Yazar: Kerim Usta

Orman Endüstri Mühendisliği

Ormandan ana ürün olarak elde edilen tomruk, reçine, sığla yağı, defne, palamut gibi ürünleri işleyerek parke, yonga levha, karton vb. ürünlere dönüştüren ve bu alanda fabrika ve atölyelerin kurulması, işletilmesi, işlenmiş orman ürünlerinin standardizasyonu, kalite kontrolü ve pazarlanması konularında hizmet veren kişidir.
Orman ürünlerini işleyecek tesislerin tasarımı, kurulması ve işletilmesi için gerekli çalışmaları yürütür. Orman ürünlerini işveren adına satın alır. İşlenecek orman ürünleri için standartlar saptar ve ürünlerin kalitesini denetler. Tomruğu keresteye dönüştürmede planlayıcı ve yürütücü olarak hizmet verir. Kesme ve soyma, kaplama üretiminde teknik hizmet verir. Levha üretiminde çalışmaları koordine eder.

Orman Endüstri Mühendisliği, orman endüstrilerinin kurulması, idaresi, işletilmesi, işlenmiş orman ürünlerinin Okumaya Devam Ediniz…

Meteoroloji Mühendisliği

Meteoroloji mühendisliği, atmosferdeki sistemlerin (atmosferik cephe, jet, fırtına vb.) ve atmosferdeki olayların (yağmur, rüzgar, bulut, yıldırım, hava basıncı vb.) izlenerek verilerin elde edilmesi ve bu verilerin bir bütün içinde değerlendirilerek günlük hayatta uygulanmasının sağlanmasıdır.

Başka bir deyişle METEOROLOJİ MÜHENDİSLİĞİ; hava tahmini yapmanın ötesinde, atmosferdeki tüm olayların incelenmesi, onların dünya üzerindeki etkilerinin açıklanması ve yorumlanmasının yanısıra atmosferik olayların dünya üzerindeki olumsuz etkilerine karşı, gelişmiş en son teknoloji ve bilimsel kavramlar kullanılarak çözümler üreten bir mühendislik dalıdır.
Meteoroloji Mühendisliği çok yaygın olarak bilinen hava tahmin çalışması yapmasının yanında, esas itibari ile su konusu ile ilgili olmak üzere “Proje Hidrolojisi” çalışmaları, Akım Gözlem İstasyonları (AGİ) kurulması, Okumaya Devam Ediniz…

Çevre Mühendisliği

Teknolojik ve endüstriyel gelişmeler, özellikle 20. Yüzyılın ikinci yarısında baş döndürücü bir hıza ulaşmış ve beraberinde çevresel değerlerin tahribi, çevre kirliliği ve yenilenemeyen kaynakların hızla azalmasını getirmiştir. Endüstrileşme ve yaşam biçimlerindeki değişmeye paralel olarak ortaya çıkan atıklar, zaman içinde büyük bir artış göstermiştir. Günümüzde, bölgesel bir problem olmaktan çıkıp küresel boyutlara ulaşan çevre kirliliği; fiziksel, kimyasal ve biyolojik yapısından dolayı birçok disiplinin bir arada toplandığı yeni bir mühendislik biliminin ortaya çıkmasına neden olmuştur.
Çevre Mühendisliği, ülkemizde yeni sayılabilecek bir meslek dalı olduğu için birçok kişi tarafından bilinmemektedir ve en çok Şehir Planlama veya Peyzaj ve Çevre Düzenleme Mühendisliği ile karıştırılmaktadır. Bunun nedeni, mühendisliğin adını aldığı çevre olgusunun çok geniş bir anlama ve kapsama sahip olmasıdır.
Buna göre Çevre Mühendisliği; mühendislik, matematik ve doğa bilimleri konusunda okuma, gözlemde Okumaya Devam Ediniz…

Uzay Mühendisliği

Dünya çevresindeki hava-uzaydan ekonomik, bilimsel ve teknolojik amaçlı hizmet ve ürün sağlamayı amaçlayan bir mühendislik dalıdır. Uzay mühendisleri sivil ve askeri kuruluşlarda, dünya çevresinde yörüngeye konacak insanlı ve insansız hava-uzay araçlarını ve bunları yörüngeye koyacak roketleri tasarlayan ve inşa eden, görev ve yol planlarını hesaplayan, sürekli kontrol ederek, görevlerini yerine yetirmelerini sağlayan mühendislerdir. Ayrıca, hava-uzay araçlarında yapılacak bilimsel ve teknolojik amaçlı deneylerin gerçekleştirilmesinde de görev alırlar.

