Son Güncelleme Zamanı:

Devamı var:Türkçe Kısaltmalar Hakkında Bilgi

Aşağıdaki harflere tıklayarak harf sırasına göre ilgili sayfaya gidebilirsiniz. Sayfa altından bir önceki ve sonraki sayfalara geçiş yapabileceğinizi unutmayınız.

A   B-C-Ç-D   E-F-G-H   I-İ-J-K-L-M   N-O-Ö-P-R-S-Ş  T-U-Ü-V-Y-Z- 0

* B. <<=>> Bay,Büyük,Birlik askeri terim
* B. Elçi <<=>> Büyükelçi
* BAB <<=>> Batı Avrupa Birliği,Yeni adı: AB
* BAE <<=>> Birleşik Arap Emirlikleri
* Bağ-Kur <<=>> Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar  Kurumu
* bak. <<=>> bakınız ,bkz.
* bas. <<=>> Baskı, basım
* BBC <<=>> British Broadcasting Corporation ,İngiliz Radyo Televizyon Kurumu
* BBP <<=>> Büyük Birlik Partisi
* BCG <<=>> Bacillus Calmette Guerin ,Verem Aşısı
* BÇG <<=>> Batı Çalışma Grubu
* BCP <<=>> Bağımsız Cumhuriyet Partisi
* Bçvş. <<=>> Başçavuş
* BDDK <<=>> Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu <<=>>
* BDT <<=>> Birleşik Devletler Topluluğu
* belgeç <<=>> Belgegeçer ,faks
* BESAM <<=>> Bilim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği
* BİO <<=>> Barış İçin Ortaklık
* BJK <<=>> Beşiktaş Jimnastik Kulübü
* bkz. <<=>> bakınız,bak.
* Bl. <<=>> Bölük ,Blok
* Bl. K. <<=>> Bölük Komutanı, Bölük Komutanlığı
* BM <<=>> Birleşmiş Milletler
* Bn. <<=>> Bayan
* Bnb. <<=>> Binbaşı
* BOÜN <<=>> Boğaziçi Üniversitesi
* BOTAŞ <<=>> Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi
* böl. <<=>> bölüm
* BP <<=>> British Petroleumİngiliz Petrol Şirketi, Birlik Partisi
* BŞK <<=>> Başkomutan
* Bşk. <<=>> Başkan, Başkanlık, Başkanlığı
* Bştbp. <<=>> Baştabip
* BTK <<=>> Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
* BTP <<=>> Büyük Türkiye Partisi
* BUE <<=>> Bank of Union European ,Avrupa Birliği Bankası
* Bul. <<=>> Bulvarı
* BÜ <<=>> Bilkent Üniversitesi
* © <<=>> CopyrightTelif hakkı[na sahip]
* c. <<=>> cilt
* c/o <<=>> Care of,eliyle
* Cad. <<=>> Caddesi
* CAEC <<=>> Consultative Assembly of European Council ,Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi
* cal. <<=>> kalori
* CAO <<=>> Civil Aviation OrganisationUluslararası Sivil Havacılık Örgütü
* CBD, cbd <<=>> Cash before deliveryTeslimden önce peşin ödeme
* CD <<=>> Compact Disk, Corps diplomatiqueKordiplomatik: Elçiliklerle ilişkili
* CDH <<=>> Cour Européenne des Droits de l’Homme ,Avrupa İnsan Hakları Adalet Divanı
* CE <<=>> Council of EuropeAvrupa Konseyi
* CERP <<=>> Centre Européen des Relations Publiques ,Avrupa Halkla İlişkiler Merkezi
* CGS <<=>> Santimetre-Gram-Saniye
* CHP <<=>> Cumhuriyet Halk Partisi
* CIA <<=>> Central Intelligence AgencyMerkezi Haberalma Örgütü
* CIF, cif <<=>> Cost, insurance, freightMaliyet, sigorta, navlun
* cm <<=>> santimetre
* CMUK <<=>> Ceza Muhakemeleri Usul Kanunu
* CPU <<=>> Central Processing Unitbilgisayarda Ana İşlem Birimi
* CRR <<=>> Cemal Reşit Rey Konser Salonu
* CS <<=>> Cumhuriyet Savcısı
