Görev Yapmış Osmanlı Adliye Nazırları

Görev Yapmış Osmanlı Nazırları

Osmanlı Adliye Nazırları

 • Ahmed Cevdet Paşa (1868) (Resim Amet Cevdet Paşa’ nın)
 • Mustafa Fazıl Paşa (1868-1870)
 • İbrahim Edhem Paşa (1870-1871)
 • Şirvanlızade Mehmed Rüşdi Paşa (1871)
 • Mütercim Mehmed Rüşdi Paşa (1871)
 • Mustafa Fazıl Paşa (1871-1872)
 • Yusuf Kamil Paşa (1872)
 • Mehmed Esad Saffet Paşa (1872-1873)
 • Mehmed Hurşid Paşa (1873-1874)
 • Mehmed Akif Paşa (1874-1875)
 • Ahmed Arifi Paşa (1875-1876)
 • Ahmed Cevdet Paşa (1875-1876)
 • Halil Şerif Paşa (1876)
 • Mehmed Esad Saffet Paşa (1876)
 • Ahmed Cevdet Paşa (1876-1877)
 • Asım Mehmed Paşa (1877)
 • Mehmed Esad Saffet Paşa (1877)
 • Mahmud Celaleddin Paşa (1878)
 • Mehmed Hurşid Paşa (1878)
 • Mehmed Esad Saffet Paşa (1878)
 • Mehmed Said Paşa (1878-1879)
 • Ahmed Cevdet Paşa (1879-1883)
 • Hasan Fehmi Paşa (1883-1885)
 • Server Paşa (1885-1886)
 • Ahmed Cevdet Paşa (1886-1890)
 • Hüseyin Rıza Paşa (1890-1895)
 • Abdurrahman Nureddin Paşa (1895-1908)
 • Hasan Fehmi Paşa (1908-1909)
 • Manyasizade Refik Bey (1908-1909)
 • Mustafa Nazım Paşa (1909)
 • Necmeddin Molla Efendi (1909-1911)
 • Ürgüplü Mustafa Hayri Efendi (1911)
 • Mehmed Memduh Bey (1911-1912)
 • Hüseyin Hilmi Paşa (1912)
 • Samipaşazade Halim Bey (1912)
 • Arif Hikmet Paşa (1912-1913)
 • Pirizade İbrahim Hayrullah Bey (1913-1915)
 • Samipaşazade Halim Bey (1915)
 • Halil Bey (1915)
 • Ürgüplü Mustafa Hayri Efendi (1918)
 • Samipaşazade Halim Bey (1918)
 • Ali Haydar Molla (1918-1919)
 • Üryanizade Cemil Molla (1919)
 • Sıtkı Bey (1919)
 • Vasfi Efendi (1919)
 • Arif Hikmet Paşa (1919-1920)
 • Mustafa Sıtkı Efendi (1920)
 • Hüseyin Kazım Bey (1920)
 • Mahmud Celaleddin Bey (1920)
 • Ali Rüşdü Efendi (1920)
 • Rumbeyoğlu Fahreddin Bey (1920)
 • Hüseyin Kazım Bey (1921)
 • Mustafa Nuri Bey (1922)
 • Osmanlı Bahriye Nazırları
 • İbrahim Sarim Paşa (1867-1868)
 • Mahmud Nedim Paşa (1868-1871)
 • Abdülhamid Ferid Paşa (1871)
 • İbrahim Sarim Paşa (1871-1872)
 • Hasan Samih Paşa (1872)
 • Moralı İbrahim Paşa (1872)
 • Sakızlı Ahmed Esad Paşa (1872)
 • İbrahim Sarim Paşa (2.) (1872)
 • Mehmed Namık Paşa (1872-1873)
 • Hüseyin Avni Paşa (1873)
 • Hasan Rıza Paşa (1873)
 • Kayserili Ahmed Paşa (1873-1875)
 • Sakızlı Ahmed Esad Paşa (1875)
 • Mehmed Rauf Paşa (1875)
 • Hasan Rıza Paşa (2.) (1875)
 • Mehmed Namık Paşa (2.) (1875)
 • Hasan Rıza Paşa (2.) (1875)
 • Lofçalı Derviş Paşa (1876)
 • Abdülkerim Nadir Paşa (1876)
 • Kayserili Ahmed Paşa (2.) (1876-1877)
 • Mehmed Rauf Paşa(2.) (1877)
 • Eğinli Mehmed Said Paşa (1877-1878)
