Osmanlı Devleti’nde Askeri Teşkilat Yapısı ve Görevleri

Osmanlı Devleti'nde Askeri Teşkilat Yapısı ve Görevleri

Osmanlı Devleti’nde Askeri Teşkilat

Ordu-yi Hümâyûn :Osmanlı İmparatorluğu’nun ordusudur .

Osmanlı kara ordusu; Kapıkulu askerleri ve Eyalet askerleri olarak ikiye ayrılır.

Kapıkulu Askerleri ve Piyade Birlikleri:

  • Acemi Oğlanlar Ocağı: Devşirme kanununa göre toplanan Hıristiyan çocukları bu ocakta eğitilir ve
Devamını Oku

Yeniçeriler: Osmanlının Keskin Kılıcı

Yeniçeriler-osmanlının Keskin Kılıcı

Yeniçeriler: Osmanlının Keskin Kılıcı

Osmanlı Devleti, büyüyüp genişledikçe daha fazla askere ihtiyaç duyuyor ve gittikçe merkezîleşiyordu. Bunun üzerine daha önceki Türk devletlerinde görülen gulam usulü geliştirilerek devşirme sistemi oluşturuldu.

Devamını Oku

Divan-ı Hümayun Hakkında Bilgi

Divan-ı Hümayun

Osmanlıdan önce Divan

Divan, eskiden İslam devletlerinde, devlet işlerinin görüşülüp karara bağlandığı kurul. Başlangıçta bir devlet dairesi olan divan, İran devlet geleneğinin de etkisiyle sonradan kurul biçimine dönüştü. İslam tarihinde ilk divan, ikinci halife Ömer döneminde (634-644) bir devlet dairesi … Devamını Oku

Asâkir-i Mansûre-i Muhammediyye

Asakir-i-Mansure-i-MuhammediyeSultan İkinci Mahmûd’un yeniçeri ocağını 1826 senesinde ortadan kaldırması üzerine bu teşkilâtın yerine te’sis edilen ordunun adı.

Sultan İkinci Mahmûd Han, on altıncı asrın sonlarında bozulmaya başlayıp on sekizinci ve on dokuzuncu asırlarda bir anarşi yuvası hâline gelen yeniçeri ocağını … Devamını Oku