Takrir-i Sükun Kanunu

Takrir-i Sükun Kanunu

Takrir-i Sükun Kanunu-Huzurun Sağlanması Yasası

Şeyh Sait Ayaklanması üzerine 4 Mart 1925’te Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilen bir yasadır.

3 maddeden oluşan 4 Mart 1341 (1925) tarihli Takrir-i Sükûn yasası

Takrir-i Sükun Kanunu

Madde 1

İrtica ve isyana ve memleketin nizamı içtimaisini ve huzur ve sükûnunu ve emniyet ve asayişini ihlale bais bilumum teşkilat ve tahrikat ve teşvikat ve teşebbusat ve neşriyatı Hükümet, Reisicumhurun tasdiki ile resen ve idareten men‘e mezundur. İşbu efal erbabının Hükümet İstiklal Mahkemesine tevdi edebilir.

Devamını Oku…