 • Moralı İbrahim Paşa (2.) (1878)
 • Ahmed Vesim Paşa (1878-1879)
 • Rasim Paşa (1879-1881)
 • Bozcaadalı Hasan Hüsnü Paşa (1881-1882)
 • Ahmed Ratip Paşa (1882)
 • Bozcaadalı Hasan Hüsnü Paşa (2.) (1882-1903)
 • Mehmed Celaleddin Paşa (1903-1907)
 • Hasan Rami Paşa (1907-1908)
 • İbrahim Halil Paşa (1908)
 • Arif Hikmet Paşa (1908-1909)
 • Hüseyin Hüsnü Paşa (1909)
 • Ali Rıza Paşa (1909)
 • Emin Paşa (1909)
 • Arif Hikmet Paşa (2.) (1909-1910)
 • İbrahim Halil Paşa (2.) (1910)
 • Salih Hulusi Paşa (1910)
 • Mahmud Muhtar Paşa (1910-1911)
 • Mahmud Muhtar Paşa (2.) (1912)
 • Hurşid Paşa (1911-1912)
 • Çürüksulu Mahmud Paşa (1913-1914)
 • Ahmed Cemal Paşa (1914-1918)
 • Enver Paşa (vekil)
 • Rauf Bey (1918)
 • Ali Rıza Paşa (2.) (1918-1919)
 • Mehmet Şakir Paşa (1919)
 • Ahmed Avni Paşa (1919)
 • Salih Hulusi Paşa (2.) (1919-1920)
 • Mehmet Esat Paşa (1920)
 • Kara Mehmed Said Paşa (1920)
 • Çakacı Ahmed Hamdi Paşa (1920)
 • Salih Hulusi Paşa (1920-1921)
 • Çürüksulu Ziya Paşa (Vekil) (1921)
 • Salih Hulusi Paşa (1921-1922)
 • Osmanlı Dahiliye Nazırları
 • Pertev Paşa (1835-1837)
 • Akif Paşa (1837-1838)
 • Mehmed Emin Rauf Paşa (1838-1839)
 • Şirvanlızade Mehmed Rüşdi Paşa (1869-1871)
 • Kabzımalzade Mehmed Said Efendi (1871)
 • Ahmed Cevdet Paşa (1877)
 • Ahmed Hamdi Paşa (1877)
 • Kabzımalzade Mehmed Said Efendi (1878)
 • Ahmed Vefik Paşa (1878)
 • Mehmed Sadık Paşa (1878)
 • Mehmed Said Paşa (1878)
 • Server Paşa (1878-1879)
 • Cenanizade Mehmed Kadri Paşa (1879)
 • Mahmud Nedim Paşa (1879-1882)
 • İbrahim Edhem Paşa (1882-1885)
 • Ahmed Münir Paşa (1885-1891)
 • Halil Rifat Paşa (1891-1896)
 • Mehmed Faik Memduh Paşa (1896-1907)
 • Akif Halil Paşa (1908)
 • Reşid Akif Paşa (1908)
 • İbrahim Hakkı Paşa (1908)
 • Hüseyin Hilmi Paşa (1908-1909)
 • Avlonyalı Mehmed Ferid Paşa (1909)
 • Mehmed Talat Paşa (1909-1911)
 • Halil Bey (1911)
 • Mehmed Celal Bey (1911)
 • Hacı Mehmed Adil Bey (1912)
 • Mehmed Ziya Paşa (1912)
 • Ali Daniş Bey (1912)
 • Avlonyalı Mehmed Ferid Paşa (1912)
 • Ahmed Reşit Bey (1912-1913)
 • Hacı Mehmed Adil Bey (1913)
 • Mehmed Talat Paşa (1913-1918)
 • Mustafa Arif Bey (1918)
 • Ali Fethi Bey (1918)
 • İsmail Bey (1918)
 • Mustafa Arif Bey (1918-1919)
 • Ahmed İzzet Paşa (1919)
 • Artin Cemal Bey (1919)
 • Ahmed Reşit Bey (1919)
 • Mehmed Ali Bey (1919)
 • Ali Kemal Bey (1919)
 • Hacı Adil Bey (1919)
 • Mehmed Şerif Paşa (1919-1920)
 • Ebubekir Hazım Bey (1920)
 • Reşid Mümtaz Paşa (1920)
 • Ahmed İzzet Paşa (1920-1921)
 • Mustafa Arif Bey (1921)
 • Şerif Mehmed Rauf Paşa (1921)
 • Ali Rıza Paşa (1921-1922)
 • Salih Hulusi Paşa (1922)
