İstikbalden Haber Veren Kaside-i Ercûze

İstikbalden Haber Veren Kaside-i Ercûze

Kaside-i Ercûze

Hz. İmam-ı Ali kerrema’llâhü veche tarafından bahr-ı recez vezni üzere yazılan ve istikbalden haber veren meşhur kasidedir.
Bu haberleri hakkında Bediüzzaman kaddese’llâhü sırrahu’l azîz Hazretleri kasidesi için şöyle demektedir.
O Ercuzenin mevzuu ve içindeki maksad-ı aslî; İsmi Devamını Oku