Ahmed-i Dai Hakkında Bilgi

Kerim Usta -Yüzyıllara Göre Divan Edebiyatı

Ahmed-i Dai

Babasının adı İbrâhim, dedesinin adı Mehmed’dir. Adı ve mahlası birlikte anılan Ahmed-i Dâî hakkında bilgi veren kaynakların hepsi onu Germiyanlı olarak gösterirler. Doğum yeri ve tarihi üzerinde tezkirelerdeki bilgiler birbirini tutmaz.

Dâî, Germiyan’da bir süre kadılık yapmıştır. Germiyan … Devamını Oku