* CSO <<=>> Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası
* Cum. Başk. <<=>> Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanlığı
* CV <<=>> Curriculum vitae / Özgeçmiş
* ÇAY-KUR <<=>> Çay İşletmeleri Kurumu
* ÇELİK-İŞ <<=>> Türkiye Çelik Sanayi İşçileri Sendikası
* ÇELİKSEN <<=>> Türkiye Demirçelik Sanayi İşçileri Sendikası
* Çev. <<=>> Çeviri, Çeviren
* ÇGD <<=>> Çağdaş Gazeteciler Derneği
* ÇHD <<=>> Çağdaş Hukukçular Derneği
* ÇİMSE-İŞ <<=>> Türkiye Çimento, Seramik,Toprak ve Cam Sanayi İşçileri Sendikası
* ÇS <<=>> Çimento Sanayi
* ÇUKOBİRLİK <<=>> Çukurova Pamuk Tarım Satış Kooperatifleri Birliği
* ÇÜ <<=>> Çankaya Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi
* Çvş. <<=>> Çavuş
* ÇYDD <<=>> Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği
* dak. <<=>> dakika
* dam <<=>> dekametre
* DAP <<=>> Doğu Anadolu Projesi
* DCL <<=>> Doctor of Civil LawMedeni Hukuk Doktoru
* DÇM <<=>> Dövize Çevrilebilir Mevduat
* DD <<=>> Doctor of Divinityİlahiyat Doktoru
* DDK <<=>> Devlet Denetleme Kurulu
* DDS <<=>> Doctor of Dental SurgeryDiş Hekimliği Doktoru
* DDT <<=>> DichlorodiphenyltrichloroaethanTarım ilacı
* DDY <<=>> Devlet Demir Yolları
* Der. <<=>> Derleyen
* DEÜ <<=>> Dokuz Eylül Üniversitesi
* DGS <<=>> Dikey Geçiş Sınavı
* DGSA <<=>> Devlet Güzel Sanatlar Akademisi
* DHMİ <<=>> Devlet Hava Meydanları İşletmesi
* DİE <<=>> Devlet İstatistik Enstitüsü
* dilb. <<=>> dilbilgisi
* Dipl. <<=>> Diploma,diplomalı
* DİSK <<=>> Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu
* DJ <<=>> Disc jockey
* dl  <<=>> desilitre
* DM <<=>> Deutsche MarkAlman Markı
* dm <<=>> desimetre
* DMO <<=>> Devlet Malzeme Ofisi
* DNA <<=>> Dioksiribo Nükleik AsitGenlerin temel kimyasal maddesi
* Doç. <<=>> Doçent
* doğ. <<=>> doğumu
* DP <<=>> Demokrat Parti* DPT <<=>> Devlet Planlama Teşkilatı
* Dr. <<=>> Doktor
* DSİ <<=>> Devlet Su İşleri
* DSP <<=>> Demokratik Sol Parti
* DT <<=>> Devlet Tiyatroları
* DTCF <<=>> Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi
* DTP <<=>> Demokrat Türkiye Partisi
* DÜ <<=>> Dicle Üniversitesi
* DVD <<=>> Digital Video Disk
* DVM <<=>> Doctor of Veterinary MedicineVeteriner Doktor
* DW <<=>> Deutsche WelleAlman Radyo-Televizyon Yayıncısı
* DYP <<=>> Doğruyol Partisi
* Dz. Ataş. <<=>> Deniz Ataşesi
* Dz. HO <<=>> Deniz Harp Okulu
* Dz. K. <<=>> Deniz Komutanı/Komutanlığı
* Dz. Kuv. <<=>> Deniz Kuvvetleri
* Dz. Kuv. K. <<=>> Deniz Kuvvetleri Komutanlığı

Lütfen Dikkat:Konu uzun olduğu için  sayfalara bölünmüştür. Bu sizin daha hızlı olarak konuya erişebilmenizi sağlayacaktır. Devamı için Tıkladığınızda sonraki sayfaya gidebilir veya sayfa numaraları ile seçim yapabilirsiniz.Aşağıda verilen link ise sizi yazının başlangıcına getirecektir.

Yazar Kerim Usta

Herkesin bir yaşama nedeni var. Benimki ise bir "Sevda"...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir