Osmanlı Sadrazamları

* Hacıkemaleddinoğlu Alaeddin Paşa 1320 1331 Türk
* Mahmudoğlu Nizamüddin Ahmed Paşa 1331 1348 Türk
* Hacı Paşa 1348 1349 Türk
* Sinanüddin Fakih Yusuf Paşa 1349 1364 Türk
* Çandarlı Kara Halil Hayrettin Paşa 1364 1387 Türk (Ankara’nın Nallıhan İlçesi Cendere köyü’nden; Çandarlı ailesinden)
* Çandarlı Ali Paşa 1387 1406 Türk (Çandarlı ailesinden)
* Osmancıklı İmamzade Halil Paşa 1406 1413 Türk (Osmancıklı)
* Amasyalı Beyazıt Paşa 1413 1421 Türk (Amasyalı)
* Çandarlı (1.) İbrahim Paşa 1421 1429 Türk (Çandarlı ailesinden)
* Osmancıklı (Amasyalı) Koca Mehmed Nizamüddin Paşa 1429 1439 Türk (Osmancık veya Amasyalı)
* Çandarlı (2.) Halil Paşa 1439 1453 Türk (Çandarlı ailesi). İdam edilen ilk sadrazamdır.
* Veli Mahmud Paşa (1. sadareti) 1453 1466 Pomak (Yeniçeri Ocağından yetişme ilk sadrazam); 2 dönem sadrazamlık yapmıştır.
* Rum Mehmed Paşa 1466 1469 Rum devşirme
* İshak Paşa (1. sadareti) 1469 1472 Pomak
* Veli Mahmud Paşa (2. ve son sadareti) 1472 1474 Pomak devşirme. İdam edilmiştir.
* Gedik Ahmed Paşa 1474 1477 Arnavut. İdam edilmiştir.devşirme
* Karamanlı Mehmed Paşa 1477 1481 Türk (Karamanlı)
* İshak Paşa (2. ve son sadareti) 1481 1482
* Koca Davut Paşa 1482 1497 Pomak. Ecelinden ölmüştür.
* Hersekli Ahmed Paşa (1. sadareti) 1497 1498 Boşnak (Hersekli). 5 dönem sadrazamlık yapmıştır.
* Çandarlı (2.) İbrahim Paşa 1498 1499 Türk (Çandarlı ailesi)
* Mesih Paşa 1499 1501 Pomak devşirme
* Hadım Ali Paşa (1. sadareti) 1501 1503 Pomak devşirme
* Hersekli Ahmed Paşa (2. sadareti) 1503 1506 Boşnak (Hersekli). 5 dönem sadrazamlık yapmıştır.
* Hadım Ali Paşa (2. ve son sadareti) 1506 1511 2 dönem sadrazamlık yapmıştır.
* Hersekli Ahmed Paşa (3. sadareti) 1511 1511 Boşnak (Hersekli). 5 dönem sadrazamlık yapmıştır.
* Koca Mustafa Paşa 1511 1512 Pomak devşirme. İdam edilmiştir.
* Hersekli Ahmed Paşa (4. sadareti) 1512 28 Kasım 1514 Boşnak (Hersekli). 5 dönem sadrazamlık yapmıştır.
* Dukakinoğlu Ahmed Paşa 18 Aralık 1514 8 Eylül 1515 Arnavut. İdam edilmiştir.
* Hersekli Ahmed Paşa (5. ve son sadareti) 8 Eylül 1515 26 Nisan 1516 Boşnak (Hersekli).
* Hadım Sinan Paşa 26 Nisan 1516 22 Ocak 1517 Rıdaniye Savaşı’nda şehit düşmüştür. Bulgar devşirme.
* Yunus Paşa 22 Ocak 1517 13 Eylül 1517 Rum devşirme.
* Piri Mehmed Paşa 25 Ocak 1518 27 Haziran 1523 İç Anadolu (Aksaraylı) Türk.Arnavut İbrahim Paşa tarafından, kendi oğluna zehirlettirilmiştir.
* Pargalı İbrahim Paşa 27 Haziran 1523 14 Mart 1536 Rum veya İtalyan (Pargalı). İdam edilmiştir.
* Ayas Mehmed Paşa 14 Mart 1536 13 Temmuz 1539 Arnavut. Vebadan ölmüştür.
* Damat Çelebi Lütfi Paşa 13 Temmuz 1539 Nisan 1541 Arnavut (Avlonyalı). Ecelinden ölmüştür.
* Hadım Süleyman Paşa Nisan 1541 28 Kasım 1544
* Damat Rüstem Paşa (1. sadareti) 28 Kasım 1544 6 Ekim 1553 Hırvat. 2 dönem sadrazamlık yapmıştır.
* Kara Ahmed Paşa 6 Ekim 1553 29 Eylül 1555 Arnavut. İdam edilmiştir.
* Damat Rüstem Paşa (2. ve son sadareti) 29 Eylül 1555 10 Temmuz 1561
* Semiz Ali Paşa 10 Temmuz 1561 28 Haziran 1565 Arnavut.
* Sokollu Mehmed Paşa 28 Haziran 1565 12 Ekim 1579 Boşnak (Bosna’nın Vişegrad kentinin Sokol köyünden). Suikaste uğramıştır.
* Şemsi Ahmet Paşa 11 Ekim 1579 28 Nisan 1580 Arnavut
* Lala Kara Mustafa Paşa 28 Nisan 1580 7 Ağustos 1580 Sırp

