Son Güncelleme Zamanı:

Devamı var:

Aşağıdaki harflere tıklayarak harf sırasına göre ilgili sayfaya gidebilirsiniz. Sayfa altından bir önceki ve sonraki sayfalara geçiş yapabileceğinizi unutmayınız.

A   B-C-Ç-D   E-F-G-H   I-İ-J-K-L-M   N-O-Ö-P-R-S-Ş  T-U-Ü-V-Y-Z- 0

* TAA <<=>> Turkish-American Association,Türk-Amerikan Kültür Derneği
* TAI <<=>> Turkish Aerospace IndustryTürk Havacılık Sanayii
* TAO <<=>> Türk Anonim Ortaklığı
* TAPDK <<=>> Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu
* TARİŞ <<=>> Tarım Satış Kooperatifleri Birliği
* TAŞ <<=>> Türk Anonim Şirketi
* Tb. <<=>> Tabur
* TBA <<=>> Turco-British AssociationTürk-İngiliz Kültür Derneği
* TBB <<=>> Türkiye Barolar Birliği, Türkiye Bankalar Birliği
* TBL <<=>> Türkiye Basketbol Ligi
* TBMM <<=>> Türkiye Büyük Millet Meclisi
* Tbp. <<=>> Tabip
* TC <<=>> Türkiye Cumhuriyeti
* TCCB <<=>> Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı
* TCDD <<=>> Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları
* TCK <<=>> Türkiye Cumhuriyeti Karayolları, Türk Ceza Kanunu
* TCMB <<=>> Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası AŞ
* TCTİ <<=>> Türkiye Cumhuriyeti Tekel İdaresi
* TÇEK <<=>> Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu
* TÇEV <<=>> Türkiye Çocuk Esirgeme Vakfı
* TDK <<=>> Türk Dil Kurumu
* TEAŞ <<=>> Türkiye Elektrik Üretim, İletim Anonim Şirketi
* TED <<=>> Türk Eğitim Derneği
* TEDAŞ <<=>> Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ
* TEFE <<=>> Toptan Eşya Fiyat Endeksi
* TEİAŞ <<=>> Türkiye Elektrik İletim AŞ
* TEK <<=>> Türkiye Elektrik Kurumu
* Tel. <<=>> Telefon
* Telg. <<=>> Telgraf
* TELEKOM <<=>> Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi
* TEM <<=>> Trans European Motor WayAvrupa Transit Karayolu
* TEMA <<=>> Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma, Doğal Varlıkları Koruma Vakfı
* TESK <<=>> Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu
* TEV <<=>> Türk Eğitim Vakfı
* TF <<=>> Tıp Fakültesi
* TGC <<=>> Türkiye Gazeteciler Cemiyeti
* TGS <<=>> Türkiye Gazeteciler Sendikası
* Tğm. <<=>> Teğmen
* THA <<=>> Türk Haberler Ajansı
* THK <<=>> Türk Hava Kurumu, Türk Hukuk Kurumu
* THY <<=>> Türk Hava Yolları
* TIR <<=>> Transports Internationaux RoutiersUluslararası Karayolu Taşımacılığı
* Tic. <<=>> Ticaret,Ticarethane
* TİHV <<=>> Türkiye İnsan Hakları Vakfı
* TİPTürkiye İşçi Partisi
* TİSK <<=>> Türkiye İşverenler Sendikası
* tiy. <<=>> tiyatro
* TKBTürk Kadınlar Birliği
* TKİ <<=>> Türkiye Kömür İşletmeleri
* TKP <<=>> Türkiye Komünist Partisi
* TL <<=>> Türk Lirası
* TM <<=>> Türk Malı, Trademark Onaylanmış Marka
* TMK <<=>> Türk Medeni Kanunu
* TMMOB <<=>> Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği
* TMO <<=>> Toprak Mahsulleri Ofisi
* TMSFTasarruf Mevduatı Sigorta Fonu
* TNT <<=>> TrinitrotolüenPatlayıcı
* TOBB <<=>> Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
