Tasavvufta Kullanılan Çeşitli Kelimeler ve Anlamları

Tasavvufta Kullanılan Çeşitli Kelimeler ve Anlamları

* SÛFÎ
Tasavvufî hayat tarzını benimseyerek Hakk’ın yakınlığını kazanmaya çalışan kimse.

* MUTASAVVIF
Tasavvufî hayat tarzını benimseyen ve bu yolla Hakk’ın yakınlığını kazanmaya çalışan kişi.

* ZÜHD
Kulun Hakk’ın dışındaki her şeyi terketmesi anlamında bir tasavvuf terimi.

* MELÂMET
Bir tasavvuf terimi; III. (IX.) yüzyılda Horasan bölgesinde ortaya çıkıp daha sonra bütün İslâm dünyasında yaygınlık kazanan tasavvuf

Çarpıcı Mimari Tasarım Çözümleri (75 fotoğraf)

Sıradışı tasarımları başkalarına ilham kaynağı olması inancıyla paylaşıyorum.
1Çarpıcı Mimari Tasarım Çözümleri (75 fotoğraf)

Ünlü Çizgi Film Simpsonlar’ın İlham Kaynakları ( 12 Fotograf )

Simpsonlar’ın ilham kaynağı derken neden bahsettiğimi aşağıdaki resimlere ve simpsonlar’dan kesitlere bakarak kararı siz vereceksiniz.

1Ünlü Çizgi Film Simpsonlar'ın İlham Kaynakları ( 12 Fotograf )