Seyyid İmadeddin Nesîmî Hakkında Bilgi

Kerim Usta -Yüzyıllara Göre Divan Edebiyatı

İmadeddin Nesimî, daha çok Seyid Nesimî mahlası ile tanınan, 14. yüzyılda (1360-1417) yaşamış  Azeri ya da Türkmen Hurûfi divan şairidir. Kaynaklarda doğum yeri ve tarihi hakkında yeterli bilgi bulunmadığı gibi araştırmacıların çalışmalarında da farklı bilgiler vardır.Bazı kaynaklara göre doğum tarihinin 1369-1370 yılları arasında olduğu tahmin edilmektedir.

Azerbaycan Türkçesinde ve Farsça divanların yanı sıra Arapça şiirler de yazmıştır.Şairin doğum yeri, hatta ismi konusunda bilgi kirliliği ölümünden sonra şöhret bulduğu içindir.Doğum yeri olarak ise Azerbaycan,İran,Irak ve Türkiye olmak üzere farklı yerler gösterilmektedir.

  • Azerbaycan kaynaklarında Azerbaycan’ın Şamahı şehrinde,
  • İran kaynaklarına göre Şiraz ya da Şirvan’da,
  • 16. yüzyıl Osmanlı yazarlarından Aşık Çelebi Diyarbakır’da,

    Devamını Oku…