En Tesirli Salavat-i Şerifeler

En Tesirli Salavat-i Şerifeler

En Tesirli Salavat-i Şerifeler

  • Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina muhammedinin nuriz zatiyyi ves sirris sari fi sairil esmai ves sıfati (Allah’ım! Efendimiz Muhammed’e salat ve selam eyle, onu mübarek kıl ki, o mücessem bir nur ve diğer isim ve sıfatlara nüfuz eden bir sırdır.)
  • Allahümme salli ala seyyidina muhammedin abdike ve nebiyyike ve rasuliken nebiyyil ümmiyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim tesliymen bi kadri azameti zatike fi külli vaktin vehıyn (Allah’ım! Senin kulun, peygamberin, ümmi bir rasulün olan Efendimiz Muhammed’e, onun aline, ashabına, zatının azametinin sonsuzluğu nisbetinde her vakit ve her zaman salat eyle, kamil manada esenlikler ver.)
  • Allahümme salli ala muhammedin bahri envarike ve ma’deni esrarik* Ve ayni ınayetike ve şemsi hidayetik* Ve arusi memleketike ve emni vilayetike ve lisani mehabbetike ve imami hadratik* Ve hayri haklık* Ve ehabbil halkı ileyk* Abdike ve habiybike ve rasuliken nebiyyil ümmiyyillezi hatemte bihil enbiyae vel mürseliyn* Ve ala melaiketikel mükarrabiyn* Min ehlis semavati ve ehlil eradıyn* Rıdvanüllahi teala aleyhim ecmeıyn* Bi rahmetike ya erhamer rahimiyn* Vel hamdü lillahi rabbil alemiyn* (Allah’ım! Nurlarının denizi esranının menbaı inayetinin ta kendisi hidayetinin güneşi mülk ve saltanatının nuru vilayetinin emniyeti muhabbetinin dili yakınlarının önderi mahlukatının en hayırlısı mahlukatın içerisinde Sana en sevimli olan kulun habibin ve kendisiyle peygamber ve rasulleri sonlandırdığın ümmi peygamberin Muhammed’e yerlerde ve göklerdeki mukarreb meleklerine-Allah hepsinden razı olsun- salat eyle! Ey merhametlilerin en merhametlisi! Hamdolsun alemlerin rabbine!)
  • Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina ve mevlana muhammedinin nuriz zatiyyi ves sirris sariyyi sirruhu fi cemiy’ıl asari vel esmai ves sıfati ve sellim tesliyma* (Allah’ım! Kendisi nur olan, sırrı bütün görünen, varlıklara isim ve sıfatlara nüfuz etmiş bulunan Efendimiz Muhammed’e salat eyle.O’nu mübarek kıl ve ona en iyi şekilde selam eyle.)

Peygamber(s.a.v.) buyuruyor ki:

  • Herhangi bir kimse bana selam verirse Allah mutlaka onu ruhuma ulaştırır ve ben de onun selamını alırım
  • “Kıyamet gününde, katımda insanların en değerlisi, bana en çok salatü selam getirenlerdir.

Bir defasında İsrafil bana geldi ve şöyle dedi:

-“Cennette öyle bir kubbe vardır ki, kubbelerin hiçbiri ona benzemez. O kubbenin genişliği üçyüz yıllık yoldur. Sonra onun içinde öyle bir ikram rüzgarı eser ki, saf misk kokar .Bu kubbeye girenler ancak sana çok salavat getirenlerdir. Sonra, sana çokça salavat getiren hiçbir sıkıntı görmez azap ta çekmez.

Hazreti Aişe(r.anha) validemizden rivayet olunuyor:

Bir defasında iğnemi yere düşürdüm, onu bulmak için mum getirdim. Mum ışığında aradım fakat bulamadım. Bu sırada Allah Resulü(s.a.v.)’in geldiğini gördüm, sevdim ve gülümsedim.” Bana sordu:

Neden güldün?

İğnemi kaybettim, mumla aradım fakat bulamadım. Yerine oturmuştu.

Birden gördüm ki mübarek yüzünde nur parlıyor, evin her yanını aydınlatıyordu. Hemen iğnemi buldum.

Sonra şöyle buyurdu:
-“Şu kimsenin vay haline ki, bana kavuşamaz, kıyamet günü beni göremez.
-“Kıyamet günü seni göremeyen kim olabilir ki ey Allah’ın Resulü“, dedim.

Şöyle anlattı:
“-Beni kıyamet günü göremeyen kimse cimri kimsedir.

Yine sordum:

O cimri nasıl bir cimridir?

Bana açıklar mısın?”

Buyurdu ki:

Adımın anıldığı yerde bana salavat okumaya üşenen,okumayan kimsedir.

Devamla yine buyurdu:
-Her kim, farz namazını kıldıktan sonra bana on defa salavat okursa, Allah Teala, onun namazını kabul buyurur. Onun bu namazını Adem’e secde eden meleklerden daha üstün meleklerin makamı olan İlliyyine ulaştırır. O makamdan bir melek şöyle seslenir:
-Artık dileğin neyse dile,her dileğin yerine getirilecektir.

Yine bir hadis-i şeriflerinde Allah Resulü(s.a.v.) şöyle buyuruyor:
Muhammed isminin anıldığı yerde, işiten kimse hemen kendine gelip baş parmağı ile yanındaki parmağını gözlerine sürüp üzerinde gezdirirse, artık o kimse hiç göz ağrısı görmez, onun gözlerine zarar gelmez.

Yorum yapın