İcazetler ve İcazet Çeşitleri

İcazetler ve Çeşitleri

İcazetler ve İcazet Çeşitleri

Birincisi yani EN MÜHİMİ HİLAFET-İ MUTLAKADIR ki; mürşidi kâmil-i mükemmili makamı müşahedeye vasıl olan (ulaşan) zevat-ı aliyye istihlaf eder (yerine halife bırakır). Tarikat umurunu onun kifayet-i ilmiye ve ameliyesine (ilmi ve ameli yeterliliğine) tevdi eder (emanet … Devamını Oku

Mürşit, İrşat ve Nimet

Mürşid İrşad ve Niğmet

Mürşit, İrşat ve Nimet

Mürşide tâbiiyet, Kur’an’da ki İslâm’ın ikinci safhasını ve 14. basamağı ifade etmektedir Allahu Tealâ, hacet namazı ile Kendisinden sorup öğreneceğimiz mürşidimize tâbî olmamızı hepimizin üzerine farz kılmıştır.

Devamını Oku

Üveysilik, Evliya, Mürşid, Ulema

Üveysilik, Evliya, Mürşid, Ulema

Evliya nasıl tanınır, vasıfları nelerdir?

Çalışmak farz olduğu için, enbiya ve evliya da çalışır. Mesela Âdem aleyhisselam, çiftçilikle uğraşırdı. Nuh aleyhisselam marangoz, Davud aleyhisselam demirci idi. Evliya-i kiram da çeşitli meslek sahibi idiler. Allahü teâlâ, (Sevdiklerimi [evliyamı] halkın içinde saklarım, … Devamını Oku