 • Osmanlı Evkaf Nazırları
 • Ahmet Sadık Ziver Paşa (1837)
 • Mehmed Şevki Efendi (1839-1840)
 • Numan Mahir Efendi (1840-1842)
 • Mustafa Kani Bey (1842-1844)
 • Mehmed Hasib Paşa (1844-1848)
 • Mehmed Arif Paşa, Ramazanoğlu (1848)
 • Ali Şefik Paşa (1848-1850)
 • Bursalı Ali Rıza Efendi (1850-1851)
 • Abdurrahman Nafiz Paşa (1851)
 • Mehmed Halid Efendi (1851-1852)
 • Ahmed Sadık Ziver Paşa (1852-1854)
 • Ali Galib Paşa, Damad (1857-1858)
 • Musa Safveti Paşa, Kırımlı (1859)
 • Bursalı Ali Rıza Efendi (1859-1860)
 • Ali Şefik Paşa (1860-1861)
 • Abdüllatif Suphi Paşa (1861)
 • Ebubekir Mümtaz Efendi (1861)
 • Ahmed Vefik Paşa (1861-1862)
 • İsmail Hakkı Paşa (1862-1863)
 • Abdülhamid Ferid Paşa (1863-1865)
 • Şirvanlızade Mehmed Rüşdi Paşa (1865)
 • Hüseyin Mecid Efendi (1866)
 • Abdülhamid Ferid Paşa (1866-1868)
 • Ahmed Tevhid Efendi (1868)
 • Ahmed Hamdi Paşa (1868-1869)
 • Mehmed Hurşid Paşa (1869-1870)
 • Mehmed Sadık Paşa, Karavezir (1870)
 • Ahmed Kemal Paşa (1870-1871)
 • Şirvanlızade Mehmed Rüşdi Paşa (1872-1873)
 • Ahmed Cevdet Paşa (1873)
 • Ahmed Kemal Paşa (1873-1877)
 • Ahmed Cevdet Paşa (1877-1878)
 • Abdüllatif Suphi Paşa (1878)
 • Abdülhalim Efendi (1878-1879)
 • Kıbrıslı Mehmed Kâmil Paşa (1880)
 • Mehmed Nazif Paşa, Manastırlı (1880)
 • Asım Mehmed Paşa (1882)
 • Mustafa Zihni Paşa (1885)
 • Mustafa Nuri Paşa, Mansurizade (1886-1890)
 • Mustafa Zihni Paşa (1890-1891)
 • Abdullah Galib Paşa (1891-1904)
 • Turhan Hüsnü Paşa (1904-1908)
 • Mehmed Ali Paşa (1908)
 • Recaizade Mahmud Ekrem Bey 1908)
 • Mehmed Şemseddin Paşa (1908-1909)
 • Ziya Bey (1909)
 • Halil Hamdi Hamada Paşa (1909-1910)
 • Ali Haydar Efendi, Şerif (1910)
 • Ürgüplü Mustafa Hayri Efendi (1910-1912)
 • Mehmed Fevzi Paşa (1912)
 • Mehmed Ziya Paşa (1912-1913)
 • Ürgüplü Mustafa Hayri Efendi (1913-1916)
 • Pirizade İbrahim Hayrullah Bey (1916-1917)
 • Musa Kazım Efendi (1917-1918)
 • Abdurrahman Şeref Efendi (1918)
 • Ahmed İzzet Bey, Kambur (1918-1919)
 • Vasfi Efendi (1919)
 • Mehmed Ali Bey (1919)
 • Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır (1919)
 • Gelenbevizade Mehmet Said (1919)
 • Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır (1919-1920)
 • Ömer Hulusi Efendi, Dağıstanlı (1920)
 • Osman Rifat Paşa (1920)
 • Hilmi Paşa (1920)
 • Mehmed Nuri Efendi (1920-1921)
 • Hüseyin Kazım Bey 1921)
 • Gelenbevizade Mehmet Said (1921-1922)
 • Raşid Bey (1922)
 • Osmanlı Harbiye Nazırları
 • Ömer Rüştü Paşa (1908)
 • Recep Paşa (1908-1909)
 • Ali Rıza Paşa (1909)
 • Nazım Paşa (1909)
 • İbrahim Ethem Paşa (1909)
