Salavat-ı Fetih

 

Salavat-ı Fetih

Salavat-ı Fetih

 • Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ RESÛLALLÂH

(ALLAHU Teâlânın salâtı ve selâmı sana olsun! Ey Allah’ın Elçisi!)

 • Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ HABÎBALLÂH

(ALLAHU Teâlânın salâtı ve selâmı sana olsun! Ey Allah’ın Sevgilisi!)

 • Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ HALÎLALLÂH

(ALLAHU Teâlânın salâtı ve selâmı sana olsun! Ey Allah’ın Dostu!)

 • Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ SAFÎYYALLÂH

(ALLAHU Teâlânın salâtı ve selâmı sana olsun! Ey Allah’ın en tertemizi!)

 • Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ NECİYYALLÂH

(ALLAHU Teâlânın salâtı ve selâmı sana olsun! Ey Allah’ın her an kendisine teveccüh edeni!)

 • Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ HAYRE HALKİLLÂH

(ALLAHU Teâlânın salâtı ve selâmı sana olsun! Ey Allah’ın yaratıklarının Hayr Kapısı!)

 • Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ MEN İHTÂREHULLÂH

(ALLAHU Teâlânın salâtı ve selâmı sana olsun! Ey Allah’ın seçtiği!)

 • Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ MEN ZEYYENEHULLÂH

(ALLAHU Teâlânın salâtı ve selâmı sana olsun! Ey Allah’ın süslediği-ziynetlendirdiği!)

 • Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ MEN ERSELEHULLÂH

(ALLAHU Teâlânın salâtı ve selâmı sana olsun! Ey Allah’ın gönderdiği Resûlü!)

 • Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ MEN ŞERREFEHULLÂH

(ALLAHU Teâlânın salâtı ve selâmı sana olsun! Ey Allah’ın şereflendirdiği şeref kaynağımız!)

 • Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ MEN AZZEMEHULLÂH

(ALLAHU Teâlânın salâtı ve selâmı sana olsun! Ey Allah’ın güç ve kuvvet verdiği Efendimiz!)

 • Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ MEN KERREMEHULLÂH

(ALLAHU Teâlânın salâtı ve selâmı sana olsun! Ey Allah’ın keremli kıldığı Resûl-ü Ekrem!)

 • Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ SEYYİDELMÜRSELÎN

(ALLAHU Teâlânın salâtı ve selâmı sana olsun! Ey Peygamberlerin seyyidi!)

 • Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ İMÂMELMÜTTEKÎN

(ALLAHU Teâlânın salâtı ve selâmı sana olsun! Ey takvâ ehlinin İmamı!)

 • Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ HATEMENNEBİYYÎN

(ALLAHU Teâlânın salâtı ve selâmı sana olsun! Ey Peygamberlerin sonuncusu!)

 • Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ ŞEFÎELMÜZNİBÎN

(ALLAHU Teâlânın salâtı ve selâmı sana olsun! Ey suçlu-günahkârların şefâatçısı!)

 • Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ RESÛLE RABBİL ÂLEMÎN

(ALLAHU Teâlânın salâtı ve selâmı sana olsun! Ey âlemlerin Rabbının elçisi!)

 • Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ SEYYİDEL EVVELÎN

(ALLAHU Teâlânın salâtı ve selâmı sana olsun! Ey evvelin seyyidi!)

 • Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ SEYYİDİL AHİRÎN

(ALLAHU Teâlânın salâtı ve selâmı sana olsun! Ey âhirin seyyidi!)

 • Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ KÂİDEL MÜRSELÎN

(ALLAHU Teâlânın salâtı ve selâmı sana olsun! Ey Peygamberlerin baş çekeni!)

 • Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ ŞEFÎAL ÜMMETİ

(ALLAHU Teâlânın salâtı ve selâmı sana olsun! Ey ümmetin şefâatçısı!)

 • Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ AZÎMEL HİMMETİ

(ALLAHU Teâlânın salâtı ve selâmı sana olsun! Ey büyük himmet sahibi!)

 • Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ HÂMİLE LİVÂİL HAMD

(ALLAHU Teâlânın salâtı ve selâmı sana olsun! Ey Livâil-Hamd Sancağını taşıyan!)

 • Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ SÂHİBE MAKÂMİL MAHMÛD

(ALLAHU Teâlânın salâtı ve selâmı sana olsun! Ey Makâmil- Mahmûd Sahibi!)

 • Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ SÊKİYEL HAVZIL MEVRÛD

(ALLAHU Teâlânın salâtı ve selâmı sana olsun! Ey Havzil-Mevrûd Sâkisi!)

 • Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ EKSERENNÂSİ TEBEAN YEVMEL KIYÂMETİ

(ALLAHU Teâlânın salâtı ve selâmı sana olsun! Ey kıyamet gününde insanların pek çoğunun tâbi olacağı Efendimiz!)

 • Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ SEYYİDİ VELEDİ ÂDEM

(ALLAHU Teâlânın salâtı ve selâmı sana olsun! Ey Âdemoğlunun seyyidi!)

 • Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ EKREMEL EVVELÎNE VEL AHİRÎN

(ALLAHU Teâlânın salâtı ve selâmı sana olsun! Ey geçmişin ve geleceğin en keremlisi!)

 • Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ BEŞÎR

(ALLAHU Teâlânın salâtı ve selâmı sana olsun! Ey bize müjdeli haberler getiren!)

 • Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ NEZÎR

(ALLAHU Teâlânın salâtı ve selâmı sana olsun! Ey insanları hakka ve hayra uyarıcı!)

 • Essalâtü vesselâmü (aleyke) YÂ DÂİYELLÂHİ BİİZNİHÎ VESSİRÂCİL MÜNÎR

(ALLAHU Teâlânın salâtı ve selâmı sana olsun !Ey Allah’ın izniyle kullarını dâvet edici ve Nûrullahı saçıcı Nur-u Mim kaynağı!)

 • Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ NEBİYYERRAHMETİ

(ALLAHU Teâlânın salâtı ve selâmı sana olsun! Ey Rahmet Peygamberi!)

 • Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ NEBBİYYETTEVBETİ

(ALLAHU Teâlânın salâtı ve selâmı sana olsun! Ey Tevbe Peygamberi!)

 • Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ MUKAFFİ ESSALÂTİ

(ALLAHU Teâlânın salâtı ve selâmı sana olsun! Ey Allah’ı görerek namaz kılan!)

Yorum yapın

Kerim Usta sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya Devam Edin