İslam Halifesi, Yavuz Sultan Selim’in Sözleri

İslam Halifesi, Yavuz Sultan Selim’in Sözleri

İslam Halifesi, Yavuz Sultan Selim’in Sözleri

Yavuz Sultan Selim, Osmanlı’nın dokuzuncu padişahı ve 88. İslam halifesidir. Babası II. Bayezid, oğlu Kanuni Sultan Süleyman’dır. Anadolu, Suriye, Mısır ve Hicaz’ı fethetmiş, İslam dünyasının lideri olmuştur. Cesur, adaletli, dindar ve şiir sever bir … Devamını Oku

Jiddu Krishnamurti’nin Sözleri ve Öğretisi

Jiddu Krishnamurti'den Güzel Sözler

Jiddu Krishnamurti’nin Sözleri ve Öğretisi

Jiddu Krishnamurti, 1895-1986 yılları arasında yaşamış, Hindistan asıllı bir düşünür, konuşmacı ve yazardır. Hindistan’ın Madanapalle kentinde doğmuş, 13 yaşındayken Teosofi Derneği tarafından “dünya öğretmeni” olarak seçilmiştir.

Devamını Oku

Muhyiddin İbnü’l-Arabi’den Güzel Sözler

Muhyiddin İbnü’l-Arabi'den Güzel Sözler

Muhyiddin İbnü’l-Arabi’den Güzel Sözler

Bu yazıda, tasavvufun büyük mürşidi Muhyiddin İbnü’l-Arabî’nin el-Fütûḥâtü’l-Mekkiyye adlı eserinden seçtiğimiz bazı sözlerini paylaşacağız. Bu sözler, İbnü’l-Arabî’nin ilim, bilgi, idrak, hayal, cehalet, gereksiz işler, açılma, talim, nispet, anlamak, kuşku gibi konularda ne düşündüğünü göstermektedir.

Devamını Oku

Fuzuli’nin Kalplere Dokunan Sözleri

Fuzuli’nin Kalplere Dokunan Sözleri

Fuzuli’nin Kalplere Dokunan Sözleri

Bu sözler, Fuzuli adıyla tanınan Türk divan şairi Mehmet bin Süleyman’ın eserlerinden alınmıştır. Fuzuli, Azerbaycan Türkçesi, Farsça ve Arapça olmak üzere üç dilde şiir yazmıştır. Aşk, sevgi, hayat, ölüm, ayrılık, kader, adalet, ilim gibi konuları işlemiştir. … Devamını Oku

Hacı Bektaş Veli: Gönül Aydınlatan sözleri

Hacı Bektaş Veli: Gönül Aydınlatan sözleri

Hacı Bektaş Veli, Anadolu’nun mistik geleneğinde iz bırakan 13. yüzyıl düşünürüdür. İslam’ın sevgi, hoşgörü ve bilgiyle harmanlanmış bir yüzünü Anadolu’ya taşıyarak, insanlık onurunu, adaleti, eşitliği ve bilimi vurgulamıştır. Sözleri günümüzde hala tazelik taşıyan Hacı Bektaş Veli’nin vecizeleri, akıl ve gönül … Devamını Oku

Ahlak Işığında Yaşamak: Ahlak ile İlgili Sözler

Ahlak Işığında Yaşamak: Ahlak ile İlgili Sözler

Ahlak ile İlgili Sözler

Ahlak, insanın yaşamını anlamlı kılan ve ona yön veren bir kavramdır. Ahlakın ne anlama geldiği ve nasıl yaşanması gerektiği, tarih boyunca pek çok düşünür, bilge, peygamber ve alim tarafından farklı bakış açılarıyla tanımlanmıştır. Bu yazıda, ahlak … Devamını Oku

Anton Pavloviç Çehov’dan Güzel Sözler

Anton Pavloviç Çehov’dan Güzel Sözler

Anton Pavloviç Çehov’dan Güzel Sözler

  • Anlamaya çalışma. Hayat böyledir işte. Hep o kıyamadıklarımız kıyar size.
  • Ağaçların bazen boş olabileceği gerçeğini kabullenmeli, ve meyve vereceği zamanı beklemeliyiz.
  • Ağlattığın bir kadının gözyaşlarını ya o an silersin, yada o gözyaşlarında boğulmamak için ömür
Devamını Oku

Reşat Nuri Güntekin’den Güzel Sözler

Reşat Nuri Güntekin'den Güzel Sözler

Reşat Nuri Güntekin’den Güzel Sözler

  • Dininden sana, bana ne ki Doktor Bey… O, Allah ile kendi arasında bir iş… Benim atı da dereye sokup abdest aldırayım, beline köteği vurup secdeye yatırayım, yemini, suyunu kesip mükemmel oruç tutturayım… İnsan olmadıktan sonra
Devamını Oku

Siyah Gecenin Hayalleri- Ergün Küçüktopçu

Siyah Gecenin Hayalleri- Ergün Küçüktopçu

Siyah Gecenin Hayalleri

Mesafe nedir ki gönüller bir olduktan sonra…?

Gönüller bir olsun.

Mekanlar kimin umurunda…

Sevgi hissetmektir.

Yollar ve zaman ayrı olsa da

Bir gün bekle

O tütsülenmiş dilimin ucundaki şiirler dökülecektir,

Gölgemiz olan size anlatacaktır,

Gönülden gönüle bir … Devamını Oku

Şemsi Tebrizi’den Güzel Sözler

Şemsi Tebrizi'den Güzel Sözler

Şemsi Tebrizi’den Güzel Sözler

  • Anlatılarak dile düşen mi, anlatılmayıp yürek deşen mi?
  • Dağı bile taşır, insan âşık olup inanınca.
  • Olurda bir gün mesafeleri aşıp bana gelirsen, yüreğinde rengârenk açan aşk ile gel.
Devamını Oku