Osmanlı Arması: Sembolleri ve Anlamları

Osmanlı Arması: Sembolleri ve Anlamları

Osmanlı Arması: Sembolleri ve Anlamları

Osmanlı armasının hikayesi oldukça ilginç ve tarihi bir süreçten geçmiştir. Osmanlı Devleti’nin arması, 19. yüzyılda Birleşik Krallık geleneğindeki nişanlardan etkilenerek hazırlanmıştır. Öncesinde, padişah tuğraları devlet nişanı yerine kullanılıyordu.

Devamını Oku

Piktogramlar: İletişimi Kolaylaştıran Semboller

Piktogramlar: İletişimi Kolaylaştıran Semboller

Piktogramlar: İletişimi Kolaylaştıran Semboller

Piktogramlar, bir nesneyi, kavramı, işareti veya mekânı resmederek sembolleştiren görsel dillerdir. Piktogramlar, yazıya gerek duymadan iletişim kurmaya yararlar. Piktogramlar, genellikle bir faaliyeti, bir yerleşimi veya bir uyarıyı temsil etmek için kullanılırlar. Bu makalede, piktogramların önemini, özelliklerini, … Devamını Oku

Türk-İslam Edebiyatında Mitolojik Hüma Kuşu

Türk-İslam Edebiyatında Mitolojik Hüma Kuşu

Menşei Mezopotamya’daki daha eski devrelere uzanmakla birlikte, bilhassa Asur Hüma: Hüma devrinden beri fırtına ve gök gürültüsü, yağmur, aynı zamanda bitki ve bereketlilik tanrısıyla özdeşleşen güneş tanrısının, dolayısıyla tanrının yeryüzündeki temsilcisi olan hükümdarın da sembolü olur.

Bu sembol bir daire … Devamını Oku

Semiyotik Nedir?Semiyotik Hakkında Bilgi

Semiyotik Nedir? Semiyotik Hakkında Bilgi

Semiyotik, Fransızca sémiotique kelimesinden dilimize girmiş olup “Gösterge bilimi” veya gösterge bilimi ile ilgili olan anlamında kullanılmaktadır.

Semiyotik eski Yunancada işaret anlamına gelen Modern Yunanca: semeîon kelimesinden gelir. Semiyotik bugünkü anlamda ilk defa John Locke tarafından “Essays Concerning Human Devamını Oku

Bozkurt: Türk Kültüründen Gelen Sembol

Türkler Neden Bozkurdu Sembol Olarak Seçtiler?

Bozkurt: Türk Kültürünün Derinliklerinden Gelen Bir Sembol

Türk kültüründe bozkurt sembolünün kökeni ve sembolizmi derin ve çeşitli katmanlara sahiptir. Bu sembol, zamanla farklı anlamlar kazanmış ve çeşitli topluluklar tarafından farklı biçimlerde kullanılmıştır.

Bozkurt sembolünün kökeni, Türk mitolojisine dayanıyor olabilir. Göktürkler … Devamını Oku

Türkler Neden Bozkurt’u Sembol Seçti?

Türkler neden bozkurtu senbol seçti?

Türkler Neden Gök Yeleli Bozkurt’u Sembol Seçti?

Cenabı ALLAH bütün varlıkları yaratırken farklı özeliklerle yaratmıştır.
Ruslar ayıyı, İngilizler aslanı, Amerikalılar kartalı, İspanyollar boğayı milli sembol saymışlar.

Biz? Neden başka bir hayvan değil de
Gök yeleli Bozkurt’u sembol edindik?

Bozkurt’un özelliklerini … Devamını Oku