Salatı Tefriciye, Salatı Münciye, Salaten Tüncina Duaları


En son Güncelleme tarihi ve güncelleyen: 16 Ekim 2019 Kerim Usta

Salatı Tefriciye, Salatı Münciye, Salaten Tüncina Duaları

Borçtan kurtulmak için Salati Tefriciye Duası okuyun
Salavat- şerifelerin pek çok olduğu bilinmektedir. Bir rivayete göre 4000, diğer bir rivayete göre ise 12.000 salavat-ı şerife vardır. Ancak bir çok İslam âlimi sıkıntıların giderilmesinde ve ihtiyaçların karşılanmasında en tesirli duanın Salati Tefriciye olduğu konusunda ittifak etmişlerdir.
Diğer adı salatı nariye olan salati tefriciye duasında geçen tefric kelimesinin Arapça’daki anlamı gam, tasa ve sıkıntılardan kurtulma, başarıya ulaşma, zafer anlamlarına gelmektedir. Salat-i tefriciye, yani sıkıntılardan kurtulmak için okunan salavatta, Peygamber Efendimize ve onun Âl ve Ashabına salavat getirilerek onların yüzüsuyu hürmetine Cenab-ı Allah’tan dualarımızı kabul etmesi ve ihtiyaçlarımızı karşılayarak sıkıntılarımızı gidermesi istenir. Allahu Teâlâ insanlara ikram ve ihsanda bulunmak istediğinden dua etmemizi ve ondan talep etmemizi ister, bundan dolayı da isteme duygusu vermiştir. Bu duaya sabırla devam edildiğinde Allah er geç mutlaka cevap verecek ve sıkıntıları giderecektir.

Salatı tefriciye duasına salavat-ı tefriciye ismi de verilmektedir.

Salati tefriciye duasının Arapçası

“Allâhumme salli salâten kâmileten ve sellim selâmen tâmmen alâ Seyyidinâ Muhammedinillezî tenhallü bihilukadü ve tenfericu bihil-kürebü ve tukdâ bihil-havâicu ve tünâlü bihir-reğâibü ve hüsnül-havâtimi ve yustaskal ğamâmu bivechihil Kerîm ve alâ âlihî ve sahbihi fî külli lemhatin ve nefesin bi adedi külli ma’lûmin lek.”

Salatı tefriciye duasının manası
“Allahım! Bizim Efendimiz Muhammed’e (sav) kusursuz bir salât ve rahmet, mükemmel bir selâm ve selâmet vermeni diliyoruz. O Peygamber ki, onun hürmetine düğümler çözülür, sıkıntılar ve belalar onun hürmetine açılıp dağılır, hacet ve ihtiyaçlar onun hürmetine yerine getirilir. Maksatlara O’nun hürmetine ulaşılır, güzel sonuçlar O’nun hürmetine elde edilir. O’nun şerefli yüzü hürmetine bulutlardaki yağmur istenilir, Allah’ım, onun ehl-i beytine, ashabına da her göz kırpacak kadar zamanda (her an, saniye) her nefes alacak zamanda sana malum olan varlıklar sayısınca salât et.”

Salati tefriciye duası niçin okunur?
Salati tefriciye duası her türlü ihtiyaçlar ve sıkıntılardan kurtulmak için okunabilir.
-hastalıktan
-üzüntüden (gam,keder)
-sıkıntıdan
-uğradığı haksızlıktan
-zulümden
-haksız yere hapse girmekten
-ağır borç yükünden kurtulmak isteyen kimse, salati tefriciye duasını çokca okursa, o salavâtın bereketiyle ve Allah’ın izniyle her türlü musibetten kurtulur.
Bu duayı samimiyetle ve inanarak, neticesini Alla’tan bekliyerek okuyan pek çok kimse isteğine kavuşmuş, borç ve diğer sıkıntılarından kurtulmuştur. Özellikle borçlu kimseler bu duayı ve diğer duaları okumayı ihmal etmemelidir.
Salati Tefriciye Duası kaç defa okunur?
Borçlardan kurtulmak için okuyabileceğimiz pek çok dua bulunmaktadır. Ancak bütün islami kaynaklarda Salat-ı Tefriciye duasının başta borçlardan kurtulmak için olmak üzere her türlü sıkıntıdan kurtulmak için çok tesirli olduğu yönünde bilgiler bulunmaktadır. 4444 defa okunması çok faziletli olduğu bildirilen salati tefriciye duası çeşitli sıkıntılara maruz kalan insanların sıkıntılardan kurtulmak için  okudukları bir duadır. Ancak kısa sürede 4444 defa salatı tefriciye duası okumaya çoğu kişinin tek başına gücü yetmez. Bu duayı zamanında ve istenen sayıda okuyabilmek için mutlaka diğer insanlardan yardım alınması gerekir. Zira dualar hazine kapılarını açan anahtar gibidir. Nasıl ki, kapıyı açmak için doğru anahtar şarttır, çünkü anahtarın tüm dişleri kilitteki yerlerine denk gelmelidir, aksi halde kapı açılmaz. Çeşitli ihtiyaçlar ve durumlarda okunmak üzere Peygamber Efendimiz tarafından müslümanlara öğretilen dualar da aynen öyledir. Tesirli olması için kaç defa okunması gerekiyorsa o sayıda okunmalı ve diğer şartlar da yerine getirilmelidir.

4444 defa okunması gereken tefriciye duasını müşterek okuyun
Salati tefriciye duasını tek başına okumak çok zor olduğundan 44 kişilik gruplar kurun ve paylaşarak okuyun. Gruplara katılan her kes her gün 101 defa tefriciye duası okuduğunda toplamda grup olarak her gün 4444 (101×44=4444) defa tefriciye duası okunmuş olur. İştirak-i âmâl-i uhreviye sırrınca manevi ortaklıklarda ortaya çıkan manevi kazanc kişi sayısına bölünmeyip, sanki gruptaki herkes her gün 4444 defa salat-ı tefriciye duası okumuş gibi sevap kazanır. Salati tefriciye duasını samimi ve inanarak okumak çok önemlidir. Çünkü dua bir nevi ibadettir, hatta kulluğun büyük bir sırrıdır. Cenab-ı Allah insanlara vermek istediği için isteme duygusunu yaratmış ve “isteyin cevap vereyim” buyurmuştur. Bu nedenle samimi olarak dua eden ve Allah’ın mutlaka cevap vereceğine inanan bir mü’min duasının karşılığını er ya da geç mutlaka görecektir.

Salati tefriciye duası nasıl okunur?
Salatı tefriciyye duasının nasıl okunacağı hakkında çeşitli rivayetler ve değişik kaynaklara göre bir çok formül bulunmaktadır:

Formül 1: Toplam 4444 defa
İmam Kurtubi hazretleri:
“Bir kimse, çok önemli bir işinin veya önemli bir dileğinin gerçekleşmesini, ya da üzerinde devam edip duran büyük bir belanın üzerinden çekilip gitmesi (kalkması) için “Salât-i Tefriciye”yi (4444) defa okuyup, bu mübarek Salâtü Selâm ile Yüce Peygamberimizi vesile edinse, hiç şüphe ve tereddüt yoktur ki, Yüce Allah, o kulunun istek ve muradının olması için hayırlı bir sebeb yaratır ve ona muradını verir.”

Formül 2: Her gün 11 kere
İmam Dinnuri:
“Herhangi bir kimse günde beş vekit namazdan hemen sonra 11 kere Salati Tefriciye okumayı kendine adet edinirse geçim darlığı çekmez,Cenab-ı Hakk’ın yüksek mertebe ve derecelerine erişir.” buyurmuşlardır.