 • Hulusi Salih Paşa (1909-1910)
 • Mahmud Şevket Paşa (1910-1912)
 • Nazım Paşa (2.) (1912-1913)
 • Mahmud Şevket Paşa (2.) (1913)
 • Ahmet İzzet Paşa (1913-1914)
 • Enver Paşa (1914-1918)
 • Ahmet İzzet Paşa (2.) (1918)
 • Kölemen Abdullah Paşa (1918)
 • İsmail Cevat Paşa (1918-1919)
 • Ömer Yaver Paşa (1919)
 • Damat Ferid Paşa (1919)
 • Abuk Ahmet Paşa (1919)
 • Mehmet Şakir Paşa (1919)
 • Şevket Turgut Paşa (1919)
 • Damat Ferid Paşa (2.) (1919)
 • Nazım Paşa (1919)
 • Süleyman Şefik Paşa (1919)
 • Cemal Paşa (Mersinli) (1919-1920)
 • Hulusi Salih Paşa (2.) (1920)
 • Mustafa Fevzi Paşa (1920)
 • Damat Ferid Paşa (3.) (1920)
 • Hüseyin Hüsnü Paşa (1920)
 • Çürüksulu Ziya Paşa (1920-1922)
 • Osmanlı Hariciye Nazırları
 • Akif Paşa (1836)
 • Ahmed Hulusi Paşa (1836-1837)
 • Mustafa Reşit Paşa (1837-1838)
 • Nuri Efendi (1838-1839)
 • Mustafa Reşit Paşa (1839-1841)
 • Sadık Rıfat Paşa (1841)
 • İbrahim Sarim Paşa (1841-1843)
 • Sadık Rıfat Paşa (1843-1844)
 • Şekib Efendi (1844)
 • Mehmed Emin Âli Paşa (1844-1845)
 • Mustafa Reşit Paşa (1845-1846)
 • Mehmed Emin Âli Paşa (1846-1848)
 • Sadık Rıfat Paşa (1848)
 • Mehmed Emin Âli Paşa (1848-1852)
 • Keçecizade Fuat Paşa (1852-1853)
 • Sadık Rıfat Paşa (1853)
 • Mustafa Reşit Paşa (1853-1854)
 • Mehmed Emin Âli Paşa (1854)
 • Safvet Efendi (1854-1855)
 • Keçecizade Fuat Paşa (1855-1856)
 • Mehmed Emin Âli Paşa (1856)
 • İbrahim Edhem Paşa (1856-1857)
 • Ali Galib Paşa (1857)
 • Mehmed Emin Âli Paşa (1857)
 • Keçecizade Fuat Paşa (1857-1858)
 • Mahmud Paşa (1858-1860)
 • Safvet Efendi (1860)
 • Mehmed Emin Âli Paşa (1860-1861)
 • Keçecizade Fuat Paşa (1861)
 • Mehmed Emin Âli Paşa (1861-1867)
 • Keçecizade Fuat Paşa (1867-1869)
 • Mehmed Esad Saffet Paşa (1869)
 • Mehmed Emin Âli Paşa (1869-1871)
 • Server Paşa (1871-1872)
 • Mehmed Cemil Paşa (1872)
 • Halil Şerif Paşa (1872-1873)
 • Mehmed Esad Saffet Paşa (1873)
 • Mehmed Raşid Paşa (1873-1874)
 • Ahmed Arifi Paşa (1874)
 • Mehmed Esad Saffet Paşa (1874-1875)
 • Mehmed Raşid Paşa (1875-1876)
 • Mehmed Esad Saffet Paşa (1876-1877)
 • Ahmed Arifi Paşa (1877)
 • Server Paşa (1877-1878)
 • Mehmed Esad Saffet Paşa (1878)
 • Asım Mehmed Paşa (1878)
 • Aleksandros Karatodori (1878-1879)
 • Mehmed Esad Saffet Paşa (1879)
 • Sava Paşa (1879-1880)
 • Abidin Paşa (1880)
 • Asım Mehmed Paşa (1880-1881)
 • Said Halim Paşa (1881-1882)
 • Asım Mehmed Paşa (1882)
 • Mehmed Esad Saffet Paşa (1882)
 • Ahmed Arifi Paşa (1882-1884)
 • Asım Mehmed Paşa (1884-1885)
 • Said Halim Paşa (1885-1896)
 • Turhan Paşa (1896-1899)
 • Said Halim Paşa (1899)
 • Ahmed Tevfik Paşa (1899-1909)
