Türkçe Kısaltmalar Hakkında Bilgi

Yayım tarihi

En son Güncelleme tarihi ve güncelleyen: 6 Nisan 2021 Kerim Usta

Aşağıdaki harflere tıklayarak harf sırasına göre ilgili sayfaya gidebilirsiniz. Sayfa altından bir önceki ve sonraki sayfalara geçiş yapabileceğinizi unutmayınız.A   B-C-Ç-D   E-F-G-H   I-İ-J-K-L-M   N-O-Ö-P-R-S-Ş  T-U-Ü-V-Y-Z- 0

 • B. ⇔ Bay,Büyük,Birlik askeri terim
 • B. Elçi ⇔ Büyükelçi
 • BAB ⇔ Batı Avrupa Birliği,Yeni adı: AB
 • BAE ⇔ Birleşik Arap Emirlikleri
 • Bağ-Kur ⇔ Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar  Kurumu
 • bak. ⇔ bakınız ,bkz.
 • bas. ⇔ Baskı, basım
 • BBC ⇔ British Broadcasting Corporation ,İngiliz Radyo Televizyon Kurumu
 • BBP ⇔ Büyük Birlik Partisi
 • BCG ⇔ Bacillus Calmette Guerin ,Verem Aşısı
 • BÇG ⇔ Batı Çalışma Grubu
 • BCP ⇔ Bağımsız Cumhuriyet Partisi
 • Bçvş. ⇔ Başçavuş
 • BDDK ⇔ Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ⇔
 • BDT ⇔ Birleşik Devletler Topluluğu
 • belgeç ⇔ Belgegeçer ,faks
 • BESAM ⇔ Bilim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği
 • BİO ⇔ Barış İçin Ortaklık
 • BJK ⇔ Beşiktaş Jimnastik Kulübü
 • bkz. ⇔ bakınız,bak.
 • Bl. ⇔ Bölük ,Blok
 • Bl. K. ⇔ Bölük Komutanı, Bölük Komutanlığı
 • BM ⇔ Birleşmiş Milletler
 • Bn. ⇔ Bayan
 • Bnb. ⇔ Binbaşı
 • BOÜN ⇔ Boğaziçi Üniversitesi
 • BOTAŞ ⇔ Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi
 • böl. ⇔ bölüm
 • BP ⇔ British Petroleumİngiliz Petrol Şirketi, Birlik Partisi
 • BŞK ⇔ Başkomutan
 • Bşk. ⇔ Başkan, Başkanlık, Başkanlığı
 • Bştbp. ⇔ Baştabip
 • BTK ⇔ Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
 • BTP ⇔ Büyük Türkiye Partisi
 • BUE ⇔ Bank of Union European ,Avrupa Birliği Bankası
 • Bul. ⇔ Bulvarı
 • BÜ ⇔ Bilkent Üniversitesi
 • © ⇔ CopyrightTelif hakkı[na sahip]
 • c. ⇔ cilt
 • c/o ⇔ Care of,eliyle
 • Cad. ⇔ Caddesi
 • CAEC ⇔ Consultative Assembly of European Council ,Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi
 • cal. ⇔ kalori
 • CAO ⇔ Civil Aviation OrganisationUluslararası Sivil Havacılık Örgütü
 • CBD, cbd ⇔ Cash before deliveryTeslimden önce peşin ödeme
 • CD ⇔ Compact Disk, Corps diplomatiqueKordiplomatik: Elçiliklerle ilişkili
 • CDH ⇔ Cour Européenne des Droits de l’Homme ,Avrupa İnsan Hakları Adalet Divanı
 • CE ⇔ Council of EuropeAvrupa Konseyi
 • CERP ⇔ Centre Européen des Relations Publiques ,Avrupa Halkla İlişkiler Merkezi
 • CGS ⇔ Santimetre-Gram-Saniye
 • CHP ⇔ Cumhuriyet Halk Partisi
 • CIA ⇔ Central Intelligence AgencyMerkezi Haberalma Örgütü
 • CIF, cif ⇔ Cost, insurance, freightMaliyet, sigorta, navlun
 • cm ⇔ santimetre
