Konya’nın Hristayanlığın Gelişmesinde ki Önemi

Konya'nın Hristayanlığın Gelişmesinde ki Önemi

Hristiyanlık bilindiği gibi Filistin’de doğmuştur. Fakat sonrasında  Kapadokya ve Likaoni Hristiyanlığın beşiği haline gelmiştir. Hz. İsa’nın havarilerinden Sen Pol ve arkadaşları Akdeniz’den çıkarak Antalya yakınlarında Aksu kenarında bulunan Perga Pamfili Körfezine çıkmışlar ve ilk Hristiyanlık temelleri buralarda atılmaya başlamıştır. Yıllardır esirlik altında yaşayan Kapadokya halkı sefillik içinde ve dışarı ile ilişkileri kesilmiş olduğundan San Pol ve arkadaşları açısından  bu şehir çok müsait bir yerdir.

San Pol  yanında ki arkadaşları ile propaganda yaparak bir çok puta tapan kişilere Hristiyanlığı kabul ettirmeyi başarmışlardır. Bu arkadaşlarının arasında Barnabas öne çıkan isimlerdendir.

Melhame-i Kübra (Armageddon) Savaşı

Melhame-i Kübra, kelime manası olarak çok büyük ve kanlı savaş anlamına gelmektedir.

İbranicede har-megido: Megido dağıdır. Burası, Yahudiler ve Evanjeliklerin kıyamet savaşının kopacağına inandıkları yerdir. Akdeniz’den 15 mil içeride, Telaviv’den 55 mil kuzeydedir. Kitabı Mukaddes’te (16/16): “ve o, onları hep birlikte İbranicede Armagedon denilen bir yerde topladı” denilmektedir Vahiy’de. Bu savaşı nükleer savaş şeklinde yorumlayanlar vardır, Ezekiel 38 ve 39. bölümleri temel alarak: “Çok şiddetli yağmurlar ve dolu, yangınlar ve kükürdün kaynaması, dağların düşmesi ve yüksek kayaların çöktüğü depremler..”

Hıristiyan inanışında bu savaşa Armagedon adı verilmektedir.

İslam eskatolojisinde ise ahir zamanda gerçekleşeceğine inanılan Mehdi’nin ilk zuhurunun olacağı çok büyük ve çok kanlı geçecek olan ve “büyük insan kıyımı” anlamına gelen savaştır. Ahir zaman savaşlarının ilki ve en büyüğüdür.[1] Hz.Muhammed şöyle demiştir: “Siz Yahudilere karşı savaşmadıkça, ve bu savaşları, bir kaya parçası