 • Mehmed Rifat Paşa (1909-1911)
 • İbrahim Hakkı Paşa (1911)
 • Mustafa Asım Bey (1911-1912)
 • Gabriel Noradunkyan (1912-1913)
 • Said Halim Paşa (1913-1915)
 • Halil Bey (1915-1917)
 • Ahmed Nesimi Bey (1917-1918)
 • Mehmed Nabi Bey (1918)
 • Mustafa Reşit Paşa (1918-1919)
 • Yusuf Franko Paşa (1919)
 • Damat Ferid Paşa (1919)
 • Abdüllatif Safa Bey (1919)
 • Mustafa Reşit Paşa (1919-1920)
 • Abdüllatif Safa Bey (1920
 • Damat Ferid Paşa (1920)
 • Abdüllatif Safa Bey (1920-1921)
 • Ahmed İzzet Paşa (1921-1922)
 • Osmanlı Hazine-i Hassa Nazırları
 • Ali Necib Paşa (1839-1840)
 • Ahmet Sadık Ziver Paşa (1840-1842)
 • Ali Şefik Paşa (1850-1853)
 • Mehmed Hasib Paşa (1853-1854)
 • Ahmet Sadık Ziver Paşa (1854-1855)
 • Ali Galib Paşa (1855-1857)
 • Ahmed Muhtar İtisami Paşa, Ramazanzade (1857-1860)
 • Bursalı Ali Rıza Efendi (1860-1861)
 • Mehmed Hasib Paşa (1861)
 • Mazlum Mustafa Fehmi Paşa, Giritli (1861)
 • Mehmed Emin Paşa (1861-1862)
 • Damat Mehmed Ali Paşa (1862-1863)
 • Mehmed Emin Paşa (1863-1863)
 • İsmail Hakkı Paşa (1863-1868)
 • Abdülhamid Ferid Paşa (1871)
 • Ali Rıza Refik Bey (1871)
 • Abdülhamid Ferid Paşa (1871-1876)
 • Ahmed Hamdi Paşa (1876-1877)
 • Mehmed Said Paşa, Küçük/Şapur Çelebi (1877-1878)
 • Mehmed Said Paşa (1878)
 • Hafiz Said Efendi (1878)
 • Hasan Fehmi Paşa (1879)
 • Ali Rıza Mümtaz Paşa (1879-1880)
 • Agop Ohanes Kazasyan Paşa (1880-1891)
 • Mikail Portakalyan Paşa (1891-1897)
 • Nuri Bey (1908)
 • Ohanes Sakız Paşa (1897-1908)
 • Osmanlı Maarif Nazırları
 • Abdurrahman Sami Paşa (1857-1861)
 • Ahmed Kemal Paşa (1861-1862)
 • Mustafa Fazıl Paşa (1862-1863)
 • Mehmed Nevres Paşa (1863)
 • İbrahim Edhem Paşa (1863)
 • Ahmed Kemal Paşa (1863-1865)
 • Mehmed Nevres Paşa (1865)
 • Abdüllatif Suphi Paşa (1867-1868)
 • Mehmed Esad Safvet Paşa (1868-1871)
 • Mehmed Emin Derviş Paşa (1872)
 • Ahmed Vefik Paşa (1872)
 • Ahmed Cevdet Paşa (1873-1874)
 • Mehmed Esad Safvet Paşa (1874-(1875)
 • Ahmed Arifi Paşa (1875)
 • Ahmed Cevdet Paşa (1875)
 • Yusuf Ziya Paşa (1876-1877)
 • Mehmed Tahir Münif Paşa (1877)
 • Ahmed Vefik Paşa (1878)
 • Abdüllatif Suphi Paşa (1878)
 • Mehmed Tahir Münif Paşa (1878-1880)
 • Kıbrıslı Mehmed Kâmil Paşa (1880-1881)
 • Ali Fuad Bey (1881-1882)
 • Mustafa Nuri Paşa (1882-1884)
 • Ahmed Zühdü Paşa (1891-1902)
 • Mehmed Celaleddin Paşa (1902-1903)
 • Mustafa Haşim Paşa (1903-1908)
 • Recaizade Mahmud Ekrem Bey (1908)
 • İbrahim Hakkı Paşa (1908)
 • Recaizade Mahmud Ekrem Bey (1908)
 • İbrahim Hakkı Paşa (1908)
 • Abdurrahman Şeref Efendi (1908-1909)
 • Yusuf Ziya Paşa (1909)
