Müezzinlik

Müezzin bizim bildiğimiz ve kullandığımız tanımı ile ” Ezan-ı Muhammediye’yi okuyan kişi” demektir. Günümüzde müezzinler devlet kadrosunda bulunarak atama ile görevlendirilirler. Küçük yerlerde cemaatten birisi kalkarak müezzinlik görevini yerine getirir. Müezzinliğin bir takım şartları vardır. Bu şartlara ve vasıflara sahip her kişi müezzinlik yapabilir.

Müezzinlik yapacak kişinin sesi güzel olmalıdır. Bu şart değildir ancak sesi güzel ve gür olanın müezzinlik yapması daha iyi olur.

Erkek olmak ve ergenlik çağına girmiş olmak müezzinlik yapmak için yeterlidir. Sarhoşlar, deliler, buluğ çağına erişmemiş olanlar , kadınlar müezzinlik yapamazlar. Bazı köylerde ve küçük yerlerde çocukları alıştırmak ve camiye , cemaate ısındırmak için ezan okutulup , müezzinlik yaptırılır. Ergenlik çağına girmemiş ancak aklı başında olan bir çocuğun ezan okuyup , müezzinlik yapmasında sıkıntı yoktur. Okuduğu ezan ve yaptığı müezzinlik salihtir ancak ergenlik çağına girmiş birinin bu görevi yerine getirmesi daha efdaldir.

Müezzinliğin tanımı ve vasıfları kısaca böyledir. Peki müezzinlik nasıl yapılır? Hangi dualar okunur?

Müezzin ilk önce ezanı okur , ezan merkezi sistemde okunan yerlerde vardır. O halde müezzin merkezi sistemden okunan ezanın bitmesini bekler ve ardından Ezan Duasını okur.

Allahümme rabbe hazihid da’vetit taammeh vessalatil gaimeh ati seyyidina Muhammedenil vesilete vel fazilete vedderaceter rafiah vebeashü magamem mahmudenillezi veatteh inneke la tuhliful miad birahmetike ya erhamerrahimin.

Daha sonra ayağa kalkaran kamet getirir.

Kamet Şöyledir.

Allahu Ekber
Allahu Ekber
Allahu Ekber
Allahu Ekber

Eşhedü ellâ ilahe illallah
Eşhedü ellâ ilahe illallah

Eşhedü enne Muhammederrasülullah
Eşhedü enne Muhammederrasülullah

Hayya alassalâti
Hayya alassalah

Hayya alel felahi
Hayya alel felah

Gad gametissalatü
Gad gametissalah

Allahu Ekber
Allahu Ekber

La ilahe illallah

Daha sonra cemaat imama uyarak farz namazını kılar.. Farz bittikten hemen sonra;

Allahümme entesselamu ve minkesselam tebarekte ya zel celali vel ikram.

Ala rasülina salavat diyerek cemaatin selavat getirmesini sağlar.

Selavat bittikten sonra ;

Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahu vallahu ekber ve la havle ve la guvvete illa billahil aliyyil azim.

duasını okur ve cemaat herkes sessiz bir şekilde Ayet-el Kürsi duasını okur.

Cemaat ayet-el kürsiyi okuduktan sonra tesbih çekmeye geçilir.
Zül celali sübhanallah denir.

Cemaat elindeki tesbihlerle yada parmaklarıyla 33 defa subhanallah der.

Zül kemli hamdülillah denir.

Cemaat elindeki tesbihlerle yada parmaklarıyla 33 defa Elhamdülillah der.

Zül Kudratillahu ekber denir.

Cemaat elindeki tesbihlerle yada parmaklarıyla 33 defa Allahu ekber der.

Tesbih çekildikten sonra ;

La ilahe ilallahu vahdehu la şerike leh lehül mülkü ve lehül

hamdü ve hüve ala külli şeyin Kadirve ileyhi’l-masîyr.

duası okunur.

… ve ardından imam namaz duasını okur.

Müezinlik en sade anlatımıyla bu şekildedir. Bazı yerlerde ve yörelerde müezzinlik değişiklik gösterebilir. Daha geniş şekilde müezzinlik görevinin yapıldığı zamanlarda vardır.

Yorum yapın