Günümüzde Türk Boyları ve Anlamları

Gününümüzde Türk Boyları ve Anlamları

GÜNÜMÜZDEKİ TÜRK BOYLARI

  • Abdal-Usta: Türkiye, İran, Türkistan
  • Abakan-HAKAS-Sagay: Bağımsız Devletler Topluluğu-Rusya Federasyonu
  • Ahiska-Mesket-Saka-İskit: Kafkasya, Türkistan
  • Altay: Bağımsız Devletler Topluluğu
  • Avşar-Afşar: Türkiye, İran
  • Azeri: Azerbaycan, Nahçıvan, İran, Türkiye
  • Başkurt-Başkır-Başgort: Bdt
  • Balkar-Balkır-Bolkar-Malkar: Kafkasya, İdil

    Devamını oku