 • Abdurrahman Şeref Efendi (1909)
 • Mustafa Nail Bey (1909-1910)
 • Emrullah Efendi (1910-1911)
 • Babanzade İsmail Hakkı Bey (1911)
 • Emrullah Efendi (1912)
 • Gelenbevizade Mehmet Said (1912)
 • Mehmed Şerif Paşa (1912-1913)
 • Ahmet Şükrü Bey (1913-1917)
 • Ali Münif Bey (1917-1918)
 • Doktor Nâzım Bey (1918)
 • Gelenbevizade Mehmet Said (1918)
 • Rıza Tevfik Bey (1918-1919)
 • Yusuf Ziya Paşa (1919)
 • Ali Kemal Bey (1919)
 • Rumbeyoğlu Fahreddin Bey (1920)
 • Bağdatlı Mehmed Hadi Paşa (1920)
 • Mustafa Reşit Paşa (1920)
 • Raşid Bey (1921)
 • Mustafa Arif Bey (1921)
 • Abdullah Lami Bey (1921)
 • Osmanlı Maliye Nazırları
 • Abdurrahman Nafiz Paşa (1838-1839)
 • İbrahim Saib Paşa (1839-1841)
 • Musa Safveti Paşa, Kırımlı (1841-1845)
 • Abdurrahman Nafiz Paşa (1845-1847)
 • İbrahim Sarim Paşa (1847-1848)
 • Sadık Rıfat Paşa (1848)
 • Hüseyin Hüsnü Efendi, Köse (1849)
 • Mehmed Halid Efendi (1850-1851)
 • Ahmed Muhtar İtisami Paşa (1852-1853)
 • Musa Safveti Paşa, Kırımlı (1853-1854)
 • Ali Şefik Paşa (1854-1855)
 • Ahmed Muhtar İtisami Paşa (1855-1856)
 • Mehmed Hasib Paşa (1857-1858)
 • Mehmed Hasib Paşa (1859-1860)
 • Taşcızade Mehmed Tevfik Paşa (1860-1861)
 • Ebubekir Mümtaz Efendi (1861-1862)
 • Hüseyin Mecid Efendi (1862)
 • Mehmed Nevres Paşa (1862-1863)
 • Mustafa Fazıl Paşa (1863-1864)
 • Mehmed Kani Paşa, Tatar (1864-1865)
 • Mehmed Hurşid Paşa (1865)
 • Şirvanlızade Mehmed Rüşdi Paşa (1865-1869)
 • Mehmed Sadık Paşa (1869-1870)
 • Mustafa Fazıl Paşa (1870-1871)
 • Şirvanlızade Mehmed Rüşdi Paşa (1871)
 • Ahmed Hamdi Paşa (1871)
 • Mehmed Sadık Paşa (1871)
 • Yusuf Ziya Paşa (1871-1872)
 • Abdullah Galib Paşa (1872)
 • Mehmed Emin Paşa, Kartallı (1872)
 • Ahmed Hamdi Paşa (1873-1874)
 • Yusuf Ziya Paşa (1874-1876)
 • Abdullah Galib Paşa (1876-1877)
 • Mehmed Kani Paşa, Tatar (1878)
 • Ahmed Zühdü Paşa (1878-1879)
 • Ahmed Zühdü Paşa (1879)
 • İbrahim Edib Efendi (1879-1880)
 • Abdüllatif Suphi Paşa (1880-1881)
 • Hüseyin Tevfik Paşa, Vidinli (1881)
 • Ahmed Münir Paşa (1881-1882)
 • Mehmed Münir Bey (1882)
 • İbrahim Edib Efendi (1882)
 • Ahmed Münir Paşa (1882-1885)
 • Agop Ohanes Kazasyan Paşa (1885)
 • Mustafa Zihni Paşa (1885-1886)
 • Agop Ohanes Kazasyan Paşa (1886-1887)
 • Mahmud Celaleddin Paşa (1887-1888)
 • Ahmed Nazif Paşa (1891-1895)
 • Hüseyin Sabri Bey (1895-1896)
 • Ahmed Nazif Paşa (1896-1897)
 • Hüseyin Tevfik Paşa, Vidinli (1897-1898)
 • Ahmed Reşad Paşa (1898-1901)
 • Ahmed Reşad Paşa (1901-1904)
 • Mehmed Ziya Paşa (1905-1908)
 • Mehmed Ragıb Bey (1908)
 • Mehmed Ziya Paşa (1908-1909)
 • Mehmed Rifat Bey, Menemenlizade-Topal (1909)
