Aktekke Mader-i Mevlana Türbe ve Camii-Karaman

Aktekke Mader-i Mevlana Türbe ve Camii -Karaman

Tarihte Kalemiye Zaviyesi. Ağa Tekkesi (Ak Tekke). Mader-i Mevlana (Valide Sultan) Türbe ve Camii gibi çeşitli adlarla anılan Karaman (Larende) Mevlevihanesi. Mevlana Celaleddin-i Rumi’nin annesiyle bazı aile yakınlarının burada gömülmesinden dolayı Mevlevi zaviyeleri arasında çok önemli bir yere sahiptir. Bu sebeple şeyh­lik makamında hep Mevlana’nın soyundan bir çelebi bulunmuş ve adeta Mevleviler’ce mutlaka ziyaret edilmesi gerekli bir makam niteliği taşımıştır. Karaman’ın Ali Şahne (bugün Alişahane mahallesinde, Gazipaşa ile Mehmetbey caddeleri arasında yer alan mevlevihane Efiaki’den intikal eden rivayete göre, Mevlana’nın torunu

Hz. Mevlana’nın Namaz Tarifi

Hz. Mevlana'nın Namaz Tarifi

Mesnevide Mevlana hazretleri namaz kılan mu’mini şöyle izah etmiştir:

Kurban kestiğin vakit, ALLAH’U EKBER dersin. Öldürülmeye layık olan nefsin zebhi (boğazlanması) sırasındada öyle diyorsun. Namaz kılanın cismi İsmail, ruhu da Hz. İbrahim gibidir ki, ruh ALLAHÜ EKBER demekle cismin zebhine (boğazlanmasına) tekbir getirmiş olur.