 • CMUK ⇔ Ceza Muhakemeleri Usul Kanunu
 • CPU ⇔ Central Processing Unitbilgisayarda Ana İşlem Birimi
 • CRR ⇔ Cemal Reşit Rey Konser Salonu
 • CS ⇔ Cumhuriyet Savcısı
 • CSO ⇔ Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası
 • Cum. Başk. ⇔ Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanlığı
 • CV ⇔ Curriculum vitae / Özgeçmiş
 • ÇAY-KUR ⇔ Çay İşletmeleri Kurumu
 • ÇELİK-İŞ ⇔ Türkiye Çelik Sanayi İşçileri Sendikası
 • ÇELİKSEN ⇔ Türkiye Demirçelik Sanayi İşçileri Sendikası
 • Çev. ⇔ Çeviri, Çeviren
 • ÇGD ⇔ Çağdaş Gazeteciler Derneği
 • ÇHD ⇔ Çağdaş Hukukçular Derneği
 • ÇİMSE-İŞ ⇔ Türkiye Çimento, Seramik,Toprak ve Cam Sanayi İşçileri Sendikası
 • ÇS ⇔ Çimento Sanayi
 • ÇUKOBİRLİK ⇔ Çukurova Pamuk Tarım Satış Kooperatifleri Birliği
 • ÇÜ ⇔ Çankaya Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi
 • Çvş. ⇔ Çavuş
 • ÇYDD ⇔ Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği
 • dak. ⇔ dakika
 • dam ⇔ dekametre
 • DAP ⇔ Doğu Anadolu Projesi
 • DCL ⇔ Doctor of Civil LawMedeni Hukuk Doktoru
 • DÇM ⇔ Dövize Çevrilebilir Mevduat
 • DD ⇔ Doctor of Divinityİlahiyat Doktoru
 • DDK ⇔ Devlet Denetleme Kurulu
 • DDS ⇔ Doctor of Dental SurgeryDiş Hekimliği Doktoru
 • DDT ⇔ DichlorodiphenyltrichloroaethanTarım ilacı
 • DDY ⇔ Devlet Demir Yolları
 • Der. ⇔ Derleyen
 • DEÜ ⇔ Dokuz Eylül Üniversitesi
 • DGS ⇔ Dikey Geçiş Sınavı
 • DGSA ⇔ Devlet Güzel Sanatlar Akademisi
 • DHMİ ⇔ Devlet Hava Meydanları İşletmesi
 • DİE ⇔ Devlet İstatistik Enstitüsü
 • dilb. ⇔ dilbilgisi
 • Dipl. ⇔ Diploma,diplomalı
 • DİSK ⇔ Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu
 • DJ ⇔ Disc jockey
 • dl  ⇔ desilitre
 • DM ⇔ Deutsche MarkAlman Markı
 • dm ⇔ desimetre
 • DMO ⇔ Devlet Malzeme Ofisi
 • DNA ⇔ Dioksiribo Nükleik AsitGenlerin temel kimyasal maddesi
 • Doç. ⇔ Doçent
 • doğ. ⇔ doğumu
 • DP ⇔ Demokrat Parti
 • DPT ⇔ Devlet Planlama Teşkilatı
 • Dr. ⇔ Doktor
 • DSİ ⇔ Devlet Su İşleri
 • DSP ⇔ Demokratik Sol Parti
 • DT ⇔ Devlet Tiyatroları
 • DTCF ⇔ Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi
 • DTP ⇔ Demokrat Türkiye Partisi
 • DÜ ⇔ Dicle Üniversitesi
 • DVD ⇔ Digital Video Disk
 • DVM ⇔ Doctor of Veterinary MedicineVeteriner Doktor
 • DW ⇔ Deutsche WelleAlman Radyo-Televizyon Yayıncısı
 • DYP ⇔ Doğruyol Partisi
 • Dz. Ataş. ⇔ Deniz Ataşesi
 • Dz. HO ⇔ Deniz Harp Okulu
 • Dz. K. ⇔ Deniz Komutanı/Komutanlığı
 • Dz. Kuv. ⇔ Deniz Kuvvetleri
 • Dz. Kuv. K. ⇔ Deniz Kuvvetleri Komutanlığı
 • Kerim Usta tarafından

  Herkesin bir yaşama nedeni var. Benimki ise bir "Sevda"...

  Yorum Gönderin

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir