Namazda Bazı Kelime ve Cümlelerin Anlamları

Namazda Okunan Bazı Kelime ve Cümlelerin Anlamları

Namazda ki Bazı Kelime ve Cümlelerin Anlamları

 • Allahu Ekber : Allah en büyüktür.
 • Subhane Rabbiyel Azim : Büyük olan Rabbim her türlü kusurdan uzaktır.
 • Semiallahulimen hamideh :Allah kendisine hamd edenleri işitir.
 • Rabbena leke’l-hamd: Ey Rabbimiz! Her çeşit hamd ancak sanadır.
 • Subhane Rabbiye’l-ala: Yüce olan Rabbim her türlü kusurdan uzaktır.
 • Esselamu aleykum ve rahmetullah : Allah’ın selamı ve  rahmeti sizlerin üzerine olsun.
 • Allahumme ente’s-selamu ve minke’s-selam tebarek-te ya-zel celali vel ikram: Allah’ım! Sen kurtuluş merciisin. Esenlik ve güvenlik sendedir. Ey Azamet ve Kerem sahibi Allah’ım! Senin şanın çok yücedir.

  Devamını Oku…

Amin Diyelim Duamıza !

Bîsmîllahîrrahmanîrrahîm…

“Rabbena zalemna enfusena. Ve in lem tağfirlena ve terhemna lenekunenne minel hasirin.”

_”Rabbenâ lâ tuziğ kulûbenâ ba’de iz hedeytenâ veheb lenâ min ledunke rahmeh(rahmeten), inneke entel vehhâb(vehhâbu)…”_

“Vağfu anna,Vağfirlena,Verhamna, Ente mevlana fensurna alel gavmil kafirin…”

“Allahümme inneke afuvvün kerîmun tuhibbul afve fa’fu annî.”

“Allahümme barik lena fi recebe ve şa’ban ve belliğna ramazan”

Allahu ekber Allahu ekber La ilahe illallah hu Allahu ekber Allahu ekber velillahil…

Ya Rab, sen emrettin ama biz tutmadık. Seni hakkıyla bilemedik, seni hakkıyla anamadık. Sana hakkına kulluk edemedik. Şimdide de kusurumuzu, ihtiyacımızı anlayarak huzuruna geldik. Elimiz boş yüzümüz kara bir günah için bin ah etmek gerekirken bin günahına bir ahı olmayan ben seni bildik seni bulduk sana geldik bizleri kabul eyle Ya Rab.

Ya Rab, sen tövbeleri kabul edersin. Kulu isteği çoğaldıkça lutfu, keremi çoğalan Mevlasın. Ya Rab, denizde nehir akıtan, dikende gül bitiren, kuru topraklara can veren Allah Berat Kandili hürmetine bizleri affeyle. Bizlere lütfeyle, gönlümüzü ruhumuzu sevginle doldur.

Ya Rab Recep ve Şabanı mübarek eyle bizi Ramazan’ı şerife kavuştur. Yâ Erhamerrâhimin bizlere bitmez tükenmez nimetler ihsan eyledin sana hamd olsun. Havanı suyunu verdin. Canlıları cansızları hizmetine ram ettin. Kitap indirdin. Peygamber gönderdin. Varlığına kudretine binlerce delil koydun ki sana iman edelim, sana ittihat edelim, merhamet edelim diye. Ama Ya Rab biz bu görevimizi yapamadık bizi Berat Kandili hürmetine affeyle Ya Rab…

Ya Rab darda olanlara genişlik, sıkıntıda olanlara ferahlık, hastalara şifalar borçlulara edalar lutfeyle. Şu konuda da da edilse de şu cemaat “Amin” deseydi diye gönlünden geçiren cümle kardeşlerimin korktuklarından emin umduklarında nail eyle ya Rab.

Esselatü Vesselamü Aleyke Ya RASULALLAH ..

Esselatü vesselamü aleyke ya HABİBALLAH..

Esselatü vesselamü aleyke ya Seyyidel evveline vel’ahirin…Ve Selemun Alel Murselin

Salat sana, selam sana, Ey Allah’ın elçisi

Salat sana, selam sana, Ey Allah’ın sevgilisi

Salat sana, selam sana, Ey gelmişin ve geleceğin bir tanesi. Hayırların fethi, şerlerin defi duamızın kabulu Rabbım’ızın rızası için el Fatiha…

Bismillahirrahmanirrahim.

“Elhamdü lillâhi rabbil’alemin. Errahmânir’rahim. Mâliki yevmiddin. İyyâke na’budü ve iyyâke neste’în, İhdinessırâtel müstâkim. Sırâtellezîne en’amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn.”

Bu Duaya Amin Dermisiniz?

Amin Dermisiniz?

Bu Duaya Amin Dermisiniz?

Allahım!!!

 • El-Aman diliyoruz senden.. Koru bizi Sensizlik cehenneminden!..
 • Gözlerimizi kapatan perdeleri kaldır, nurunla doldur yüreklerimizi..
 • Bize, küfre açık kapı bırakmayan eksiksiz bir iman nasip eyle.
 • Kötü huy, kötü iş, kötü arzu ve kötü hastalıklardan sana sığınırız.
 • Kulak, göz, dil, kalp, beden ve şehvetin şerrinden sana sığınırız.Allahım!!!
 • Kalbimizden Sevgiyi,Yüzümüzden Tebessümü eksik etme ya rab.
 • BİZLERİ,Mahşer gününde Utanan kullarından Eyleme ya Rabbi!!
 • Kalbleri çekip çeviren Rabbim! Kalplerimizi dînin üzere sâbit kıl.”
 • Rahmetini ve Bereketini üzerimize sağnak sağnak yağdır rabbım .

  Devamını Oku…

Şehitlerimize Bir Fatihada Biz Okuyalım

Şehitlerimize Bir Fatihada Biz Okuyalım

ŞEHİTLERİMİZE BİR FATİHADA BİZ OKUYALIM

Bismillahirrahmanirrahim.

Elhamdü lillâhi rabbil’alemin. Errahmânir’rahim. Mâliki yevmiddin. İyyâke na’budü ve iyyâke neste’în, İhdinessırâtel müstâkim. Sırâtellezîne en’amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn.“AMİN

Dua Tadında Güzel Sözler

Dua Tadında Güzel Sözler

Dua Tadında Güzel Sözler

Allah’ım! Efendimiz Muhammed’e, âline, ashabına ve ihvânına, Senin razı olacağın şekilde ve onun hakkını eda edecek bir surette salât ve selâm et, bize ve dinimize selâmet ver. Âmin, ey Rabbü’l-Âlemîn.

İlâhî! Dil verdin, zikrinden ayırma; gönül verdin fikrinden çevirme. İman verdin, daim eyle; ihsan verdin, kaim eyle. “DUA” sevgiliye yazılmış bir mektup gibidir. Zarfın içerisine yüreğini koyanın, duası kabul edilir. Son nefesimizde inşallah La İlahe İllallah Muhammeden Resulullah demeyi Mevla’m bizlere nasip eder.

Devamını Oku…