Şair Haliloğlu Yahya Burgazi Hakkında Bilgi

Şair Haliloğlu Yahya Burgazi Hakkında Bilgi

Asıl adı Yahyâ b. Halîl b. Çoban el-Burgazî’dir. 12. yüzyıl sonu ve 13.yüzyıl başlarında yaşadığı tahmin edilen Haliloğlu Yahya Burgazi hakkında tam bir bilgi yoktur. Fütüvvetnâme adıyla bilinen ünlü eserinin bir bölümünde yirmili yaşlarda ders aldığı Antalyalı Hoca’dan ve burada okuma ve yazmayı hızlıca sökmesinden bahsetmektedir. Eserine kaynak olan kitapları ise o tarihlerde Frenklerin İskenderiye’yi kuşatması sebebiyle, Frenklerden satın aldığından bahsetmektedir.

Genel olarak fütüvvetnâmelerin içeriğine bakaılacak olursa, fütüvvet kavramının temeli tasavvufa dayandığı için bu tür eserlerin hepsinde tasavvufî