 • Osman Nuri Bey (1909)
 • Mehmed Rifat Bey, Menemenlizade-Topal (1909)
 • Mehmed Cavid Bey (1909-1911)
 • Mustafa Nail Bey (1911-1912)
 • Abdurrahman Vefik Bey (1912-1913)
 • Mehmed Cavid Bey (1914)
 • Mehmed Talat Paşa (1914-1917)
 • Abdurrahman Vefik Bey (1918-1919)
 • Mehmed Ata Bey (1919)
 • Mehmed Tevfik Bey (1919-1920)
 • Faik Nüzhet Bey (1920)
 • Ahmed Reşad Bey (1920)
 • Mehmed Nazif Bey (1920)
 • Raşid Bey (1920-1921)
 • Hüseyin Sabri Bey (1920)
 • Abdullah Lami Bey (1921)
 • Faik Nüzhet Bey (1921-1922)
 • Mehmed Tevfik Bey (1922)
 • Osmanlı Nafia Nazırları
 • Hekim İsmail Paşa (1848-1849)
 • İbrahim Edhem Paşa (1863)
 • İbrahim Halil Paşa (1866-1867)
 • Ağaton Efendi (1867-1868)
 • Davud Garabet Paşa (1868-1871)
 • Şirvanlızade Mehmed Rüşdi Paşa (1871)
 • İbrahim Edhem Paşa (1871-1873)
 • İsmail Paşa (1873)
 • Mehmed Raşid Paşa (1873)
 • Ahmed Muhtar Paşa (1873)
 • Mehmed Kani Paşa (1873)
 • Server Paşa (1875)
 • Sakızlı Ahmed Esad Paşa (1875)
 • Cenanizade Mehmed Kadri Paşa (1875)
 • Mehmed Halet Paşa (1876)
 • Server Paşa (1876-1877)
 • Mehmed Esad Safvet Paşa (1877)
 • Ohanes Çamiç Efendi (1877-1878)
 • Karatodori Paşa (1878)
 • Ohanes Çamiç Efendi (1878)
 • Sava Paşa (1878-1879)
 • Hasan Fehmi Paşa (1879-1884)
 • Köse Mehmed Raif Paşa (1884-1885)
 • Ahmed Zühdü Paşa (1885-1886)
 • Naum Nimetullah Paşa (1908)
 • Gabriel Noradunkyan (1908-1910)
 • Hulusi Bey (1911-1912)
 • Sinapyan Efendi (1912)
 • Ziya Bey (1912-1913)
 • Nikola Konstantin Basarya (1913)
 • Osman Nizami Paşa (1913)
 • Ahmed Cemal Paşa (1913-1914)
 • Çürüksulu Mahmud Paşa (1914)
 • Abbas Halim Paşa (1914-1917)
 • Ali Münif Bey (1917-1918)
 • Çürüksulu Ziyaeddin Paşa (1918)
 • Mehmed Ziya Paşa (1918-1919)
 • Şevket Turgut Paşa (1919)
 • Ahmed Avni Paşa (1919)
 • Şevket Turgut Paşa (1919)
 • Ahmed Ferid Bey (1919)
 • Abuk Ahmet Paşa (1919-1920)
 • Mehmed Tevfik Bey (1920)
 • Cemil Paşa (1920)
 • Zeki Paşa (1920)
 • Abdullah Lami Bey (1920-1921)
 • Ali Rıza Paşa (1921-1922)
 • Osmanlı Ticaret ve Ziraat Nazırları
 • Arif Paşa (1846)
 • İbrahim Sarim Paşa (1846)
 • Rıza Paşa (1846-1848)
 • Kamil Mehmet Paşa (1848)
 • Süleyman Refet Paşa (1848-1849)
 • Hekim İsmail Paşa (1849-1851)
 • İzzet Paşa (1851-1852)
 • Yusuf Kâmil Paşa (1852-1853)
 • Ahmet Fethi Paşa (1853-1854)
 • Yusuf Kâmil Paşa (1854)
 • Musa Saffeti Paşa (1854-1856)
 • Hekim İsmail Paşa (1856-1858)
 • Ali Galib Paşa (1858)
 • Mahmut Paşa (1858-1860)
 • İbrahim Edhem Paşa (1860-1861)
 • Mehmed Esad Saffet Paşa (1861-1863)
 • İbrahim Edhem Paşa (1863-1863)
 • Mehmed Esad Saffet Paşa (1863-1865)
