Sis Nedir ve Nasıl Oluşur?

Sis Nedir ve Nasıl Oluşur?

Sis Nedir?
Sis, görüşü etkileyen önemli bir meteordur. Genel olarak yer yüzünü kaplayan stratüs (St) bulutu veya yere inmiş stratüs bulutu olarak tanımlanır. Uluslararası kabul edilen tanıma göre sis, yatay görüşü 1 km’nin altına düşüren yere yakın hava tabakasında yayılmış küçük su damlacıkları veya kristallerden oluşan sistemdir.

İçinden geçerken nemlilik ve yapışkanlık hissedilir. Sis olayında yatay görüş mesafesi 1 km’nin üzerinde olur ise bu durum “Mist” diye adlandırılır.

Devamını Oku…

Beyin Ölümü Nedir? Beyin Ölümü Kavramı

Beyin Ölümü Nedir? Beyin Ölümü Kavramı 1 – kerimusta beyinolumu

Beyin ölümü; tüm beyin, beyincik ve hayati merkezlerin yer aldıği beyin sapı denilen özel beyin bölgesinin fonksiyonlarınin geri dönülmez şekilde kaybolduğu ve mutlak ölümle sonuçlanan bir süreçtir.

Beyin ölümü kavramı ile koma, bitkisel hayat ifadeleri birbirlerine karıştırılmamalı…

Koma ve bitkisel hayat tanısı konulan hastalarda bazı beyin fonksiyonlar çalışıyor. Hasta tıbbi destek ile yaşamını yıllarca devam ettirebiliyor.

Devamını Oku…

Filozoflar Kimdir ve Ne Yapmak İstemişlerdir?

Filozoflar Kimdir ve Ne Yapmak İstemişlerdir?

İnsanlığın ilk atasından başlayarak toplumda “akıllı” insan-ların her dönemde ve her zamanda var olduğu bir gerçektir. Bu akıllı insanlar, yine tarihini bilemediğimiz zamanlardan başlayarak ayakkabı, tekerlek, ateş, balta, ok-yay kullanmaya, hayvanları evcilleştirmeye, toprağı sürüp-kazıp ekip biçmeye başlamışlardır. Sonra mağara resimleri ile iletişim sağlamayı uzun yıllar sürdürmüşler ve nihayet günümüzden 6 bin yıl önce yazıyı icat etmişlerdir.

Tabiidir ki bu buluş ve keşifler ayrı ayrı zamanda olmuştur. Fakat bir topluluk bu icat ve keşifleri bir bütün hâlinde değil, bu icat ve keşifler o toplum içinde yaşayan bir “akıllı adam” tarafından bulunmuş ve yaygınlaşmıştır. Tıpkı “ampul” denen aydınlatma âletinin Edison tarafından bulunduğu gibi.
Bir başka husus, bu toplumlardaki akıllı adamlar, toplumun bir düzen içinde yaşaması için örfler, adetler, gelenekler ve kanunlar yapmışlardır.

Hamurabi Kanunları gibi.
Akıllı adamlardan bazıları “Biz kimiz? Nereden geldik, nereye gidiyoruz? Tanrı var mıdır, yok mudur?” gibi daha soyut şeyleri “akıl yoluyla” keşfetmeye/bulmaya, izah etmeye çalışmıştır. Tanımda da görüldüğü gibi bu akıllı

Devamını Oku…

Gökten Zembille İnmek Deyiminin Anlamı

Gökten Zembille İnmek Deyiminin Anlamı

Zembil; Hasırdan örülmüş saplı torbalara verilen addır. Sepet şeklinde olanlarıda vardır. Kelimenin aslı Zenbil ‘dir. Fakat halk arasında “n-m”uyumsuzluğu ile zembil olarak söylenmektedir.

Gökten zembille İnmek deyimi, Zenbilli Ali Efendi  zamanından kalma bir deyimdir. Zenbilli Ali Efendi müftülük yapan bir islam alimidir. Fetva almak üzere kendisine başvuranların işlerini kısa sürede sonuçlandırabilmek için

Devamını Oku…

Aşk Nedir? Dedim ki Aşk

Aşk Nedir ?

Aşk Nedir ?

Sordular bana aşk nedir? diye.
Dedim ki;

Aşkı bana sormayın tarifim tarifsizdir.
Israr ediyoruz dediler.

Dedim ki;
Sizin aşk sandığınızı mı anlatayım?
Yoksa aşkı mı anlatayım?

Şaşırarak dediler ki
Aşk sanılan nedir?
Aşk nedir?

Dedim ki aşkı kirletenleri mi anlatayım?
Aşkı yaşayanları mı anlatayım?
Yoksa aşkı mı anlatayım?
Aşkla…
Azizim aşk öyle bir çırpıda hadi demekle anlatılacak bir şey değil,

Devamını Oku…

Sanal Su Nedir? Sanal Su Hakkında Bilgi

Londra King’s College ve Oryantal Afrika çalışmaları üyesi 71 yaşındaki Profesör, 1993 yılında yaptığı bir çalışma ile Sanal Su’yu tanıtmış ve insanların su içtiğinde ya da duş aldığında sadece su tüketmediğini iddia etmişti.

Sanal Su Nedir?

Profesöre göre sanal su ile suyun, gıda ve tüketici ürünlerinin üretiminde nasıl bir rol oynadığını tespit etmek mümkün. Mesela sabah içilen bir kahvenin ardında kahve tanelerinin yetiştirilmesi, paketlenmesi ve taşınması için harcanan su 140 litre’yi buluyor. Bu da sadece kahve içerken su tüketmediğimizi ortaya koyuyor. 140 litre su İngiltere’deki normal bir insanın bir günde içme ve ev ihtiyaçları için kullandığı suya karşılık geliyor. Bildiğimiz bir hamburgerin de hazırlanması için 2 bin 400 litre suya ihtiyaç var.

