Şair Gülşehir Hakkında Bilgi

Kerim Usta -Yüzyıllara Göre Divan Edebiyatı

Şair Gülşehir

Hayatı hakkında çok az belge bulunmakta ise de kendisinin Kırşehir’de (Gülşehri) bütün şehir tarafından tanınan, zâviye sahibi bir şeyh olduğu söylenmektedir.

Yerleştiği yer olan Kırşehir eskiden Gülşehri adı ile bilindiği için eserlerinde Gülşehir mahlasını kullanmıştır. Asıl isminin ise Süleyman veya Ahmed olabileceği tahmin edilmektedir. En çok Mevlânâ, Ahi Evran, Attâr, Senâî, Sa‘dî ve Nizâmî’nin etkisinde kalmıştır. Gülşehir’in Mantıku’t-tayr adlı eseri tamamladıktan sonra (717 -1317)  epey ilerlemiş bir yaşta öldüğü sanılmaktadır.

Devamını Oku…