Kuss Bin Sâide’nin Suk-ı Ukazdaki Hitabeti

Kuss Bin Sâide'nin Suk-ı Ukazdaki Hitabeti

Peygamber Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) doğumunun 25. yılında kuruldu Ukaz Pazarı. Mekke’liler, alışverişlerini bu pazardan yaparlardı. Rivayete göre; Kuss bin Sâide el-İyâdî, Ukâz pazarında insanlara va’zu nasihatte bulunurdu. Hitabeti güçlüydü. Şair bir kişiliğe sahipti ve hikmetli sözler ederdi. Denilir ki; yüksekce bir yere çıkarak kalabalıklara hitap eden ilk kişi oydu. “emmâ ba’du” tabirini ilk kullanan ve kılıcına (veya asasına) dayanarak ilk hutbe irad eden de yine o idi. Allah Resulü (sallallâhu aleyhi ve sellem) de Ukaz’da kendisini görenlerdendir. Onun hitabelerinden bazı sözleri nakledilmiştir. Onlardan biri de İbn Abbâs (r.a)’dan Ebu Salih’in rivayet ettiği hutbedir. İyâd kabilesi, Hz. Muhammed’e (sallallâhu aleyhi ve sellem) geldiklerinde: “Kuss İbn Saide ne yapar?” diye sordu, onlar da: “Öldü” dediler. Allah Resulü (sallallâhu aleyhi ve sellem): “Sanki Ukâz pazarında devesinin üzerinde konuşuyorken, ona bakıyor gibiyim; tatlı sözler söylerdi, ancak hatırımda kalmadı…” Kavminden bir adam: “Ben hatırlıyorum ya Resulallâh!” der ve bu hutbeyi zikreder…

Karaman Kalesi Hakkında Bilgi

Karaman Kaleleri üç kaleden oluşmaktaydı. Bunlar sırayla; İç Kale,Orta Kale ve Dış Kale’dir. Günümüze kadar sadece İç  Kale sapasağlam olarak gelmiştir. Orta kale’nin büyük bir kısmı yok olsada kapsının biri dahil olmak üzere bir kısmı zamanımıza kadar gelmiştir.

Karaman Kalesi Hakkında Bilgi

Evliya Çelebi;İç Kaleyi  şöyle anlatmaktadır.
“İç kalenin ölçüsü 600 adımdır.Sekiz büyük kuleden oluşan bu kalede Kale Komutanı oturur.Dört tarafı geniş ve derin hendeklerden oluşmaktadır. Orta kaleye geçiş için ağaç bir köprü bulunmaktadır.”

Bu durumda Karaman kalesinin birisi olan iç kalenin etrafında hendekler çok derin olduğu anlaşılıyor. Fakat tüm kalelerin ortak özelliği olan bu hendeklerin içerisinin su ile dolu olması gerekiyor. Kalenin yakınlarından geçen tek akarsunun şimdiki zamanımızda kaybolan ama benim çocukluğumu geçirdiğim ve yakından