Konkordato Nedir?

Konkordato Nedir?Batık durumda olan şirketlerin (borçlarını belli bir plan içinde) ödeme yapmak için

alacaklılarıyla yaptıkları yazılı sözleşmeye Konkordato denir. Sözleşmeler genelde

alacaklılarının üçte ikisiyle anlaşarak borçlarının en az yarısını ödemesi ve kalanını da

ödeme planına bağlaması şeklinde yapılır.Ticaret mahkemesinin onayladığı bu

anlaşmalarda alacaklılar, bir kısım alacaklarından feragat edebilir veya vadesi gelmiş

borçların vadesini uzatabilirler.