Ay Işığı Nur Değil mi?

Ay Işığı Nur Değil mi?

Ay Işığı Nur Değil mi?

Yaş altmış beş oldu dersin,
Kalan ömür kâr değil mi,
Geceye karanlık dersin,
Ay ışığı nur değil mi?

Her mevsime göğüs gersen,
Seksen doksan yüz yaş olsan,
Dünya ebet galır dersen,
Zahmetin geher değilmi?

Devamını oku