Tarihte Karamanlıların Etnik Kökenleri Hakkında Bilgiler

Tarihte Karamanlıların Etnik Kökenleri Hakkında Bilgiler

Karamanlılar, Anadolu’nun iç ve güney kesimi ile Karadeniz Bölgesi, Balkanlar ve Kırım’da yaşamışlardır.  Karamanlıların etnik kökenleri konusunda bugüne kadar çok çeşitli kaynaklardan bilgiler günümüze kadar gelmiştir. Bu bilgiler ışığında Karamanlılar ve etnik kökenleri hakkında bilgileri detaylıca inceleyeceğiz.

Kerim Yarınıneli-Kerimustacom

İbn-i Bibi’ye Göre Karamanlılar

Babaları Kamer-üd-din İli adı ile tanınmış bulunan Ermenistan vilâyeti dağlarından Lârende’ye kömür taşıyarak çoluk çocuğunun yiyeceğini tedarik etmekle geçinen kömürcü Türkmenlerinden biri olan Karaman 640 yılındaki Baycu karışıklıklarından fırsattan istifade ederek bütün oymağıyle çapulculuğa ve yol kesiciliğe başlamıştı. Bu yüzden piyade iken süvari oldu. Sultan İzz-ed-din Keykâvüs

İbn-i Bibi’ye Göre Karaman’lılar

İbn-i Bibi'ye Göre Karaman'lılar

Asıl adı Nasreddin Hüseyin bin Muhammed olan 18.yüzyıl sonlarında yaşamış olan İran’lı tarihçi ve yazar  İbn-i Bibi (Karamanlıların Türemesi ve Cimri’nini Selçuk Tahtına  çıkması) bendinde Karaman’lılardan şöyle bahseder:

“Babaları Kamer-üd-dün İli adı ile tanınmış bulunana Ermenistan Vilayeti dağlarından Larende’ye kömür taşıyarak çoluk çocuğunun yiyeceğini tedarik etmekle geçinen kömürcü Türkmenlerinden biri olan Karaman, 640 yılındaki Baycu karışıklıklarından  fırsattan istifade ederek bütün oymağıyla çapulculuğa ve yol kesiciliğine başlamıştı. Bu yüzden piyade iken süvari oldu. Sultan izz-ed-din Keykavus II. memleketten ayrı düştükten ve Selçuk diyarının her iki parçası Sultan Rükn-ed-din, Karaman’ı itaat altına çağırdı. Ona beylik verdi. Karaman’a mal ve servet peyda etti. Zenginliği artınca kendisinin ve kardeşi Bunsuz’un kafalarında kötü düşünceler yer buldu. Her ne kadar saltanat makamına baş eğmek zorunda iseler de yol kesicilikten geri durmadılar. Sultan Rükn-ed-din bunlara son derce kızgınlığı nedeniyle ceza vermek istiyordu.Fakat evlerinin Ermenistan içinde bulunmasından ve isyan etmelerinden  çekindiği için yapamıyordu. Karaman öldükten sonra kardeşi Bunsuz ,Rükn-ed-din’in Candarlar emiri olmuş, salatanat dergahına yerleşmişti. Bir müddet sonra Rükn-ed-din Bunsuz’u hapsettirdi. Karaman’ın henüz küçük olan oğullarını Konya’da Kevele Kalesi’ne aldırdı. Sultanın ölümü sonrası kendi evlerine götürdüler”