İmamımız Ebu Hanifenin Tesbih Duası

İmamımız Ebu Hanifenin Tesbih Duası

İmam Ebu Hanifenin Tesbih Duası

Türkçe Yazılışı:

  • Subhâne’l- Ebediyyi’l- Ebed.
  • Subhâne’l- Vâhidi’l- Ehad.
  • Subhâne’l- Ferdi’l- Samed.
  • Subhâne’l- Râfi’s- semâi bigayri amed.
  • Subhâne’l- Men beseta’l- erda alâ mâin cemed.
  • Subhâne’l- Men halka’l- halka fe ehsâhum adedâ.
  • Subhâne’l- Men kaseme’r-rızka velem yensa ehadâ.
  • Subhâne’l- lezî lem yettehız sâhîbeten velâ veledâ
  • Subhâne lem yelid velem yüled velem yekün lehu Küfüven ehad.
  • Subhâne men yerânî ve yağrifu mekânî  ve yerzukunî velâ yensânî.

Teşbih ve Tenzih Nedir?

Hakk’ın Zatı’nın herhangi bir sıfatla bir araya gelmesi (içtima) imkansızdır, çünkü mümkün şeyi nitelendiren her sıfatın varoluşu, sıfatlandığı şeyin ortadan kalkmasıyla ortadan kalkar, veya mümkün şey kalırken, sıfatı ortadan kalkar… Ama Vacibü’l Vücud, Kendine yönelik olarak olma imkanı olan veya olmayan bir şeyi kabul edemez. Çünkü O, vasıflandırmanın hakikati yönünden, bu şeyle nitelendirilemez, olsa olsa lafzi bir ortaklaşalıktan söz edilebilir. Tanım ve hakikatin ortaklaşalığı diye bir şey sözkonusu olmadığından hiçbir tanım Hakk’ın sıfatıyla kulun sıfatını hiçbir surette birleştiremez…

Böylelikle, “Allah Bilen’dir,” dediğimizde bunu, geçici olarak yaratılmış mümkün şeye atfettiğimiz bilgi’nin tanımı ve hakikatine göre anlamlandıramıyoruz. Çünkü Allah’a bilgi atfedilmesi, mahlukata bilgi atfedilmesinden farklıdır. Eğer kadîm bilgi, hâdis bilgiyle özdeş olsaydı, bir tek ve temel tanım iki tanımı bir araya getirirdi. Bu durumda, biri için mümkün olan diğeri için imkansız olurdu. Ama durumun böyle olmadığını gördük.

Müezzinlik

Müezzin bizim bildiğimiz ve kullandığımız tanımı ile ” Ezan-ı Muhammediye’yi okuyan kişi” demektir. Günümüzde müezzinler devlet kadrosunda bulunarak atama ile görevlendirilirler. Küçük yerlerde cemaatten birisi kalkarak müezzinlik görevini yerine getirir. Müezzinliğin bir takım şartları vardır. Bu şartlara ve vasıflara sahip her kişi müezzinlik yapabilir.

Müezzinlik yapacak kişinin sesi güzel olmalıdır. Bu şart değildir ancak sesi güzel ve gür olanın müezzinlik yapması daha iyi olur.

Esma-i HüsnaTecellileri Sırları

Günlük hayatta hangi isim kaç kere ne için zikredilmeli?

İsm-i Celil-(Tesbih adedi)…:Tesbih niyeti

* Allah-(66)…:Her türlü istek tüm duaların kabul olması
* Er-Rahmân-(298)…:Dünyada ve ahirette Allah’ın sevgisini kazanmak
* Er-Rahîm-(258)…:Maddî ve manevî rızka nail olmak
* El-Melik-(90)…:Maddî ve manevî güçlü olmak insanlara sözlerini anlatıp dinletebilmek emir sahibi olmak
* El-Kuddûs-(170)…:Maddî ve manevî her türlü temizlik kalp temizliği ruhî hastalıklardan iyileşmek