Osmanlı İmparatorluğu’nda Yenileşme Çabaları

Osmanlı İmparatorluğu’nda Yenileşme Çabaları

Osmanlı İmparatorluğu’nda Yenileşme Çabaları

Yenileşme Çabaları 18. ve 19. yüzyıllarda gerçekleşen bir dizi reform hareketini kapsar. Bu süreç, Osmanlı Devleti’nin Batı’daki teknolojik, askeri ve idari gelişmeler karşısında geride kaldığını fark etmesi ve bu durumu düzeltmek için atılımlar yapmasıyla başlamıştır. Yenileşme … Devamını Oku

Osmanlı Akıncıları: Yaşam ve Savaş Stratejileri

Osmanlı Akıncıları: Yaşam ve Savaş Stratejileri

Osmanlı Akıncıları: Yaşam ve Savaş Stratejileri

Osmanlı İmparatorluğu’nun sınırlarında, hızlı ve cesur birliklerin gölgesi vardı. Bu birlikler, düşman topraklarında korku salan, hızlı ve etkili saldırılarla düşmanın moralini bozan savaşçılardı. Onlar, Osmanlı’nın ilk yıllarından itibaren sınırları koruyan ve fetihlerde kritik rol … Devamını Oku

Plevne Savunmasının Önemi ve Berlin Antlaşması

Plevne Savunmasının Önemi ve Berlin Antlaşması

Plevne Savunmasının Önemi ve Berlin Antlaşması

Plevne Savunması, (19 Temmuz 1877-10 Aralık 1877) Osmanlı-Rus Savaşı sırasında Osmanlı Ordusu’nun Gazi Osman Paşa komutasında, Rus ve Rumen ordularına karşı Plevne kentini 145 gün boyunca başarıyla savunduğu bir olaydır. Bu savunma, Osmanlı birliklerinin … Devamını Oku

Antik Mısır: Hanedanlık Tarihi ve Bıraktığı Miras

Antik Mısır: Hanedanlık Tarihi ve Bıraktığı Miras

Antik Mısır: Hanedanlık Tarihi ve Bıraktığı Miras

Antik Mısır, dünyanın en eski ve en etkileyici uygarlıklarından biridir. Yaklaşık 3000 yıl boyunca Nil Nehri’nin verimli topraklarında gelişen bu uygarlık, sanat, mimari, bilim, din, yazı ve kültür alanlarında pek çok başarıya imza … Devamını Oku

Tezyinat Sanatı: Görsel Bir Dilin İzinde

 Tezyinat Sanatı: Görsel Bir Dilin İzinde

Tezyinat Sanatı Nedir?

Tezyinat sanatı, İslam ve Türk kültüründe mimari, kitap, dokuma, işleme gibi alanlarda kullanılan süsleme sanatlarını kapsar. Arapça “süslemek” anlamına gelen “zeyn” kökünden türeyen tezyinatın temel amacı, güzelliği ve estetiği ortaya çıkarmak, sanat eserlerine … Devamını Oku

Osmanlıda Hariciye Nezareti

Osmanlıda Hariciye Nezareti

Osmanlı Devleti, 19. yüzyıla kadar dış ilişkilerini Reis-ül Küttablık adı verilen bir kurum aracılığıyla yürütüyordu. Ancak, 19. yüzyılda Avrupalı devletlerle ilişkilerinin giderek karmaşıklaşması ve önem kazanması üzerine, bu kuruma yeni görevler ve sorumluluklar yüklenmeye başlandı. 1836 yılında, Reis-ül Küttablık, Umur-ı … Devamını Oku

Mavi Ayakkabılar: Osmanlı’da İlmin Sembolü

Mavi Ayakkabılar: Osmanlı'da İlmin Sembolü
Şeyhülislam’lar Neden Mavi Ayakkabı Giyerlerdi?

Osmanlı Devleti’nde Şeyhülislam, İslam hukuku ve fıkhı alanında en üst düzeyde eğitim ve yetkinliğe sahip olan kişidir. Devletin dini lideri ve baş yargıcı olarak kabul edilir. Şeyhülislamlar, devlet yönetiminde önemli bir rol oynarlardı. Fetvaları ile … Devamını Oku

Osmanlı ve Karamanoğulları Beyliği

Osmanlı ve Karamanoğulları Beyliği

Osmanlı ve Karamanoğulları Beyliği

Karamanoğulları Beyliği

1220 yılından beri devam eden Moğol istilâsı nedeniyle Horasan ve Maveraünnehir bölgesinde bulunan Türkmen boyları ülkelerini terkederek, büyük çoğunlukla Anadolu’ya gelmekteydi. İbn Bîbî ’nin Ermen ülkesi dediği Isauria bölgesi, I.Alaeddin Keykubad (1220-1237) tarafından 622/1225 … Devamını Oku

3. Murat Dönemi Osmanlı-Türkistan Dayanışması

3. Murat Dönemi Osmanlı-Türkistan Dayanışması

Osmanlı Padişahı 3. Murat ve Özbek Hükümdarı II.Abdullah Han Dönemi Osmanlı-Türkistan Dayanışması

Türkler, tarih boyunca en geniş sahalarda devlet kurmuş milletlerden biridir. XVI. Yüzyıl, Türk Alemi açısından çok büyük mücadelelere sahne olmuştur. Bu dönemde, Özbekler ve diğer Türk Hanları, Türkistan … Devamını Oku

Dünü ve Bugünüyle Yemen

Dünü ve Bugünüyle Yemen

İslamdan önce Yemen, Arap Yarımadası’nın güneyinde yer alan ve zengin bir tarihi ve kültürel mirasa sahip olan bir bölgeydi. Yemen, çeşitli uygarlıklara, krallıklara ve imparatorluklara ev sahipliği yapmıştır.

  • MÖ 12. yüzyıldan itibaren Güney Arabistan olarak adlandırılan bir bölgede kurulan Saba,
Devamını Oku