Osmanlıda Evkaf-ı Hümayun

Osmanlıda Evkaf-ı Hümayun

EVKAF-I HÜMÂYÛN

Osmanlı Devleti’nde pâdişâhlar ve hânedân tarafından kurulan vakıf müesseselerinin idaresinden mes’ûl teşkilât. Osmanlı Devleti’nin kurulup gelişmesinden sonra, idaresi altında bulunan memleketlerdeki vakıfların sayımı yapıldı. Daha sonra fethedilen yerlerde de pek çok vakıf kurularak, sayısı artırıldı, idaresine de büyük … Devamını Oku

Görev Yapmış Osmanlı Adliye Nazırları

Görev Yapmış Osmanlı Nazırları

Osmanlı Adliye Nazırları

  • Ahmed Cevdet Paşa (1868) (Resim Amet Cevdet Paşa’ nın)
  • Mustafa Fazıl Paşa (1868-1870)
  • İbrahim Edhem Paşa (1870-1871)
Devamını Oku