Meslek eğitim süresi 4 yıl olup, yabancı dil hazırlık sınıfı okunması durumunda 5 yıl eğitim görülmektedir. Eğitim süresince mühendislik dersleri ağırlıklı bir eğitim verilmektedir. Teorik eğitimin yanı sıra laboratuar Okumaya Devam Ediniz…

Uçak Mühendisliği

Havada seyreden her çeşit aracın tasarlanması ve yapım projelerinin hazırlanması, üretilmesi, geliştirilmesi, bakım-onarımı ve işletilmesi konularında çalışan kişidir.
Yapımı düşünülen hava taşıtının taslağını, ön projelerini hazırlar. Gerekli modelleri hazırlayarak deneyler yapar. Üretim planlaması yapar. Hatalı veya yanlış yapılmış parçanın düzeltilmesi ve gerekiyorsa yeniden yapılması için çalışır. Yapım sonrası uçuş denemeleri planlar, bunlara katılarak hava taşıtının işleyişini gözler. Araç kullanan kuruluşlarda işletme ve bakım mühendisliği görevlerini yürütür.

Eğitim süresi 4 yıldır.
Eğitim süresince; Yüksek Matematik, Fizik, Kimya, Çizim, Bilgisayar Programlama, Akışkanlar Mekaniği, Okumaya Devam Ediniz…

Havacılık ve Uzay Mühendisliği

Havacılık ve uzay mühendisi, hava ile etkileşen her çeşit mühendislik ürünün tasarlanması ve inşaat projelerinin hazırlanması, üretilmesi, bakım ve onarım teknolojisi ve işletmesi konularında eğitim ve araştırma yapar. Yapımı düşünülen hava taşıtının dizaynını, ön projesini hazırlar. Uçak yapımı için gerekli üretim, yöntemleri arasından hangisinin niçin daha ekonomik olacağına karar verir. Havacılık ve uzay mühendisliği programı havada seyreden her çeşit aracın tasarlanması ve inşa projelerinin hazırlanması, üretilmesi, bakım ve onarım teknolojisi ve işletmesi konularında eğitim ve araştırma yapar.

Havacılık ve Uzay Mühendisliği bölümünde eğitim süresi 4 yıldır Havacılık ve uzay mühendisliği bölümünde ilk yılda temel bilimler (fizik, kimya, matematik) ; sonraki 1,5-2 yılda termodinamik, statik, dinamik, mukavemet, Okumaya Devam Ediniz…

Matematik Mühendisliği

Matematik Mühendisliği programları köklü Matematik bilgisine sahip, Mühendislik formasyonu almış Teknik-Ekonomik ve Sosyal olayları modelleyerek çözüm üreten mühendisler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
Bugün Matematik Mühendisliği bölümleri sadece iki üniversitede (YTÜ ve İTÜ) de bulunmasına rağmen gerek kamu ve gerekse özel sektörde çok iyi tanınmakta, mezunları tercihen aranmaktadır. Hiçbir Matematik Mühendisinin iş problemi olmamıştır. Matematik Mühendisleri iş hayatının çok geniş bir alanında kendilerini kanıtlamışlardır.
Mühendislik, Ekonomi ve Hizmet sektörlerinde ortaya çıkan problemlerin modellenmesi, çözümlenmesi ve yorumlanması aşamalarında etkin rol almaktadırlar. Ayrıca, eğitim alanında da, orta ve yüksek öğretimde, Okumaya Devam Ediniz…

Fizik Mühendisliği

Fizik Mühendisliği Bölümü, öğrencilerine Fizik Mühendisliğinin temel kavramları üzerine mesleki eğitim vermekte onları uygulamalı ve teorik araştırmalara yönlendirmektedir. Bölümün programı öğrencilerin yaratıcı ve becerikli olmalarını sağlayacak şekilde düzenlenmiştir. Öğrenciler, derslerde öğrendiklerini laboratuarlarda ve proje çalışmalarında uygulayarak Fizik Mühendisliğinin değişik ve çeşitli konularında tecrübelerini geliştirmekte ve ikinci ve üçüncü sınıflardaki yaz stajı ile Fiziğin endüstrideki uygulamalarını yakından tanıma imkânı bulmaktadırlar.
Bugün günlük yaşantımıza girmiş olan transistorlar, lazerler, bilgisayarlar, radarlar, uçaklar, teleskoplar, uydular gibi pek çok gelişmiş teknoloji ürünü, başka bilim ve mühendislik dallarından katkılar olsa da, büyük ölçüde fizikçilerin ve fizik mühendislerinin eseridir.

