Namazda Bazı Kelime ve Cümlelerin Anlamları

Namazda Okunan Bazı Kelime ve Cümlelerin Anlamları

  • Allahu Ekber : Allah en büyüktür.
  • Subhane Rabbiyel Azim : Büyük olan Rabbim her türlü kusurdan uzaktır.
  • Semiallahulimen hamideh :Allah kendisine hamd edenleri işitir.
  • Rabbena leke’l-hamd: Ey Rabbimiz! Her çeşit hamd ancak sanadır.
  • Subhane Rabbiye’l-ala: Yüce olan Rabbim her türlü kusurdan uzaktır.
  • Esselamu aleykum ve rahmetullah : Allah’ın selamı ve  rahmeti sizlerin üzerine olsun.
  • Allahumme ente’s-selamu ve minke’s-selam tebarek-te ya-zel celali vel ikram: Allah’ım! Sen kurtuluş merciisin. Esenlik ve güvenlik sendedir. Ey Azamet ve Kerem sahibi Allah’ım! Senin şanın çok yücedir.