Haçlı Ordusuyla Niğbolu Savaşı

Haçlı Ordusuyla Niğbolu Savaşı

Niğbolu Savaşı

Niğbolu önünde Osmanlı ve haçlı orduları arasında 25 Eylül 1396 tarihinde yapılan meydan muharebesi. Osmanlı Devleti’nin Avrupa kıtası’ndaki fetihleri, başta Papa olmak üzere bütün Hristiyan devletlerini telaşlandırıyordu.

Osmanlı Devleti, Bulgaristan ve Sırbistan’ı fethederek, Tuna boylarına ve Macar krallığı … Devamını Oku