1857-1873 Yıllar Arası Osmanlı Kronolojisi

Osmanlı İmparatorluğu Kronolojisi

Başlangıç Yılı Seçiniz
129915221697182718731908

1857-1873 Yıllar Arası Osmanlı Kronolojisi

  • 1857 – Orman Mektebi açılması hususunda ilk teşebbüs
  • 1857 – Cidde olayları ve İngiliz kuvvetlerinin, müslim-gayri müslim çatışmalarına müdahalesi
  • 1857 – Gümrük resminin, eşyanın vardığı değil çıktığı yerde alınması usulünü getiren Mahrec Nizamnamesi’nin yayımlanması
  • 1857-1862 – Beyrut – Şam şosesinin yapımı
  • 1857 – Maarif-i Umumiyye Nezareti’nin kurulması (17 Mart)
  • 1857 – Paris’te Mekteb-i Osmani adında bir Osmanlı mektebinin açılması (6 Kasım)

    Devamını Oku…