Günümüzde Türk Boyları ve Anlamları

Gününümüzde Türk Boyları ve Anlamları

GÜNÜMÜZDEKİ TÜRK BOYLARI

  1. Abdal-Usta: Türkiye, İran, Türkistan
  2. Abakan-HAKAS-Sagay: Bağımsız Devletler Topluluğu-Rusya Federasyonu
  3. Ahiska-Mesket-Saka-İskit: Kafkasya, Türkistan
  4. Altay: Bağımsız Devletler Topluluğu
  5. Avşar-Afşar: Türkiye, İran
  6. Azeri: Azerbaycan, Nahçıvan, İran, Türkiye
  7. Başkurt-Başkır-Başgort: Bdt
  8. Balkar-Balkır-Bolkar-Malkar: Kafkasya, İdil