Yazar: Kerim Usta

Kırkayak Hakkında Bilgiler

 

Kırkayak, kırkayakgiller familyasından olan bir canlıdır. Kırkayakın Yaşadığı Yerler: Sıcak ve ılık iklimlerin nemli bölgelerinde, çürümüş kütük, yaprak ve taşlar altında. Özellikleri: Vücutları yuvarlak ve halkalıdır. Her halkadan ikişer çift bacak çıkar. Bitkisel besinlerle beslenir. Çeşitleri: 7000’den fazla türü vardır.

Çok bacaklılar (Myriapoda) sınıfının “Diplopoda” takımının Julidae familyası türlerinin genel adı. Vücutları belirgin bir baş ve çok sayıda benzer halkalardan (bölüt) meydana gelmiş eklem bacaklılardır. Her halkada ikişer çift bacak bulunur “Diplopoda” çift bacaklı demektir. Başlarında bir çift anten ve ikişer gözü vardır. Gözleri az çok böceklerin bileşik gözüne benzerse de, dikkat edildiğinde basit (osel) gözlerin meydana getirdiği bir çift küme olduğu anlaşılır. Bâzı türlerinde göz bulunmaz. Yaşayışlarına uygun olarak antenlerinde koku alma tüyleri çok hassastır. İç anatomisi çıyanınkine benzer. Çıyanlar etçil, kırkayaklar otçuldur. Çok ayaklı olmalarına rağmen çok yavaş hareket ederler. Kırkayakların vücut halkalarından ikişer çift bacak çıkmasına karşılık çıyanlarda birer çift çıkar. Bacakların sayısı, türlere göre değişir. Kırkayakların çoğunda 115 çift bacak bulunur. Çıyanlarda 15 çiftten 173 çifte kadar değişir. Okumaya Devam Ediniz…

Hacamat Nedir?

Hacamat İki omuz arasından, belden, kalp karşısından, bacaklardan, sırttan, başın arka tarafından veya vücudun herhangi bir yerinden tedavi maksadıyla şişe, bardak, veya boynuzla etle deri arasındaki kirli kanları, iltihapları, sarı suları vb. aldırmaktır.

Peygamberimiz (s.a.s)’in tavsiyelerinden ve bizzat tatbik ettiği sünnetlerindendir.
Hacamatta maksat, derinin altındaki akıcılığı olmayan pıhtılaşmış kirli kanı ve dokular arasındaki sıvıda biriken atıkları dışarı atmak ve kanın rahatça dolaşmasını sağlamaktır.

Hz. Muhammed (s.a.v) Efendimiz, bizzat kendisi Ebû Taybe adında bir Haccam’a başından kan aldırmak suretiyle hacamat yaptırmış ve şöyle buyurmuştur: Okumaya Devam Ediniz…

