Salavat-ı Fetih

 

Salavat-ı Fetih

Salavat-ı Fetih

 • Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ RESÛLALLÂH

(ALLAHU Teâlânın salâtı ve selâmı sana olsun! Ey Allah’ın Elçisi!)

 • Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ HABÎBALLÂH

(ALLAHU Teâlânın salâtı ve selâmı sana olsun! Ey Allah’ın Sevgilisi!)

 • Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ HALÎLALLÂH

(ALLAHU Teâlânın salâtı ve selâmı sana olsun! Ey Allah’ın Dostu!)

 • Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ SAFÎYYALLÂH

(ALLAHU Teâlânın salâtı ve selâmı sana olsun! Ey Allah’ın en tertemizi!)

 • Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ NECİYYALLÂH

(ALLAHU Teâlânın salâtı ve selâmı sana olsun! Ey Allah’ın her an kendisine teveccüh edeni!)

 • Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ HAYRE HALKİLLÂH

(ALLAHU Teâlânın salâtı ve selâmı sana olsun! Ey Allah’ın yaratıklarının Hayr Kapısı!)

 • Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ MEN İHTÂREHULLÂH

(ALLAHU Teâlânın salâtı ve selâmı sana olsun! Ey Allah’ın seçtiği!)

 • Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ MEN ZEYYENEHULLÂH

(ALLAHU Teâlânın salâtı ve selâmı sana olsun! Ey Allah’ın süslediği-ziynetlendirdiği!)

 • Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ MEN ERSELEHULLÂH

(ALLAHU Teâlânın salâtı ve selâmı sana olsun! Ey Allah’ın gönderdiği Resûlü!)

 • Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ MEN ŞERREFEHULLÂH

(ALLAHU Teâlânın salâtı ve selâmı sana olsun! Ey Allah’ın şereflendirdiği şeref kaynağımız!)

 • Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ MEN AZZEMEHULLÂH

(ALLAHU Teâlânın salâtı ve selâmı sana olsun! Ey Allah’ın güç ve kuvvet verdiği Efendimiz!)

 • Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ MEN KERREMEHULLÂH

(ALLAHU Teâlânın salâtı ve selâmı sana olsun! Ey Allah’ın keremli kıldığı Resûl-ü Ekrem!)

 • Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ SEYYİDELMÜRSELÎN

(ALLAHU Teâlânın salâtı ve selâmı sana olsun! Ey Peygamberlerin seyyidi!)

 • Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ İMÂMELMÜTTEKÎN

(ALLAHU Teâlânın salâtı ve selâmı sana olsun! Ey takvâ ehlinin İmamı!)

 • Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ HATEMENNEBİYYÎN

(ALLAHU Teâlânın salâtı ve selâmı sana olsun! Ey Peygamberlerin sonuncusu!)

 • Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ ŞEFÎELMÜZNİBÎN

(ALLAHU Teâlânın salâtı ve selâmı sana olsun! Ey suçlu-günahkârların şefâatçısı!)

 • Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ RESÛLE RABBİL ÂLEMÎN

(ALLAHU Teâlânın salâtı ve selâmı sana olsun! Ey âlemlerin Rabbının elçisi!)

 • Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ SEYYİDEL EVVELÎN

(ALLAHU Teâlânın salâtı ve selâmı sana olsun! Ey evvelin seyyidi!)

 • Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ SEYYİDİL AHİRÎN

(ALLAHU Teâlânın salâtı ve selâmı sana olsun! Ey âhirin seyyidi!)

 • Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ KÂİDEL MÜRSELÎN

(ALLAHU Teâlânın salâtı ve selâmı sana olsun! Ey Peygamberlerin baş çekeni!)

 • Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ ŞEFÎAL ÜMMETİ

(ALLAHU Teâlânın salâtı ve selâmı sana olsun! Ey ümmetin şefâatçısı!)

 • Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ AZÎMEL HİMMETİ

(ALLAHU Teâlânın salâtı ve selâmı sana olsun! Ey büyük himmet sahibi!)

 • Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ HÂMİLE LİVÂİL HAMD

(ALLAHU Teâlânın salâtı ve selâmı sana olsun! Ey Livâil-Hamd Sancağını taşıyan!)

 • Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ SÂHİBE MAKÂMİL MAHMÛD

(ALLAHU Teâlânın salâtı ve selâmı sana olsun! Ey Makâmil- Mahmûd Sahibi!)

 • Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ SÊKİYEL HAVZIL MEVRÛD

(ALLAHU Teâlânın salâtı ve selâmı sana olsun! Ey Havzil-Mevrûd Sâkisi!)

 • Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ EKSERENNÂSİ TEBEAN YEVMEL KIYÂMETİ

(ALLAHU Teâlânın salâtı ve selâmı sana olsun! Ey kıyamet gününde insanların pek çoğunun tâbi olacağı Efendimiz!)

 • Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ SEYYİDİ VELEDİ ÂDEM

(ALLAHU Teâlânın salâtı ve selâmı sana olsun! Ey Âdemoğlunun seyyidi!)

 • Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ EKREMEL EVVELÎNE VEL AHİRÎN

(ALLAHU Teâlânın salâtı ve selâmı sana olsun! Ey geçmişin ve geleceğin en keremlisi!)

 • Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ BEŞÎR

(ALLAHU Teâlânın salâtı ve selâmı sana olsun! Ey bize müjdeli haberler getiren!)

 • Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ NEZÎR

(ALLAHU Teâlânın salâtı ve selâmı sana olsun! Ey insanları hakka ve hayra uyarıcı!)

 • Essalâtü vesselâmü (aleyke) YÂ DÂİYELLÂHİ BİİZNİHÎ VESSİRÂCİL MÜNÎR

(ALLAHU Teâlânın salâtı ve selâmı sana olsun !Ey Allah’ın izniyle kullarını dâvet edici ve Nûrullahı saçıcı Nur-u Mim kaynağı!)

 • Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ NEBİYYERRAHMETİ

(ALLAHU Teâlânın salâtı ve selâmı sana olsun! Ey Rahmet Peygamberi!)

 • Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ NEBBİYYETTEVBETİ

(ALLAHU Teâlânın salâtı ve selâmı sana olsun! Ey Tevbe Peygamberi!)

 • Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ MUKAFFİ ESSALÂTİ

(ALLAHU Teâlânın salâtı ve selâmı sana olsun! Ey Allah’ı görerek namaz kılan!)

Yorum yapın