Devamını Oku…

Kütle Nedir? Nasıl bulunur?

Kütle Nedir? Nasıl bulunur?

Kütle:

Bir cismin içerisinde bulunan canlı ve cansız madde miktarıdır. Kütleyi ölçmek için eşit kollu ve günümüzde ki gibi elektronik teraziler kullanılır. Eşit kollu teraziler ne yazık ki yavaş yavaş ortadan kalkmaktadır. Bu teraziler iki kefeli olup bir kefeye sabit bir ağırlık, diğer kefeye ise kütlesi ölçülecek cisim konulur. Bunlara örnek olarak bakkal veya pazarlarda gördüğümüz teraziler verilebilir. Bir diğer eşit kollu terazi çeşidinde ise terazi kolu bölmelere ayrılmıştır. Denge binicilerin hareketi ile sağlanır. Elektronik terazi ise elektronik devre elemanlarının kuvvete karşı vermiş olduğu tepki ile çalışırlar. Bütün bu terazilerin ortak yanları kütle ölçümü yapabilmek için tasarlanmış olmalarıdır. En hassas ölçümler günümüzde elektronik teraziler ile yapılmaktadır.

Kütle ile Ağırlık arasındaki fark nedir?

 • Kütle bir cismin değişmeyen madde miktarıdır. Bu nedenle her yerde aynıdır. Ağırlık ise bulunduğu yere göre değişir. Çünkü yerçekimi kuvvetinin büyüklüğüne  göre bulunur. Yerçekiminin az veya çok olduğu yerlerde ağırlık miktarı değişir.
 • Kütle yönsüz  (skaler) büyüklüktür. Ağırlık ise yönlü (vektorel) büyüklüktür.
 • Kütle eşit kollu teraziler, elektronik teraziler veya benzerleri ile ölçülürken ağırlık dinamometre veya yaylı el kantarları ile ölçülürler.

Kısacası; terazide gördüğünüz rakam kütlenizdir. Bunu da kg veya gram olarak görürsünüz. Ağırlığınız ise Newton’la ölçülür.1 kg =10 Newton olduğuna göre kütleniz olan kg  ile 10 çarpılınca ağırlığınız ortaya çıkar.

Kütle ölçüm Birimleri:

 • Kilogram >kg
 • Hektogram >hg
 • Dekagram >dag
 • Gram >g
 • Desigram >dg
 • Santigram >cg
 • Miligram >mg

Kütle birimleri onar onar büyür. Bu nedenle;

 • 1 Kental = 1q = 100 kg.
 • 1 Ton = 1t = 1000 kg’dır.

Gramın As Katları

 • Desigram= dg= Gramın 10 da biridir.
 • Santigram=cg= Gramın 100 da biridir.
 • Miligram=mg= Gramın 1000 da biridir.

Kütlenin bulunması:

 • Brüt kütle – dara = net kütle
 • Brüt kütle – net kütle = dara
 • Dara + net kütle = Brüt kütle

Katıların direk tartılırken; sıvılar için boş kaplar, gazlar içinse balon kullanılarak kütleleri ölçülür.

Üçgen ve Çeşitleri Nelerdir?

Üçgen Nedir? Doğrusal olmayan üç noktayı birleştiren, üç doğru parçasının birleşimine üçgen denir.

kerimustaucgen

 • A, B, C noktalarına Üçgenin Köşeleri denir.
 • [AB], [AC] ve [BC] doğru parçalarına ise Üçgenin Kenarları denir.
 • BAC, ABC ve ACB açıları Üçgenin İç Açıları‘dır.
 • |BC| = a, |AC| = b, |AB| = c uzunluklarına, Üçgenin Kenar Uzunlukları denir.
 • İç açıların bütünleri olan açılara  Dış Açılar denir.

Devamını Oku…

Bilim Hakkında Bilgiler

Bilim Hakkında Bilgiler

Bilim, neden, merak ve amaç besleyen fiziki evrenin deney, gözlem, düşünce aracılığıyla sistematik bir şekilde incelenmesini de kapsayan entelektüel ve pratik disiplinler bütünü. Bilimin diğer tüm disiplinlerden en farklı karakteristiği, savunmalarını somut kanıtlarla sunmasıdır. Ve bu da bilimi en güvenilir bir disiplin olarak günümüze kadar birçok alt dala bölmüş, insanların daha iyi yaşam koşullarına kavuşmasına, bilinmeyen olguları bulmamıza ve yeni şeyler öğrenmemize önayak olmuştur. Tüm bilim dalları evrenin bir

Devamını Oku…

Aktif Öğrenme Nedir?

Aktif Öğrenme Nedir?

Aktif Öğrenme

Öğrencinin öğrenme sürecine dahil olduğu ve öğrenme sürecinde kendi öğrenmelerinin sorumluluğunu aldığı öğrenme biçimidir. Dikkat edilirse aktif öğrenmede vurgulanan ilk nokta, öğrencinin kendi öğrenme sürecinin sorumluluğunu taşıması ve bu süreçle ilgili kararları kendisinin almasıdır.

Bu aktif öğrenmenin olmazsa olmaz koşullarından biridir. Öğrenme sürecinde; öğrenenin öğrenmeyi nasıl gerçekleştireceği, ne kadar öğrendiği, eksiklerinin neler olduğu, nasıl konsantre olacağı, ne zaman ve kimden yardım isteyeceği, nasıl kavrayacağı, öğrenme süreçlerinin amaçlar vb. ile ilgili bir dizi kararlar alınır.

Devamını Oku…

1 2 5