Türkiye Maden Rezervleri- Güncelleme Tarihi: 01.02.2010

CinsiRezerv (Gör+Muh)(Ton)Açıklamalar
Altın328Metal Au (potansiyel 560 ton)
Alünit3.974.860% 7.54 K2O
Antimuan99.306Metal Sb
Asbest29.646.379Değişik lif boylarında, lif yüzdesi % 4 ‘ün üzerinde
Asfaltit82.000.000AID: 2876-5536 Kcal/kg
Bakır1.462.580Metal Cu
Barit34.222.792% 71-99 BaSO4
Bentonit241.519.504Sondaj+döküm+ağartma
Bitümlü Şist1.641.381.000Or.AID 541-1390 Kcal/kg
Boksit68.910.000% 55 Al2O3 (25.667.000 Metal Al)
Bor3.052.568.000% 24.4-35 B2O3 (Gör+Muh+Müm)
Civa3.820Metal Hg
Çinko1.659.502Metal Zn
Demir113.252.000% 55 Fe (82 458 750 t metal Fe)
Diatomit44.001.040iyi kalite
Disten3.840.000% 21-52 Al2O3
Dolomit19.817.124.196% 15 MgO ve üzeri
Feldspat372.790.701Albit ve Ortoklaz
Fosfat70.500.000% 19 P2O5
Fluorit2.530.694% 40-80 CaF2
Grafit86.7362-17 C
Gümüş5.740Metal Ag
Kaya Tuzu5.157.036.177% 88,5 üzeri NaCl içerikli (200.000.000 tonu göl rezervi)
Kaolen+ İllit+Halloysit
Kil (Ser+Ref)
420.647.806% 15-37 Al2O3
Seramik+Refrakter kili
Krom26.637.873
198.100.000
% 20 üzeri Cr2O3
% 5.34 Cr2O3 ortalama tenörlü
Kurşun795.201Metal Pb
Kuvars Kumu1.884.208.585% 90 üzeri SiO2
Kuvarsit2.460.735.184% 90 üzeri  SiO2
Kükürt625.700% 32 S
Linyit12.000.000.000AID: 868-5000 kcal/kg
Lületaşı1.483.670iyi, orta kalite   (Sandık)
Manganez3.200.000%34.54 Mn (Metal Mn içeriği 1.576.000)
Manyezit106.673.833% 41-48 MgO
Mermer5.137.342.751m3 toplam potansiyel rezerv    (13 933 mil.ton)
Molibden372.657(0.5-0.27 Cu eşdeğeri, 0.01-0.0176 Mo; Gör+Muh+Müm)
Nikel39.500.000
179.000
Lateritik (% 1.34 Ni , 0,042-0,060 Co )
Sülfit (% 1-4 Ni )
Olivin+Dunit190.000.000İyi Kalite Potansiyel rezerv
Perlit5.688.021.716Değişik genleşme oranlarında
Pomza1.397.786.725 (m3) iyi kalite
Profillit6.644.000Seramik+refrakter+çimento
Sepiyolit13.535.374% 50 üzeri Sepiyolit  içerikli
Sodyum Sülfat11.050.467% 81 NaSO4 (13.040.000 tonu göl rezervi )
Stronsiyum (Sölestin)347.101% 72 Üzeri SrSO4
Talk427.574iyi kalite
Taşkömürü1.126.548.000iyi kalite
Titan161.348.413
5.131.969
% 0,87-0,98 TiO2 (Görünür-plaser) SAKARYA-KARASU)
% 4,95 TiO2 (Görünür-Primer) MANİSA-ALAŞEHİR
Toryum380.000% 0.21 ThO2
Trona836.283.891% 56  üzeri Trona
Uranyum9.129% 0.05-0.1 U3O8
Vanadyum41.346Seydişehir boksitlerinde % 0,05-0,07 V2O5 değerlerinde vanadyum saptanmıştır.
Volfram36.719Metal W
Vollastonit31.500.000Düşük kalite
Zeolit344.217.073Klinopitilolit+Höylandit (gör.+Muh)
Zımpara3.607.564iyi kalite

Güncelleme Tarihi: 01.02.2010

Kaynak:MTA

Okulda Sihirbaz Gösterisi

Çocuk okuldan eve geldiğinde burnu kanıyordu.Annesi telaş ve merak içinde ne olduğunu sordu.
Çocuk :
– Anne okula sihirbaz geldi .. Burnumdan üç tane 1 TL çıkardı …Dedi.
Anne :
-Ama sihirbaz göz aldatır. Burun kanatmaz ki!…
Çocuk :
-Zaten burnumu hokkabaz kanatmadı …Başka para kalıp kalmadığını kontroL eden arkadaşlarım yaptı Okumaya Devam Ediniz…

Üç Nokta ( … ) nedir?Nerelerde kullanılır?

* Tamamlanmamış cümlelerin sonuna konur:
-Ne çare ki çirkinliği hemencecik ve herkes tarafından görülüveri­yordu da, bu yanı… (Tarık Buğra)
* Kaba sayıldığı için veya bir başka sebepten ötürü açıklanmak is­tenmeyen kelime ve bölümlerin yerine konur:
-Kılavuzu karga olanın burnu b…tan çıkmaz.
* Alıntılarda; başta, ortada ve sonda alınmayan kelime ve bölümle­rin yerine konur:
… derken şehrin öte başından boğuk boğuk sesler gelmeye başladı… (Tarık Buğra) Okumaya Devam Ediniz…

Kızınıza Düşündüğünüz İsimler

A

AÇANGÜL: Açılan gül çiçeği
AÇELYA: Fundagillerden çok renkli çiçekler açan bitki
AÇILAY: Ay’ın şekilleri, yansıması
ADAL: Ün kazan
AFET: Ortalığı birbirine katacak kadar güzel kadın
AFİFE : Namuslu, namusuna çok düşkün olan
AFİTAP : 1.Güneş. 2. Çok güzel, parlak yüzlü kadın
AĞÇA: Temiz, saf
AHENK: Uyum
AHSEN: Çok güzel, olağanüstü güzel
AHU: Ceylan, karaca 2.Çok güzel,ince,zarif kadın.
AHUCAN: Çok güzel dost.
AHUEDA:Nazlı güzel.
AHUELA:Çok güzel gözlü.
Okumaya Devam Ediniz…