Hazreti Yuşa (Hz.Yûşa) Türbesi-Yuşa Tepesi

Hazreti Yuşa (Hz.Yûşa) Türbesi-Yuşa Tepesi

İstanbul Beykoz’da XVI. yüzyılda Beşiktaşlı Yahya Efendi’nin (ö.1570) keşfettiği rivayet edilen Hz.Yuşa‘ın kabrinin bulunduğu rivayet edilen Yuşa tepesi’ni ziyaret ettim.Burada Sadrazam Yirmisekizçelebizade Mehmet Sait Paşa tarafından1755-56 yaptırılan mescit ve tekke sizi karşılıyor.Türbe olarak belirlenmiş olan kısımı ziyaret ettiğimde doğrusunu söylemem gerekirse 17 metre uzunlukta bir kabir ile karşılaşacağımı hiç tahmin etmemiştim.Bu da mantığımı zorlayınca konuyu araştırmaya kara verdim. Aslında mantıklı düşünüldüğünde mezar yerinin tam olarak tesbit edilemediği için kabrin geniş tutulmuş olabileceğidir. Doğrusunu ancak Yüce ALLAH bilir.

Boğaza bakan 195 m. rakımlı Yuşa tepesinde ki  mezardan ilk bahseden kişi Evliya Çelebidir.Yuşa tepesini ve Hz.Yuşa’yı ziyaret ettiğini ve tepede bir tekke ve görevlilerin bulunduğunu Seyahatname’de belirtmiştir.(I, 198)

Şimdi gelelim Yuşa (a.s.)’ın kabrinin Beşiktaşlı Yahya efendi (k.s.) tarafından nasıl tespit edildiğinin rivayetine…

“Yavuz Sultan Selim, Trabzon’da Vali iken, oğlu Sultan Süleyman dünyaya gelince bir sütanne bulunur. Aradan yıllar geçtikten sonra Sultan Süleyman Padişah olur. Sütannesinin oğlu olan süt kardeşi Yahya Efendi de tasavvuf ehli büyük bir alim olur.
Yahya Efendi, dergahında uyurken rüyasında bir zat karşısına çıkarak” Ben Yuşa Peygamberim ve şu tepede

Kara Ahmet Paşa Kimdir ?

Kara Ahmet Paşa Kimdir ?

Kara Ahmet Paşa (Kara Ahmed Paşa) Kanuni Sultan Süleyman saltanatı döneminde 1553-1555 yılları arasında Osmanlı devletinin sadrazamı olmuştur.

Arnavut devşirmesi olup, sarayda yetişmiştir. Kapıçıbaşı olarak dışarı çıkıp sonrasında Yeniçeri ağası, Rumeli Beylerbeyi olmuş ve 2. vezir iken 27 Temmuz 1552 yılında Temeşvar’ı istila etmiştir. Kara Ahmet Paşa, Osmanlı tarihinde “Temeşvar Fatihi” olarak tanınmış değerli bir kişidir. Ayrıca, Macaristan ve İran seferlerinde ve Gürcistan’ın istilasında büyük hizmetleri olmuştur. Kanuni Sultan Süleyman’ın kız kardeşi Fatma Sultan ile evlenmiştir.

