Kütle Nedir?Nasıl bulunur?

Kütle Nedir?Nasıl bulunur?

Kütle :
Bir cismin içerisinde bulunan canlı ve cansız madde miktarıdır.Kütleyi ölçmek için eşit kollu ve günümüzde ki gibi elektronik teraziler kullanılır.Eşit kollu teraziler ne yazık ki yavaş yavaş ortadan kalkmaktadır.Bu teraziler iki kefeli olup bir kefeye sabit bir ağırlık,diğer kefeye ise kütlesi ölçülecek cisim konulur.Bunlara örnek olarak bakkal veya pazarlarda gördüğümüz teraziler verilebilir.Bir diğer eşit kollu terazi çeşidinde ise terazi kolu bölmelere ayrılmıştır.Denge binicilerin hareketi ile sağlanır.Elektronik terazi ise elektronik devre elemanlarının

TFRS 13 (Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü)

GERÇEĞE UYGUN DEĞER ÖLÇÜMÜ GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ
(a) “TFRS 13 Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü” Standardı 31/12/2012 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için uygulanmak üzere ilk olarak 30/12/2012 Tarihli ve 28513 Sayılı Resmî Gazete – 2. Mükerrer’de yayımlanmıştır.
(b) İsteyen işletmelerin, bu Standardı 1/1/2013 tarihi öncesi hesap dönemlerine ilişkin finansal tablolarında uygulamayı seçmesi mümkündür. Erken uygulanması halinde bu durum dipnotlarda açıklanmalıdır.
(c) Sözü edilen Standarda ilişkin herhangi bir değişiklik Tebliği bulunmamaktadır.

TFRS 13
Türkiye Finansal Raporlama Standardı 13
(TFRS 13)
Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü

Amaç
1- Bu TFRS:
(a) Gerçeğe uygun değeri tanımlar,
(b) Gerçeğe uygun değer ölçümüne ilişkin çerçeveyi tek bir TFRS’de düzenler ve
(c) Gerçeğe uygun değer ölçümüne ilişkin açıklamaları belirler.
2 -Gerçeğe uygun değer işletmeye özgü bir ölçüm olmayıp, piyasa bazlı bir ölçümdür. Bazı varlıklar ve borçlar için gözlemlenebilir piyasa işlemleri veya bilgileri mevcut olabilir. Bununla birlikte diğer varlıklar ve borçlar için bu tür işlemler veya bilgiler mevcut olmayabilir. Ancak gerçeğe uygun değer ölçümünün amacı her iki durumda da aynı olup, bu amaç mevcut piyasa koşullarında, piyasa katılımcıları arasında bir varlığın satışına veya bir borcun devrine yönelik olarak ölçüm tarihinde olağan bir işlemdeki fiyatın tahmin edilmesidir (diğer bir ifadeyle, varlığı elinde bulunduran veya borçlu konumda olan piyasa katılımcısının bakış açısıyla ölçüm tarihindeki çıkış fiyatıdır).
3 -Özdeş bir varlığın veya borcun fiyatı gözlemlenebilir olmadığında, işletme gerçeğe uygun değeri, ilgili gözlemlenebilir girdilerin kullanımını azami seviyeye çıkaran ve gözlemlenebilir olmayan girdilerin kullanımını

Atıksuların Karakterleri ve Ölçümleri (BOI, KOI, NH4-N, P)

Atıksuyun Karakteri: Dört önemli parametre ile atıksuyun karakteri hakkında karar verilebilir. BOI, KOI, NH4-N, P

Toplam BOİ5: 20°C’de 5 günlük süre içerisinde mikroorganizmalar tarafından organik maddelerin parçalanması için gereken oksijen miktarıdır. BOİ biyolojik arıtma tesisleri için en önemli değerdir. Genel olarak şehir atıksularında ortalama 200-400 mg/I’dir. BOİ5 ile bir işletme suyunun organik kirliliği de ölçülebilir. BOİ5 yükü 60’a bölünürse (çöktürülmüş numunede 40’a bölünürse) çıkan sayı (kirlilik yükü) nüfus eşdeğerini verir.
KOİ: Oksidasyon maddelerinin yardımıyla (potasyum dikromat) oksijen tüketiminin ölçülmesidir. Şehir atık