Fizik mühendisliği bölümlerinde eğitim süresi 4 yıldır. Nükleer fizik, atom-molekül fiziği, katı hal fiziği, kuantum mekaniği ve elektromanyetik gibi kuramsal ve temel konular. Bunun yanında teknik çizim, elektronik, Okumaya Devam Ediniz…

Genetik ve Biyomühendislik

Genetik ve Biyomühendislik Bölümü en geniş disiplinlerden birisidir. Geçen yüzyılda birleşen fizik, kimya ve mühendislik bilimlerine benzer olarak, 21. yüzyılda da biyoloji ve mühendislik bilimlerinin birleşmesi gerekmektedir. Bu ise mühendislik ilkelerinin ve yöntemlerinin tıp ve biyolojide karşılaşılan problemlere uygulanması demektir. Genetik ve Biyomühendislik biyoloji ve diğer bilimleri (matematik ve farklı bilimler gibi) birleştirir. Genetik ve Biyomühendisliğin temeli biyoloji olsa da genetik ve biyomühendisler karmaşık mühendislik cihazlarını ve yöntemlerini kullanmalıdır. Nicel yaklaşımlar, ölçüm modelleme ve bilgileri entegre edebilme, mühendislikte olduğu gibi biyomühendislikte de oldukça önemlidir.
Bu bağlamda Biyomühendislik programının amacı, temel tıp bilimleri ile mühendislik bilimlerinde kullanılan teknoloji konusunda eğitim yapmak ve tıp bilimleri ile mühendislik bilimleri arasında köprü kurabilecek teknik Okumaya Devam Ediniz…

Biyomedikal Mühendislik

Çağımızda insan sağlığı en önemli konulardan biridir. Hastanelerde teşhis ve tedavi metodlarını artırmak için yüksek teknoloji kullanılmaktadır. Önceleri tahminle konan hasta teşhisleri şimdi EKG, EMG, EEG cihazları, kalp ve akciğer makineleri, def, brilatörler, televizyonlu ve portabıl röntgen cihazları, ultrasound, tomografi, anjiyografi, lazer cihazları, nükleer manyetik rezonans, böbrek taşı parçalayan cihazlar, ve daha bunun gibi cihazlar sayesinde çok hassas teşhis koyup birçok durumlarda kesin tedavi uygulamak mümkün olmuştur.
Dünyada 40 yılı aşmış bir geçmişi olan biyomedikal mühendisliği, mühendislik ile tıp ve biyoloji bilimlerinin birleşiminden meydana gelen disiplinler arası bir meslektir.
İlk biyomedikal mühendisliği eğitimi Amerika Birleşik Devletleri’nde 1960 lı yıllarda NASA astronotlarının aya gidiş ve gelişlerinde sağlık durumlarını kontrol etmek için mühendis ve doktorların birlikte yapmış oldukları Okumaya Devam Ediniz…

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği

Denizcilik sektörü değişen ve gelişen Ulaştırma Sistemleri ve Teknikleri, Ekonomi, Pazarlama, Hukuk, Lojistik vb. konularla iç içe olan bir sektördür. Özellikle denizcilik sektörünün uluslararası boyutunun olması, denizcilik dilinin İngilizce olması, gelişen dünyada ülke ekonomilerindeki rekabet ortamı, kalite belgeli kurumsal firmaların sayısının artması, pazarlama tekniklerinin değişmesi, iletişim sistemlerinin gelişmesi gibi konulara ve yukarıda sayılan diğer konulara standart düzeyde hakim olan Mühendis Deniz İşletmecilerine olan ihtiyacı da beraberinde getirmektedir. Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü’nün en önemli amacı Denizcilik ve Lojistik sektörüne üstün yöneticilik ve girişimcilik meziyetlerine sahip mezunlar verebilmektir.

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü’nde, uluslararası STCW (gemi adamlarının eğitim belgelendirme ve vardiya standartları hakkındaki uluslararası sözleşme) gereğince her ülkede aynı ders programı uygulanır. Verilen eğitim temel mühendislik eğitiminin üzerine genel işletme kavramlarıyla birlikte fazladan denizcilik Okumaya Devam Ediniz…

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Metalurji, insanlarin istekleri dogrultusunda günlük hayatlarinda önemli bir role sahip malzemeleri üretme ve sekillendirme bilim ve sanatidir. Mühendislik malzemelerinde, metaller insanlarin günlük hayatinda, çok önemli bir role sahiptirler. Endüstri bile metallerin kullanımı ile doğrudan ilişkilidir. Özellikle modern teknolojinin gelişimi metal ve alaşımlarındaki gelişmeye bağlıdır. Günümüzde bilhassa stratejik malzemelerin üretiminde çok büyük gelişmeler kaydedilmiştir. Mesela; Bio-teknoloji, , yarıiletken teknolojileri, elektro seramikler, sensörler, yeni enerji kaynakları (bor ve türevleri, Hidrojen), elektronik malzemeler, foto-iyonik malzemeler, Nükleer malzemeler ve teknolojiler, Polimerik ve seramik esasli membran teknolojileri, vs..
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği; doğadaki mineral kaynaklarından ve ikincil hammaddelerden, arzulanan Okumaya Devam Ediniz…