Dargo Savaşı Hakkında Bilgiler

Dargo Savaşı
Türk harp tarihinin şanlı sayfaları arasına gömülmüş en kanlı savaşlardan birisi de muhakkak ki Dargo Meydan Muharebesidir. Bu savaş muazzam Rus ordularına karşı Şeyh Şamil’in en büyük zaferi ile neticelenmiştir.

Dargo meydan muharebesi, Şâmil’in cihana sığmayan büyük askerî kudret ve dehâsını, şöhretin arşına çıkaran en mühim zaferidir. Dargo, düşmanlara değil, dostlara dahi yol vermeyen Kafdağı’yla efsane ormanlarının bağrında gizlenmiş büyük bir sır ve müthiş bir muammadır. Kafkas dağlarının sarp yamaçları ve uçurumlar üzerine kurulmuş olan Dargo, kırk, elli hanelik bir köy olup; çok sarp ve dar bir dağ yolu ile Veden ve Andi’ye bağlı bulunuyordu. “Dargo” diye anılan kanlı savaş, 1845 yılı yazında Çeçenistan’da cereyan etmiştir.

25 Mayıs 1845’te Dargo’ya hücuma hazırlanan Rus Genelkurmay Başkanı General Kont Vorontsov, Dağıstan’da bugün Vnezapnaya denilen yerde karargâhını kurdu. Haziranın üçüncü günü 34 tabur piyade, 5 istihkâm bölüğü, 8 bin Kazak suvarisi, 2 bin milis kuvveti ve elli adet dağ topuyle kat’î harekât başladı. Aynı zamanda Çar’ın damadı olan Kont Vorontsov’un emrinde, 8 general,3 prens vardı.

Devamını Oku…

Şeyh Şamil’den Güzel Sözler

Şeyh Şamil Sözleri

 • Kahrolsun sefil esaret ! Yaşasın şanlı ve güzel ölüm.
 • Düşmana karşı diri kedi, ölmüş aslandan iyidir.
 • Maddî silahlar yalnız başına hiçbir işe yaramaz.
 • Çar’ı büyük görenler Allah’a şirk koşan kâfirlerden farksızdır.
 • Vatanın kurtuluş ve istiklâli yolunda ceht ve cenk gereklidir.
 • Hürriyetimiz, zulüm ve kahrın döktüğü kanlarla kazanılacaktır.
 • Şehitlerin ruhları yeşil kuş kanatları içinde Allah’a kavuşur.
 • Müslümanlık esasına göre kurulan idare teşkilâtı ile diktatörlük bağdaşamaz.

Devamını Oku…

Şeyh Şamil ile Rus General’in Görüşmesi

Şeyh Şamil ile Rus General’in Görüşmesi

Şeyh Şamil ile Rus General’in Görüşmesi

Bu görüşmenin gerçekleşmesine sebep, Çar’ın o yılın sonbaharında Kafkasya’ya gelecek olmasıydı. Ruslar, Çar’ın Kafkasya’ya gelmesiyle tüm bölgenin boyun eğmesini kutlayabileceklerini sanıyorlardı. Bunun için de tabi tâbii öncelikle İmam Şamil’in ikna edilmesi gerekiyordu.

Bu yüzden başkumandana ve General Feze’ye emirler gönderilerek Şamil’in en kısa zamanda teslim olmaya razı olmasının sağlanması istendi. Bu sırada Güney Dağıstan’da bulunan Feze, cesareti ve askeri kabiliyetleri kadar Dağlılar hakkındaki bilgisiyle de ünlü olan Klugenav’a bu görevi tevdi etti.

Klugenav da Karanay beyleri aracılığıyla bir mektup göndererek kendisiyle görüşme yapmak istediğini bildirmişti. Aslında araştırmacıların da temas ettiği gibi Klugenav büyük bir ihtimalle böyle nazik ve zor bir görevin hiç başarı şansı olmadığını düşünüyor olmalıydı.

Fakat Çar’ın emirlerine uymak zorundaydı. Bu yüzden Karanay beylerinin aracılığıyla Şamil’e bir mektup göndererek O’nunla bir görüşme yapmak istediğini bildirdi. “Şamil de ertesi günü Gimri’nin kaynağının yanında buluşmaya karar verdi. Bu minval üzere 18 Eylül günü Klugenav, yanına Yevmodikov, 15 Don Kazağı ve Ruslarla dost olan Karanay’dan 10 atlı olduğu hâlde kaynağa geldi.

Devamını Oku…

Şeyh Şamil’in Nasihatleri

Şeyh Şamil'in Nasihatları
Şeyh Şamil’in Nasihatleri

 • İnsanlığın en yükseği en asili Allah’tan çok korkandır.
 • Müslüman idareciler işlerini şura ile görürler.
 • Allah ile açık ve gizli işleriniz edep üzere olsun.
 • Hayrın kümelendiği evin anahtarı tevazu, şerrin kümelendiği evin anahtarı ise gururdur. Sen birinciyi tercih et.

  Devamını Oku…

Şeyh Şamil Kafkasların Prensi

Şeyh Şamil Kafkasların Prensi

Şeyh Şamil Kafkasların Prensi

İmam Şamil 1797 yılında Dağıstan’ın Gimri köyünde dünyaya geldi. Babası bölgenin yerli halklarından Avar Türklerine mensup “Dengau Muhammed‘dir. 15 yaşında iken at binerek kılıç kuşandı. 20 yaşına geldiğinde iki metreyi aşan boyu ile atlama, ateş etme, güreş, koşu, kılıç gibi spor dallarında üstün yetenek sahibi olmuştu.

Öğrenimine bilgin Said Harekani’nin yanında başladı. Daha sonra kayınpederi olan Nakşibendi Şeyhi Cemaleddin Gazi Kumuki’nin öğrencisi oldu. Kendinden önce İmamet makamında bulunan Gazi Muhammed ve Hamzat Beg”in müşavirliğini yaptı. Son derece sade ve kanaatkar bir hayatı vardı.

Devamını Oku…