Sadrazam (Pargalı) İbrahim Paşa Kimdir?

Pargalı İbrahim Paşa, Makbul İbrahim Paşa, Frenk İbrahim Paşa ya da öldürüldükten sonraki ünvanıyla Maktul İbrahim Paşa (1493, Parga – 15 Mart 1536, İstanbul) I. Süleyman saltanatı döneminde 27 Haziran 1523 – 15 Mart 1536 arasında sadrazamlık yapmış, önemli siyasal ve askeri olaylarda rol oynamış Osmanlı devlet adamı. Eşi, Kanuni Sultan Süleyman’ın kız kardeşi Hatice Sultan’dır. (1496-1538),.[1]

Kökeni

Bugün Yunanistan’da kalan Parga yakınlarındaki bir köyde doğdu. Değişik kaynaklarda doğumunda Rum ya da İtalyan kökenli olduğu belirtilmektedir Babası bir balıkçıydı. 6 yaşında korsanlar tarafından kaçırılarak Manisa’da

Yavuz Sultan Selim Han’ın Kılıcı

Yavuz Sultan Selim Han'ın KılıcıCihan padişahı Yavuz Sultan Selim Han, devamlı sade giyinirdi. Bunun sebebini de kendisi şöyle açıklamıştır:
“Süslü ve şaşaalı giyinmek külfetten başka bir şey değildir. Niçin boş yere bu külfete katlanalım.”Cihan Padişahı sade giyindiği için devlet erkanı da böyle davranmak zorunda kalırdı.

Bir gün Venedik elçisi (Antonio Jüstiniani) İstanbul’a gelir ve huzura çıkmak için izin ister. Bunun üzerine vezirler, eskiyen elbiselerini değiştirme ihtiyacı hissederek sadrazam aracılığı ile durumu Yavuz Sultan Selim Han’a bildirirler. Yavuz Sultan Selim bu isteği münasip görür ve izin verir.

Elçinin geleceği gün, bütün vezirler yeni elbiseleriyle padişahın huzuruna varırlar. Ancak gördüklerine inanmayarak dehşet ve hayrete düşerler. Zira Sultan Selim Han’ın üzerinde yine o eski ve sade elbiseleri vardır.

 

Tahtına oturmuş, keskin kılıcını da çekip tahtın basamağına koymuştur. Karşı pencereden vuran gün ışığı

Osmanlı’da Kurban Bayramı

OSMANLIDA KURBAN BAYRAMI

Allah rızasını kazanma yolunda yapılan kurban kesme fiili aynı zamanda muhtaçları ve fakir fukarayı gözetme yükümlülüğünü hatırlatan ve bunu hiçbir zaman aklımızdan çıkarmamamız gerektiğini vurgulayan vacip bir ibadettir. İnanç kaynaklı her önemli olayda olduğu gibi kurban bayramı etrafında da geçmişten günümüze gelen bir sosyal yaşantı söz konusudur. Teferruatta kalan kısmı zamana bağlı olarak değişen bu yaşantının günümüzde de varlığını büyük oranda devam ettirmesi ve herkesi kucaklaması en büyük dileğimizdir.

Kurban bayramının eski İstanbul’da nasıl yaşandığına baktığımızda çok renkli bir manzarayla karşılaşıyoruz. Bu

Molla Kabız Olayı

Peygamber Efendimiz’den (sas) Hz. İsa’nın (as) üstün olduğunu savunan Molla Kâbız, bu fikirlerini halk arasında yaymaya çalışmaktadır. Bu hali gören bazı gayretli âlimlerin şikayetleri üzerine Molla Kâbız saraya çağrılmış ve Sadrazam Makbul İbrahim Paşanın huzurunda Rumeli Kazaskeri Muhyiddin Çelebi ve Anadolu Kazaskeri Kadiri Çelebi karşısında fikirlerini ispat etmesi istenmiştir.