Son Güncelleme Zamanı:

Devamı var:

Aşağıdaki harflere tıklayarak harf sırasına göre ilgili sayfaya gidebilirsiniz. Sayfa altından bir önceki ve sonraki sayfalara geçiş yapabileceğinizi unutmayınız.

A   B-C-Ç-D   E-F-G-H   I-İ-J-K-L-M   N-O-Ö-P-R-S-Ş  T-U-Ü-V-Y-Z- 0

* NAFTA <<=>> North America Free Trade Agreement,Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması
* NASA <<=>> National Aeronautics and Space Administration,Amerikan Ulusal Uzay ve Havacılık Dairesi
* NATO <<=>> North Atlantic Treaty Organization,Kuzey Atlantik Paktı Örgütü
* NBA <<=>> National Basketball Association,Amerikan Ulusal Basketbol Ligi
* NGO <<=>> Non-governmental Organization,Sivil Toplum Kuruluşu
* No. <<=>> Numara
* NOTAM <<=>> Notice to Airmen,Havacılar için uyarı bildirimi
* Nö. Amr. <<=>> Nöbetçi Amiri/Amirliği
* Nöb. <<=>> Nöbetçi
* NSB <<=>> Nitelikli Sanayi Bölgeleri
* NUTS <<=>> Nomenclature d’Unités Territoriales Statistiques,Sayımlama İçin Bölge Birimleri Sınıflaması
* ODTÜ <<=>> Orta Doğu Teknik Üniversitesi
* OECD <<=>> Organization for Economic Cooperation and Developmentİktisadi İşbirliği ve Kalkınma Örgütü
* OEEC <<=>> Organization for European Economic CooperationAvrupa Ekonomik İşbirliği Örgütü
* OEED <<=>> Organization for European Economic DevelopmentAvrupa Ekonomik Kalkınma Örgütü
* OHAL <<=>> Olağanüstü Hal
* Onb. <<=>> Onbaşı
* OPEC <<=>> Organization of Petroleum Exporting CountriesPetrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü
* Opr. <<=>> Operatör
* Or. <<=>> Ordu
* Or. Gn. Kh. <<=>> Ordu Genel Karargâhı
* Ora. <<=>> Oramiral
* Ord. <<=>> Ordinaryüs
* Org. <<=>> Orgeneral
* Ort. <<=>> Ortaklık
* Osm. <<=>> Osmanlıca
* oto. <<=>> otomobil
* ÖDP <<=>> Özgürlük ve Dayanışma Partisi
* Öğr. <<=>> Öğretmen, Öğretim,3Öğrenci
* ÖİB <<=>> Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
* ölm. <<=>> ölümü
* örn. <<=>> örnek, örneğin
* ÖSS <<=>> Öğrenci Seçme Sınavı
* ÖSYM <<=>> Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi
* ÖTV <<=>> Özel Tüketim Vergisi
* ÖYK <<=>> Özelleştirme Yüksek Kurulu
* ÖYS <<=>> Öğrenci Yerleştirme Sınavı
* P <<=>> Park* pm <<=>> post meridiemöğleden sonra
* PEN <<=>> International Club of Poets, Playwrights, Editors, Essayists and NovelistsUluslararası Yazarlar Kulübü
* PETKİM <<=>> Petrokimya Endüstrisi
* PH <<=>> asitlik derecesi
* PhD <<=>> Doctor of PhilosophyDoktorluk Derecesi
* PK <<=>> Posta Kutusu
* Plt. <<=>> Pilot
* POAŞ <<=>> Petrol Ofisi Anonim Şirketi
* Por. <<=>> Portekizce
* PP <<=>> Postage Paid,Mektuplarda pulun olması gereken yerde, posta ücreti gönderen tarafından önceden ödenmiştir anlamında
* PR <<=>> Public RelationsHalkla İlişkiler
* Prof. <<=>> Profesör
* PTT <<=>> Posta, Telgraf, Telefon
* PVC <<=>> Polivinil klorür
* ® <<=>> Registered,Onaylanmış, telif hakkı alınmış
* RAM <<=>> Random Access MemoryBilgisayarda okunabilir ve yazılabilir bellek
* RC <<=>> Red Cross,Kızılhaç Örgütü
* RG <<=>> Resmi Gazete
* RNA <<=>> Ribonükleik Asit
* ROM <<=>> Read-Only Memory,Bilgisayarda yalnızca okunabilir bellek
* RTÜK <<=>> Radyo Televizyon Üst Kurulu
* Rus. <<=>> Rusça
* RYD <<=>> Reklam Yazarları Derneği
* s. <<=>> sayfa, sayı
* sa. <<=>> saat
* SALT <<=>> Strategic Arms Limitation Talks,Stratejik Silahların Sınırlandırılması Görüşmeleri
* SAS <<=>> Sualtı SavunmaKomandoları
* SAT <<=>> Sualtı TaarruzKomandoları
* sat. <<=>> satır
* Sb. <<=>> Subay
* SBF <<=>> Siyasal Bilgiler Fakültesi
* SCOPE <<=>> Scientific Committee on Problems of the Environment,Çevre Sorunları Bilimsel Komitesi
* SEA <<=>> Single European ActAvrupa Tek Senedi
* SEK <<=>> Süt Endüstrisi Kurumu
* SEKA <<=>> Selüloz ve Kâğıt Sanayii Kurumu
* SES-DER <<=>> Seslendirme Sanatçıları Derneği
* SHÇEK <<=>> Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu
* SHP <<=>> Sosyal Demokrat Halkçı Parti
* SIU <<=>> Systeme Internationale d’Unites,Uluslararası Birimler Dizgesi
* SKT <<=>> Son kullanma tarihi
* sm <<=>> santimetre
* sn <<=>> saniye
* Sn. <<=>> Sayın
* SODER <<=>> Sinema Oyuncuları Derneği
* Sok. <<=>> Sokağı, sokak
* SOS <<=>> Save Our Souls,Yardım çağrısı
* SPK <<=>> Sermaye Piyasası Kurulu
* Sr. <<=>> Seri, Sıra
* SSCB <<=>> Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği
* SSK <<=>> Sosyal Sigortalar Kurumu
* SGK <<=>> Sosyal Güvenlik Kurumu
* STK <<=>> Sivil Toplum Kuruluşu
* süt. <<=>> sütun
* Şb. <<=>> Şube, Şubesi
* Şrt. <<=>> Şirket, Şirketi
* Şti. <<=>> Şirket, Şirketi

Lütfen Dikkat:Konu uzun olduğu için  sayfalara bölünmüştür. Bu sizin daha hızlı olarak konuya erişebilmenizi sağlayacaktır. Devamı için Tıkladığınızda sonraki sayfaya gidebilir veya sayfa numaraları ile seçim yapabilirsiniz.Aşağıda verilen link ise sizi yazının başlangıcına getirecektir.

Yazar Kerim Usta

Herkesin bir yaşama nedeni var. Benimki ise bir "Sevda"...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir