Maddenin Halleri

Maddeler doğada üç halde bulunurlar.Maddenin doğada bulunma durumlarına maddenin halleri denir.

1-Katı maddeler

* Katılarda belirgin bir şekil vardır
* Katının şekilleri dışarıdan müdahele halinde değişebilir.Başka türlü değişmezler
* Katı maddeler akıcı değillerdir.
* Katı maddeler sıkıştırılarak küçülmezler.
* El ile tutulabilirler.

2-Sıvı maddeler

* Bulundukları kabın şeklini alırlar.Özel bir şekilleri olmaz.