* TODAİE <<=>> Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü
* TOEFL <<=>> Test of English As a Foreign Language ,Yabancı Dil Olarak İngilizce Testi
* TOKİ <<=>> Toplu Konut İdaresi
* Top. <<=>> Topçu
* TÖMER <<=>> Türkçe Öğretim Merkezi
* TP <<=>> Türkiye Petrolleri <<=>>
* TPAO <<=>> Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı
* TRT <<=>> Türkiye Radyo Televizyon Kurumu
* TS <<=>> Trabzonspor
* TSE <<=>> Türk Standartları EnstitüsüDamgası
* TSEK <<=>> Türk Standartları Enstitüsü Kurumu
* TSİP <<=>> Türkiye Sosyalist İşçi Partisi
* TSK <<=>> Türk Silahlı Kuvvetleri
* TSKB <<=>> Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
* TSKGV <<=>> Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı
* TTB <<=>> Türk Tabipler Birliği
* TTK <<=>> Türk Tarih Kurumu
* Tug. <<=>> Tugay
* Tuğa. <<=>> Tuğamiral
* Tuğg. <<=>> Tuğgeneral
* TUS <<=>> Tıpta Uzmanlık Sınavı
* TUSEK <<=>> Turizm Sektör Konseyi
* TÜ <<=>> Trakya Üniversitesi
* TÜBA <<=>> Türkiye Bilimler Akademisi
* TÜBİTAK <<=>> Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu
* TÜFE <<=>> Tüketici Fiyat Endeksi
* TÜİK <<=>> Türkiye İstatistik Kurumu
* Tüm. <<=>> Tümen
* Tüma. <<=>> Tümamiral
* Tümg.Tümgeneral
* TÜRK-İŞ <<=>> Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu
* TÜRKSAT <<=>> Turkish Satellite Türk Uydusu
* TÜSİAD <<=>> Türkiye Sanayicileri ve İşadamları Derneği
* TÜTAV <<=>> Türk Tanıtma Vakfı
* TV <<=>> Televizyon
* TYMB <<=>> Türkiye Yüksek Mühendisler Birliği
* TYS <<=>> Türkiye Yazarlar Sendikası
* UEFA <<=>> Union of European Football Associations ,Avrupa Futbol Federasyonları Birliği
* UFO <<=>> Unidentified Flying Object ,Tanımlanmamış Uçan Nesne
* UHF <<=>> Ultra High Frequency ,Yüksek Frekans
* ui. <<=>> uluslararası ilişkiler,
* UK <<=>> United Kingdom,Birleşik Krallık
* um:ag <<=>> Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı
* UN <<=>> United NationsBirleşmiş Milletler
* UNCTADUN <<=>> Conference on Trade and Development,BM Ticaret ve Kalkınma Konferansı
* UNDCPUN <<=>> International Drug Control Programme ,BM Uluslararası Uyuşturucu Kontrol Programı
* UNDPUN <<=>> Development Programme ,BM Kalkınma Programı
* UNEOUN <<=>> Emergency Operations ,BM İvedi İşler
* UNEPUN <<=>> Environment Programme ,BM Çevre Programı
* UNESCO <<=>> United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization ,Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü
* UNFPAUN <<=>> Population Fund ,BM Nüfus Fonu
* UNHCR <<=>> Office of the UN High Commissioner for Refugees ,BM Mülteciler Yüksek Komiserliği
* UNICUN <<=>> Information Centre ,BM Enformasyon Merkezi
* UNICEF <<=>> United Nations International Children’s Emergency Fund ,Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Acil Yardım Fonu
* UNIDOUN <<=>> Industrial Development Organisation ,BM Sınai Kalkınma Örgütü
* UNITARUN <<=>> Institute for Training and Research ,BM Eğitim ve Araştırma Enstitüsü
