Hz. Hamza’nın Müslüman Oluşu

Hz. Hamzanın Müslüman Oluşu

Hz. Hamza; Peygamberimiz (a.s.)ın amcası olup, Süveybe Hatun önce Hz. Hamza´yı, sonra da Peygamberimiz (a.s.)ı emzirmiş olduğu için, Hz. Hamza Peygamberimiz (a.s.)ın sütkardeşi idi. Hz. Hamza nübüvvetin 6. yılında Müslüman oldu.

Peygamberimiz (a.s.)ın bir gün Safa tepeciğinin yanında oturduğu sırada, … Devamını Oku