 • İbrahim Edhem Paşa (1865-1866)
 • Halil Paşa (1866-1867)
 • Mehmed Esad Saffet Paşa (1867)
 • Ali Kabuli Paşa (1867-1871)
 • İbrahim Edhem Paşa (1871-1872)
 • Mahmut Paşa (1872)
 • Rüştü Paşa (1872-1874)
 • Ali Kabuli Paşa (1874-1875)
 • Mahmut Paşa (1875-1876)
 • Sadullah Paşa (1876)
 • Mahmut Paşa (1876)
 • Halet Paşa (1876-1877)
 • Ohanes Çamiç Efendi (1877)
 • Münif Paşa (1877-1878)
 • Ohanes Çamiç Efendi (1878)
 • Ahmet Cevdet Paşa (1878-1879)
 • Cenanizade Mehmed Kadri Paşa (1879-1880)
 • Köse Mehmed Raif Paşa (1880-1882)
 • Abdüllatif Suphi Paşa (1882-1885)
 • Hakkı Paşa (1885-1886)
 • Mustafa Zihni Paşa (1886-1890)
 • Köse Mehmed Raif Paşa (1890-1891)
 • Mahmud Celaleddin Paşa (1891)
 • Selim Melhame Paşa (1891-1908)
 • Tevfik Paşa (1908)
 • Mavrokordato Efendi (1908-1909)
 • Aristidi Paşa (1909-1911)
 • Senabyan Efendi (1911)
 • Aristidi Paşa (1911-1912)
 • Mustafa Reşit Paşa (1912-1913)
 • Celal Bey (1913)
 • Süleyman el-Büstani Efendi (1913-1914)
 • A. Nesimi Bey (1914-1916)
 • Mustafa Şeref Bey (1916-1918)
 • Çürüksulu Ziya Paşa (1918)
 • K. Vayani Efendi (1918-1919)
 • Abdullah Bey (1919)
 • Ethem Bey (1919)
 • T. Hayrettin Bey (1919)
 • Hadi Paşa (1919-1920)
 • Ziya bey (1920)
 • Remzi Paşa (1920)
 • Artin Cemal Bey (1920)
 • Kazım Bey (1920-1921)
 • Abdüllatif Safa Bey (1921-1922)
 • “Görev Yapmış Osmanlı Adliye Nazırları” üzerine 2 yorum

  1. Öncelikle bu güzel konu için teşekkürler Ergün kardeşim.Yalnız Osmanlıca olan kelimeleri çevirmek gerekir.Bu işte bana düşsün… :)
   Öncelikle Nazır kelimesinin anlamı Bakan demektir.Şimdi tek tek inceleyip günümüz Türkçesine uyarlıyalım.
   Osmanlı Adliye Nazırları:Osmanlı Dışişleri Bakanları
   Osmanlı Bahriye Nazırları:deniz kuvvetleri ve donanmadan sorumlu bakanlar
   Osmanlı Dahiliye Nazırları:Osmanlı İçişleri Bakanları
   Osmanlı Evkaf Nazırları:Vakıf ve tesislerinin yönetiminden sorumlu bakanlar
   Osmanlı Harbiye Nazırları:Milli Savunma (Kara Kuvvetleri) işlerinden sorumlu bakanlar
   Osmanlı Hariciye Nazırları:Osmanlı Dışişleri Bakanları
   Osmanlı Hazine-i Hassa Nazırları:Padişahın özel gelir ve giderlerinden sorumlu bakanlar
   Osmanlı Maarif Nazırları:Eğitim işlerinden sorumlu bakanlar
   Osmanlı Maliye Nazırları:Maliye işlerinden sorumlu bakanlar
   Osmanlı Nafia Nazırları:Bayındırlık ve iskân işlerinden sorumlu bakanlar
   -Osmanlı Ticaret ve Ziraat Nazırları:Ticaret ve Tarım işlerinden sorumlu bakanlar

   Yanıtla

  Yorum yapın

  Kerim Usta sitesinden daha fazla şey keşfedin

  Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

  Okumaya Devam Edin