Hamzavi Hakkında Bilgi

Kerim Usta -Yüzyıllara Göre Divan Edebiyatı
(MEVLÂNÂ) HAMZAVÎ: Süleyman’ın müsâhiplerinden biri olarak bilinen Hamzavî’nin asıl adı hakkında bilgi mevcut değildir. (ö. 815/1412-13) Dîvân şairi Ahmedî’nin kardeşi olduğu bilinmektedir. Cilt cilt oluşturulmuş olan Hamza-nâme adlı eserin müellifidir.

Halk tarafından büyük bir ilgiyle okunan bu eserden dolayı Hamzavî mahlasını almıştır. Âşık Çelebi, Kâtip Çelebi ve Evliya Çelebi; Hamzavî’nin Hamza-nâme metinlerinin ilk müellifi