Formül 3: Her gün 21 kere

Duanın tesirli olması için belirli sayıda okunmasının makbul olduğu çeşitli İslami kaynaklarda belirtilmiş olsa da, esas olan Cenab-ı Allah’ın dualarımıza mutlaka cevap vereceğine olan inancımız ve niyetimizdir. Çünkü duayı okurken sayıyı karıştırma ihtimali her zaman vardır. Sayı tutmazsa duam kabul olmayacak diye vesveseye kapılmadan ve ümitsizliğe düşmeden okumaya devam etmek ve neticeyi Cenab-ı Alla’tan beklemek gerekir..

Salât-ı Münciye Duâsı

Duânın Türkçe Okunuşu:
“Allâhumme salli alâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli Seyyidina Muhammedin salâten tüncînâ bihâ min-cemî’il-ehvâli vel âfat. Ve takdî lenâ bihâ cemîal hâcât ve tutahhirunâ bihâ min-cemîi’s-seyyiât ve terfe’unâ bihâ a’lâ’d-deracât ve tubelliğunâ bihâ aksâ’l-ğayât min cemiîl-hayrâti fî’l-hayâti ve ba’del-memât birahmetike Yâ erhame’r-rahimîn. Hasbunellahu ve ni’mel vekîl, ni’mel mevlâ ve ni’me’n-nasîr. Ğufraneke rabbenâ ve ileyke’l-masîr.”
Duânın Mânâsı:
“Allahım! Efendimiz Muhammed’e (sav) ve onun ehli beytine salât et. Bu salâvat o derece değerli olsun ki: Onun hürmetine bizi bütün korku ve belalardan kurtarsın. Bizim ihtiyaçlarımızı o salâvat hürmetine yerine getirsin, bizi bütün günahlardan bu salâvat hürmetine temizlersin, o salâvat hürmetine bizi derecelerin en üstüne yüceltirsin, o salâvat hürmetine hayatta ve öldükten sonra düşünülebilecek bütün hayırlar konusunda gayelerin en sonuna kadar ulaştırsın. Ey merhametlilerin merhametlisi bize bunları merhametinle nasip et. Allah Tealâ bize kafidir ve ne iyi bir dost, ne iyi bir vekildir. Ey Rabbimiz, senin mağfiretini dileriz, dönüş yalnız sanadır.”

Salâten tüncînâ okumak
Saleten tüncina duası:

“Allâhumme salli alâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli Seyyidina Muhammedin salâten tüncînâ bihâ min-cemî’il-ehvâli vel âfat. Ve takdî lenâ bihâ cemîal hâcât ve tutahhirunâ bihâ min-cemîi’s-seyyiât ve terfe’unâ bihâ ındeke a’lâ’d-deracât ve tubelliğunâ bihâ aksâ’l-ğayât min cemiîl-hayrâti fî’l-hayâti ve ba’del-memât birahmetike Yâ erhame’r-rahimîn. Hasbunellahu ve ni’mel vekîl, ni’mel mevlâ ve ni’me’n-nasîr. Ğufraneke rabbenâ ve ileyke’l-masîr.”

Anlamı:

“Allahım! Efendimiz Muhammed’e (sav) ve onun ehli beytine salât at. Bu salâvat o derece değerli olsun ki: Onun hürmetine bizi bütün korku ve belalardan kurtarsın. Bizim ihtiyaçlarımızı o salâvat hürmetine yerine getirsin, bizin bütün günahlardan bu salâvat hürmetine temizlersin, o salâvat hürmetine bizi derecelerin en üstüne yüceltirsin, o salâvat hürmetine hayatta ve öldükten sonra düşünülebilecek bütün hayırlar konusunda gayelerin en sonuna kadar ulaştırsın. Ey merhametlilerin merhametlisi bize bunları merhametinle nasip et. Allah Tealâ bize kafidir ve ne iyi bir dost, ne iyi bir vekildir. Ey Rabbimiz, senin mağfiretini dileriz, dönüş yalnız sanadır.”

Bazı yerlerde, “Hasbunellahu ve ni’mel vekîl, ni’mel mevlâ ve ni’me’n-nasîr. Ğufraneke rabbenâ ve ileyke’l-masîr.” kısmının olmadığını da belirtelim. Ancak bu kısmın söylenmesi de çok faydalıdır.
Sual: Âyet-el kürsiden önce veya sonra salâten tüncina’yı okumak niye bid’attir?
CEVAP
Sünnete aykırı olduğu için bid’attir. Tesbihleri 33 iken 34 veya daha iyi olur diye 43 çekilse bid’at olur. Çünkü Peygamber efendimizin yaptığını değiştirmek olur. Başka zaman istediğiniz kadar tesbih çekmenizde mahzur olmaz; ama namazdan sonra 33 çekilir. 30 çekilse ne olur bid’at olur, 40 çekilse ne olur bid’at olur. Hiç çekilmese ne olur, bir şey olmaz; sevabından mahrum kalınır sadece. Bid’at, dinin o husustaki hükmünü beğenmemek, eksik veya fazla görerek ilave ve çıkarma yapmak demektir.

Hanefilerde namazda parmak kaldırmak mekruhtur, haram diyen hatta bid’at diyen âlimler vardır.

Mezhepsiz değilsek mezhebimizin hükmüne uymamız gerekir. Salâten tüncînâ’nın yeri orası değildir. Tesbihler bitip duaya başlanınca okunur. Tesbihlerden önce çekmek veya âyet-el kürsiden önce veya sonra çekmek bid’at olur. Orda sadece Salâten tüncînâ değil mesela Rabbena atina okunsa da bid’at olur çünkü orası dua ve salevat yeri değildir.

Üç ihlas okumak Kur’an-ı kerimi hatmetmek gibi sevaptır, ancak bunu farz ile sünnet; sünnet ile farz arasında okumak bid’attir, yahut âyet-el kürsiden önce veya sonra okumak bid’attir.

Sünnet ile farz, farz ile sünnet arasında dua edilmez, Hanefi’de dua edilirse sünnet hiç kılınmamış gibi oluyor, bazı âlimlere göre de sevabı gidiyor. Onun için din nasıl bildirmişse ona uymak gerekir.

Salaten tüncina okumak
Sual: Şafii mezhebinde, namazlardan sonra, salaten tüncina veya başka dua okumak caizken veya hadisle bildirilmişken Hanefi’de niye caiz değil? Hanefi okusa ne olur sanki?
CEVAP
Herkes kendi mezhebine uyar. Diğer üç mezhepte kendi mezhebine zıt olan şeyleri yapması asla caiz olmaz. Mezhebe aykırı hadis-i şeriflerle de amel edilmez.

Müctehid olmayan, herhangi bir hadisle amel edemez. Müctehidlerin âyet ve hadislerden çıkararak, verdikleri fetvayla amel etmesi gerekir. (Kifaye)

Birkaç örnek verelim:
1- (Fatihasız namaz olmaz) hadis-i şerifini delil alan Şafiilerin imam arkasında Fatiha okumaları farzdır. (İmamın okuması cemaat için kâfi gelir) hadis-i şerifini esas alan Hanefilerin imam arkasında Fatiha okumaları tahrimen mekruhtur, harama yakındır. Şafiiler Fatiha okumazsa, Hanefiler de okursa mezheplerine uymamış olurlar. İmam-ı Rabbani hazretleri kendi mezhebine uymamanın caiz olmadığını bildirmektedir.

2- Şafiiler (Kan aldırmak abdesti bozmaz) hadis-i şerifini esas almışlar, Hanefiler de, (Kan çıkması abdesti bozar) hadis-i şerifini esas almışlardır. Hanefilerin, Şafiilerde kan çıkması abdesti bozmaz diyerek abdest almamaları mezhepsizlik olur.

3- Hanefiler, (Ön avretine dokunan erkeğin abdesti bozulmaz) hadis-i şerifini esas almışlar, Malikilerse, (Ön avretine dokunan erkeğin abdesti bozulur) hadis-i şerifini esas almışlardır. Bir Maliki, Hanefi’de ön avrete dokunmak abdesti bozmaz diyerek abdest almazsa, mezhepsizlik yapmış olur, kıldığı namaz sahih olmaz.