Üç Rakamlı Özel servis Numaraları

 • YANGIN IHBAR =110
 • SIHHI IMDAT =112
 • ALO DOKTORUM YANIMD =113
 • BILINMEYEN NUMARALAR DANISMA (TENZILSIZ)…=11811
 • POSTA KODU DANISMA =119
 • ARIZA IHBAR =121
 • ÇAGRI (TENZILSIZ) =133
 • FONO TEL =141
 • ALO ZABITA =153
 • POLIS IMDAT =155
 • JANDARMA IMDAT =156
 • ALO SAHIL GÜVENLIK =158
 • TELEKOM BORÇ SORMA =163
 • KODLU ARAMA =168
 • ALO POST =169
 • ALO TURIZM BILGI =170
 • UYUSTURUCU BILGI =171
 • ALO TAEK (Türkiye Atom Enerji Kurumu) =172
 • ALO IZCI KAN BILGI MERKEZI =173
 • ALO EMNIYET DANISMA =174
 • ALO TÜKETICI =175
 • ALO GÜRÜLTÜ =176
 • ORMAN YANGINI IHBAR =177
 • ALO VALILIK =179
 • IS VE ISÇI BULMA =180
 • ÇEVRE BILGI =181
 • RUHSAL BUNALIM DANISMA =182
 • KADIN VE SOSYAL HIZMETLER =183
 • SAGLIK DANISMA =184
 • KABLO TV ARIZA =126
 • SU ARIZA =185
 • ELEKTRIK ARIZA =186
 • GAZ ARIZA =187
 • CENAZE HIZMETLERI =188
 • VERGI DANISMA =189

Beş Maymun Deneyi

Bir gün bilim adamlarının kafalarına esmiş, çok enteresan bir deney yapmışlar…
Önce bir kafesin tavanına bir hevenk muz asmışlar. Sonra bu kafese hiçbir şeyden habersiz beş zavallı maymuncuğu doldurmuşlar. Muzu gören maymunların gözleri parlamış tabii. Hemen birisi atılmış, kafesin tellerine tırmanarak muza doğru seğirtiyormuş ki… dışarıdan tazyikli su tutarak maymunu aşağı indirmişler. Gariban, başına ne geldiğini pek anlamamakla beraber paldır küldür yere inmiş. Derken öbürü atılmış muza, tabii onu da ıslatmışlar hemen. Öbürü, öbürü ve hepsi aynı şekilde ıslatılmışlar böylece. Ve sonuçta, tavanda sallanan enfes muzlar ve onları almaya cesâret edemeden altında bekleyen beş ıslak maymundan müteşekkil bir manzara çıkmış meydana. Okumaya Devam Ediniz…

Cenap Şahabettin’den Güzel Sözler

Cenap Şahabettin'den Güzel Sözler

 • Kartalın beğenmediğini kargalar kapışır.
 • Meşe gölgesinde filizlenen yosunlar, çok kez kendilerini meşe fidanı sanırlar.
 • Seçkinler beğendikçe alkışlar, halk ise alkışladıkça beğenir.
 • Yüksek makamlar yüksek tepeler gibidir, koşarak çıkanlar nefes darlığı hisseder.
 • Hakiki büyük adamlar güzel ağaçlara benzer. Dallarında yuvalar kurulur,gölgesinde yorgunlar dinlenir, çiçeklerine sürünenler güzel koku alırlar, meyvesiyle açlar doyar ve yaprakları arasından dökülen güneş damlaları toprağa hayat verir. Hiç kimseye ve hiç bir şeye zararı dokunmaz.
 • Kavak ağacını beğenen ve seven pek az kişi gördüm, çünkü dosdoğrudur.
 • Ağaçların, çiçekler gözü, kuşlar dilidir.
 • Kadınların ağzı işlemezse dili, ağzı ve dili işlemezse gönlü işler.
 • Hayat merdivenlerini çıkarken, insanlara iyi davranalım.
 • Çünkü inerken yine aynı insanlara rastlayacağız.

Okumaya Devam Ediniz…