Şair Cemal-i Halveti Hakkında Bilgi

Şair Cemal-i Halveti Hakkında Bilgi

Cemal-i Halveti

Çelebi Halife diye meşhur olan Cemal-i Halvetî’nin tam adı Ebü’l-Füyuzit Muhammed b. Hamidüddin b. Mahmud b. Muhammed b. Cemaleddin el-Aksarayi’dir. Doğum tarihi bilinmemektedir.  Bazı kayıtlarda Amasya’da doğduğu yazılı ise de tarihçiler çoğunlukla Aksaray’da doğduğunda birleşirler.

İlk tahsilini doğduğu yerde yaptıktan sonra İstanbul’a gitti. Medresede okurken tasavvufla ilgilenmeye başladı. Zeyniyye tarikatı şeyhlerinden olup Hacı Halife diye tanınan Seyyid Abdullah el-Kastamoni’ye bağlandı ve sonrasında icazet aldı. Bir müddet sonra Karaman’da olduğunu duyduğu Alâeddin Halvetî’nin müridi Abdullah Karamani’ye, onun vefatından sonra da Tokat’a giderek Ümmî Şeyh Tahirzade’ye bağlandı.

Daha sonra Bakü’de bulunan Halvetiyye’nin ikinci piri Seyyid Yahya-yı Şirvânî’den istifade etmek üzere yola çıktı. Onun vefat haberi üzerine Molla Piri diye bilinen halifesi Muhammed Bahâeddin Erzincani’ye bağlandı. İcazetnamesini aldıktan sonra bir süre Amasya’da hizmet veren Cemal-i Halvetî, II. Bayezid ve Koca Mustafa Paşa’nın daveti üzerine İstanbul’a geldi.

Devamını Oku…