* UNRISOUN <<=>> Research Institute for Social Development BM Sosyal Kalkınma Araştırmaları Enstitüsü
* UP <<=>> United PressAmerikan Haberler Ajansı
* UPI <<=>> United Press InternationalUluslararası Basın birliği
* UPU <<=>> Union Postale UniverselleUluslararası Posta Birliği
* US <<=>> United StatesBirleşik Devletler
* USA <<=>> United States of Amerika Amerika Birleşik Devletleri,United States Army Birleşik Devletler Ordusu
* USIS <<=>> United States Information Service Amerikan Haberler Merkezi
* UÜ <<=>> Uludağ Üniversitesi
* UV <<=>> Ultraviolet Morötesi
* Uz.J. <<=>> Uzatmalı Jandarma
* Uzm. <<=>> Uzman
* Üçvş.  <<=>>Üstçavuş
* ÜDS <<=>>Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı
* Üni. <<=>> Üniversitesi
* ÜTÜ <<=>> retim tarihi
* Ütğm. <<=>> Üsteğmen, Üsteğmenlik
* vb. <<=>> ve benzeri, ve bunun gibi, ve başkaları
* VCD <<=>> Video Compact Disc
* VDMK <<=>> Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
* Vet. <<=>> Veteriner
* VHF <<=>> Very  High Frequency Çok Yüksek Frekans
* VIP <<=>> Very Important Person Çok Önemli Kişi
* VJ <<=>> Video jockey
* vö. <<=>> ve öbürleri, ve ötesi
* vs. <<=>> vesaire
* WAP <<=>> Wireless Application Protocol Kablosuz Uygulama Protokolu, internet sistemine kablosuz erişim
* WB <<=>> World Bank Dünya Bankası
* WB <<=>> World Bank Dünya Bankası
* WC <<=>> Water Closet Tuvalet, ayakyolu
* WHO <<=>> World Health Organization ,Dünya Sağlık Örgütü
* WMO <<=>> World Meteorological Organization ,Uluslararası Meteoroloji Örgütü
* WTO <<=>> World Trade Organization,Dünya Ticaret Örgütü
* WWF <<=>> World Wildlife Fund,Dünya Doğal Yaşamı Koruma Fonu
* Y. Müh. <<=>> Yüksek Mühendis
* Yard. <<=>> Yardımcı
* Yard.Doç. <<=>> Yardımcı Doçent
* YAŞ <<=>> Yüksek Askeri Şûra
* Yay. <<=>> Yayınları,Yayımlayan,Yayınevi
* yay.haz. <<=>> yayıma hazırlayan
* Yay-Kur <<=>> Yaygın Yükseköğretim Kurumu
* Yd. <<=>>Yedek
* Yd.Sb. <<=>> Yedek Subay
* YDK <<=>> Yüksek Denetleme Kurulu
* YDS <<=>> Yabancı Dil Sınavı
* YÖK <<=>> Yükseköğretim Kurulu
* YGS <<=>> Yükseköğretime Geçiş Sınavı
* YÖS <<=>> Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı
* YPK <<=>> Yüksek Planlama Kurulu
* Yrb. <<=>> Yarbay
* YSE <<=>> Yol, Su, Elektrik Genel Müdürlüğü
* YTÜ <<=>> Yıldız Teknik Üniversitesi
* Yun. <<=>> Yunanca
* YURTKUR <<=>> Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu
* yy. <<=>> yüzyıl
* Yzb. <<=>> Yüzbaşı
* ZF <<=>> Ziraat Fakültesi
* 00 <<=>> Tuvalet

Lütfen Dikkat:Konu uzun olduğu için  sayfalara bölünmüştür. Bu sizin daha hızlı olarak konuya erişebilmenizi sağlayacaktır. Devamı için Tıkladığınızda sonraki sayfaya gidebilir veya sayfa numaraları ile seçim yapabilirsiniz.Aşağıda verilen link ise sizi yazının başlangıcına getirecektir.

Yazar Kerim Usta

Herkesin bir yaşama nedeni var. Benimki ise bir "Sevda"...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir