Magnetar Hakkında Bilgi

Magnetar Hakkında Bilgi

Magnetar
Magnetar, ışıma enerjisini sahip olduğu muazzam manyetik alanından sağlayan bir çeşit nötron yıldızıdır. Bu tip atarcaIar çok yüksek enerjiIi x-ışını ve gama ışını yayınımı yapmaktadırlar. Magnetarlar “tekrarlayan yumuşak gama ışın kaynakları”-SGR-(soft gamma repeaters) ve “Anormal x-ışını atarcaLar”-AXP- (Anormal X-ray puLsars) oImak üzere iki grupta sınıfIandırıImaktadır.