4- Hanefi mezhebinde, farzla sünnet veya sünnetle farz arasında konuşmak sünneti iptal etmez; ama sünnetin sevabını azaltır. Esah olan kavildeyse, sünneti iade etmek gerekir. Her türlü dua okumak da konuşmak gibidir. (Dürr-ül-muhtar, Merakıl-felah Tahtavi haşiyesi)

Hanefi mezhebindeki biri, Şafii’de farzla sünnet arasında dua okumak caiz diye, dua okursa sünneti yeniden kılması gerekir. (İbni Abidin)

5- Hanefi’de, kıyamda ayaklar dört parmak açılır, Şafii’deyse bir karış açılır. Bir Hanefi, Şafii’de çok açılıyor diye açarsa sünnete aykırı iş yapmış olur.

Hocası Şafii olan Hanefilerin de kendi mezheplerine uymaları gerekir. Şafii hocaları ayaklarını çok açıyor diye çok açmaları, hocaları namazdan hemen sonra salaten tüncina okuyor diye onların da okumaları caiz olmaz.

Peygamber efendimiz, rahmet olması için kendisi farklı hükümler bildirdiği gibi, (Ümmetimin âlimlerin farklı ictihadları rahmettir) buyurmuştur. Bunun için mezhepler rahmet olmuştur.

Yazar Ergunca

Herkes Cennete Gitmek İster ama Hiç Ölmeden Cennete Gidilir mi?

“Salatı Tefriciye, Salatı Münciye, Salaten Tüncina Duaları” için 9 yanıt

oğlum
(konuşama, agresfliği için) ve eşim(arayı düzeltme için) için okumak istiyorum fakat tefriciye mi münciye mi okumam gerekli arasındaki fark nedir? teşekkürler.

Her İkiside olur. Lakin teorisine bir çok İslam Alimin çok faydalı olduğnun görüşünde. Rabbim şifa versin. Bolca Ya Şafi zikrinide çekerseniz fayda verir. Dua edelim inşallah Rabbim geri çevirmez. Hulusi bir kalple dua etmeliyiz.

Ben çok araştırdım gerçekten inanıyorum bu salavatın faydasına ama.
Okumaya başladım 450 tane okudum duamin tam tersi oldu ne yapmalıyım bu duam için devam etmek istiyorum ama kötü oldu?

Peki bunu okumanın bir süresi var mı 2 hafta ara verdim mesela aynı sayıya devam edebilir miyim?

Değerli kardeşim. Dilediğiniz gibi ve dilediğiniz kadar okuyabilirsiniz. Bu konuda dinen herhangi bir emir veya yasaklama yoktur. Kendi kendinize zorlaştırmanın bir anlamı da yoktur.Allâhumme salli salâten kâmileten ve sellim selâmen tâmmen alâ Seyyidinâ Muhammedinillezî tenhallü bihil ukadü ve tenfericu bihil-kürebü ve tukdâ bihil-havâicu ve tünâlü bihir-reğâibü ve hüsnül-havâtimi ve yustaskal ğamâmu bivechihil Kerîm ve alâ âlihî ve sahbihi fî külli lemhatin ve nefesin bi adedi külli ma’lûmin lek.”

ilk baslarken bunlar yapildiktan sonra her zaman yatarken otururken her sekilde okunur önemli olan sayiyi tam okumak.
son olarak söyliyecek olursak,yeterki yaptığımız her işi öncelikle Allahın rızasını kazanmak için yaparsak ne güzel.çünkü onun rızasını kazanmak zaten herşeyi kazanmak gibidir. Vesselam.
Allahın rahmeti bereketi üzerinize olsun.

bu duayı bi çok şey için okudum neye niyet edip okuduysam dileklerim kabul oldu şükürler olsun rabbime

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir