Terekeme Şiiri – Hasan Demirci

Terekeme Şiiri - Hasan Demirci

Terekeme

Keteyi kömbeyi sofraya dizer
Nimeti konağa pay terekeme
Kuzuda deriyi tulumluk soyar
Demlemiş ocakta çay terekeme

Sediri otağı sohbet konağı
Motal da çeçili çinkoda yağı
Karpuzu çatlatır soğuk suları
Çobansız sürüyü say terekeme

Devamını Oku…

Şor Türkleri Hakkında Bilgiler

Şor Türkleri

Şor Türkleri günümüzde Rusya’nın Kemerovo Oblastı’nda yaşayan Türk bir boyudur. Eskiden Kemerova bölgesinin adı Şor Türklerinin ülkesi anlamında Şorya idi. Rusların Şor Türklerini yok etmek için uğraşları neticesi Şorya’nın adı değiştirildi.

Şorların nüfusu 2010 nüfus sayımı sonuçlarına göre 12 bin 88 kişidir. 2002 yılında 13.975 olan Şor nüfusu son nüfus sayımına göre gerilemiş görünmektedir.

Şorların dili Şor Türkçesi veya Şorca adı verilen Türkçedir. Ruslar tarafından uygulanan sistemli asimilasyon politikaları sonucu bugün ana dilini bilen Şor sayısı 900 kişiden ibarettir.

19. yüzyılın ortalarında Radloff tarafından “kızak” anlamına gelen Şor adıyla anılmış ve bu ad daha sonraki dönemlerde yaygınlaşmıştır. Şorlar kendilerine Şor Kiji ya da Tadar Kiji derler.

Daha önceleri Şaman olan Şorların önemli bir kısmı, 19. yüzyılda Ruslar tarafından Hristiyanlaştırılmıştır.

Hun, Göktürk, hatta Moğolların ,demir bir dağın ardına saklanıp kalabalıklaşan sonra o dağı eritip çıktıklarını anlatan Ergenekon ve türeyiş efsanelerinde adı geçen demir dağın Şor Türklerinin yaşadığı coğrafi bölge olduğu sanılmaktadır.

Devamını Oku…

Şeyh Şamil’den Güzel Sözler

Şeyh Şamil Sözleri

  • Kahrolsun sefil esaret ! Yaşasın şanlı ve güzel ölüm.
  • Düşmana karşı diri kedi, ölmüş aslandan iyidir.
  • Maddî silahlar yalnız başına hiçbir işe yaramaz.
  • Çar’ı büyük görenler Allah’a şirk koşan kâfirlerden farksızdır.
  • Vatanın kurtuluş ve istiklâli yolunda ceht ve cenk gereklidir.
  • Hürriyetimiz, zulüm ve kahrın döktüğü kanlarla kazanılacaktır.
  • Şehitlerin ruhları yeşil kuş kanatları içinde Allah’a kavuşur.
  • Müslümanlık esasına göre kurulan idare teşkilâtı ile diktatörlük bağdaşamaz.

Devamını Oku…

Şeyh Şamil Kafkasların Prensi

Şeyh Şamil Kafkasların Prensi

Şeyh Şamil Kafkasların Prensi

İmam Şamil 1797 yılında Dağıstan’ın Gimri köyünde dünyaya geldi. Babası bölgenin yerli halklarından Avar Türklerine mensup “Dengau Muhammed‘dir. 15 yaşında iken at binerek kılıç kuşandı. 20 yaşına geldiğinde iki metreyi aşan boyu ile atlama, ateş etme, güreş, koşu, kılıç gibi spor dallarında üstün yetenek sahibi olmuştu.

Öğrenimine bilgin Said Harekani’nin yanında başladı. Daha sonra kayınpederi olan Nakşibendi Şeyhi Cemaleddin Gazi Kumuki’nin öğrencisi oldu. Kendinden önce İmamet makamında bulunan Gazi Muhammed ve Hamzat Beg”in müşavirliğini yaptı. Son derece sade ve kanaatkar bir hayatı vardı.

Devamını Oku…