Salavat Bilinçli Olmalıdır

Salâvat Bilinçli Olmalı

Salavat Bilinçli Olmalıdır

Değerli kardeşlerim, son yıllarda sanal medyada Hz. Peygamber’e (as) şu kadar salavat getirilmesi, şu kadar Yasin, Tebareke okunması hatta hatimler edilmesi şeklinde kampanyalar düzenlenmektedir.

İyi niyetle de olsa, bu tür gayretler, bizleri yanlış bir din anlayışına sürüklemektedir.

Allah’a ve Rasulüne olan sevgimiz, İslam davasına sahip çıkmamız, bu tür gayretlerle değil, Yüce Kitabımızın ahkamına ve Sevgili Peygamberinizin ahlakına sarılarak gerçekleşir.

Allah’ın emir ve yasaklarına, Resulünün sünnetlerine uyarak gerçekleşir.

Devamını oku

En Tesirli Salavat-i Şerifeler

En Tesirli Salavat-i Şerifeler

En Tesirli Salavat-i Şerifeler

  • Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina muhammedinin nuriz zatiyyi ves sirris sari fi sairil esmai ves sıfati (Allah’ım! Efendimiz Muhammed’e salat ve selam eyle, onu mübarek kıl ki, o mücessem bir nur ve diğer isim ve sıfatlara nüfuz eden bir sırdır.)
  • Allahümme salli ala seyyidina muhammedin abdike ve nebiyyike ve rasuliken nebiyyil ümmiyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim tesliymen bi kadri azameti zatike fi külli vaktin vehıyn (Allah’ım! Senin kulun, peygamberin, ümmi bir rasulün olan Efendimiz Muhammed’e, onun aline, ashabına, zatının azametinin sonsuzluğu nisbetinde her vakit ve her zaman salat eyle, kamil manada esenlikler ver.)
  • Allahümme salli ala muhammedin bahri envarike ve ma’deni esrarik* Ve ayni ınayetike ve şemsi hidayetik* Ve arusi memleketike ve emni vilayetike ve lisani mehabbetike ve imami hadratik* Ve hayri haklık* Ve ehabbil halkı ileyk* Abdike ve habiybike ve rasuliken nebiyyil ümmiyyillezi hatemte bihil enbiyae vel mürseliyn* Ve ala melaiketikel mükarrabiyn* Min ehlis semavati ve ehlil eradıyn* Rıdvanüllahi teala aleyhim ecmeıyn* Bi rahmetike ya erhamer rahimiyn* Vel hamdü lillahi rabbil alemiyn* (Allah’ım! Nurlarının denizi esranının menbaı inayetinin ta kendisi hidayetinin güneşi mülk ve saltanatının nuru vilayetinin emniyeti muhabbetinin dili yakınlarının önderi mahlukatının en hayırlısı mahlukatın içerisinde Sana en sevimli olan kulun habibin ve kendisiyle peygamber ve rasulleri sonlandırdığın ümmi peygamberin Muhammed’e yerlerde ve göklerdeki mukarreb meleklerine-Allah hepsinden razı olsun- salat eyle! Ey merhametlilerin en merhametlisi! Hamdolsun alemlerin rabbine!)

    Devamını oku

Salavat-ı Fetih

 

Salavat-ı Fetih

Salavat-ı Fetih

  • Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ RESÛLALLÂH

(ALLAHU Teâlânın salâtı ve selâmı sana olsun! Ey Allah’ın Elçisi!)

  • Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ HABÎBALLÂH

(ALLAHU Teâlânın salâtı ve selâmı sana olsun! Ey Allah’ın Sevgilisi!)

  • Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ HALÎLALLÂH

(ALLAHU Teâlânın salâtı ve selâmı sana olsun! Ey Allah’ın Dostu!)

Devamını oku

Salatı Tefriciye, Salatı Münciye, Salaten Tüncina Duaları

Salatı Tefriciye, Salatı Münciye, Salaten Tüncina Duaları

Salatı Tefriciye, Salatı Münciye, Salaten Tüncina Duaları

  • Borçtan kurtulmak için Salati Tefriciye Duası okuyun

Salavat- şerifelerin pek çok olduğu bilinmektedir. Bir rivayete göre 4000, diğer bir rivayete göre ise 12.000 salavat-ı şerife vardır. Ancak bir çok İslam âlimi sıkıntıların giderilmesinde ve ihtiyaçların karşılanmasında en tesirli duanın Salati Tefriciye olduğu konusunda ittifak etmişlerdir.

Diğer adı salatı nariye olan salati tefriciye duasında geçen tefric kelimesinin Arapça’daki anlamı gam, tasa ve sıkıntılardan kurtulma, başarıya ulaşma, zafer anlamlarına gelmektedir. Salat-i tefriciye, yani sıkıntılardan kurtulmak için okunan salavatta, Peygamber Efendimize ve onun Âl ve Ashabına salavat getirilerek onların yüzü suyu hürmetine Cenab-ı Allah’tan dualarımızı kabul etmesi ve ihtiyaçlarımızı karşılayarak sıkıntılarımızı gidermesi istenir.

Devamını oku

Delail-ül Hayrat Hakkında Bilgiler

Delail-u Hayrat Hakkında Bilgiler

Delail-ül Hayrat

Süleyman el-Cezûlî başından geçen ilginç olaylar sonrasında bir takım kerametler görür. Bu kerametlerin Peygamberimiz (s.a.v.) e yapılan salâvatı şerifeleri içinde olduğunu duyup araştırmaya başlar. Araştırır ve bulduklarını bir kitapta toplar.

“-Bu salâvatı şerifeyi açıkça söylememe müsaade edilmedi. Lâkin şuna müsaade var ki; sen bütün salâvatı şerifeleri araştır ve bulduklarını bir kitapta cem et. Şayet benim okuduğum salâvatı şerife o kitapta mevcut ise söylerim.”.

Devamını oku