Yunus Emre Hakkında Bilgi

Kerim Usta -Yüzyıllara Göre Divan Edebiyatı

Yunus Emre Hakkında Bilgi

Yunus Emre’nin hayatına ait kesin bilgiler çok azdır. Onun doğduğu, yaşadığı yer ve hayatı hakkında söylenen menkıbeler ile çeşitli yerlerde onun için yapılmış makamlar ve mezarlar, bu büyük şairin mezarının bulunduğu yeri de belirsiz hale getirmiştir.

Kendi kurduğu Yunus mektebine mensup şairlerin şiirlerinin onunkilere karışması da Yunus’un kimliğinin belirlenmesinde karışıklıklara sebep olmuştur.

Yunus Emre’den sonra yaşayan Miskîn Yunus, Âşık Yunus, Dervîş Yunus gibi daha başka adlarla anılan veya Yunus adını taşıyan şairler onun hayatı gibi şiirlerini de gölgelemiştir.

Yunus Emre, eserlerindeki bilgilere göre Anadolu’da birçok yeri gezmiş, Halep’e, Şam’a, “yukarı iller” dediği Azerbaycan’a kadar gitmiş, Konya’da Mevlânâ’nın meclisinde bulunmuştur. O, şiirlerinde Mevlânâ Celâleddîn-i

Devamını Oku…

Yunus Emre Karamanlı mı? Yoksa Eskişehirli mi?

Yunus Emre Karamanlı mı?Yoksa Eskişehirli mi(Sarıköy)?

Yıllardır Karaman ile Eskişehir arasında Yunus Emre paylaşılamaz…Bu kadar büyük bir kişinin kendi topraklarında doğduğunu kim istemez? Fakat bunu Tarihi Belgelerle ispatlamak Tarihçilerimize düşmektedir. İşte Prof İ. Hulusi GÜNGÖR Büyük bir araştırma yaparak bu karşılaştırmayı yapmış… Alıntı yaparak Yunus Emre’nin her iki şehirde hangi belgelerde adının nasıl geçtiği hakkındaki araştırmayı veriyorum.

  • Sarıköyle ilgili belgelerden 21 sarf evrakı dışındakilerde zaviye sahibi olarak 7 belgeden 3’ünde Yunus Emir Bey ve 5’inde Yunus Emre adı geçmektedir. 21 sarf evrakı da hesaba katılırsa ortaya çıkan 28 evraktan 10 tanesinde Yunus Emre, 2 tanesinde Yunus Emrem, diğerlerinde ise bunların dışında isimler ve 3 defa Yunus Emir Bey ismi geçmektedir. Bu durumda, belgelerin ancak %43’ünde Yunus Emre ve Yunus Emrem adları geçmekte, diğerlerinde bunlardan başka isimler yer almaktadır.