Salavat-ı Fetih

Salavat-ı Fetih

Essalâtü vesselâmü aleyke Ya‚ RESûLALLAH
Essalâtü vesselâmü aleyke Ya‚ HABiBALLAH
Essalâtü vesselâmü aleyke Ya‚ HALİLALLAH
Essalâtü vesselâmü aleyke Ya‚ SAFİYYALLAH
Essalâtü vesselâmü aleyke Ya‚ NECİYYALLAH
Essalâtü vesselâmü aleyke Ya‚ HAYRE HALKİLLAH