Şair Küçük Abdal Hakkında Bilgi

Şair Küçük (Güccük) Abdal Hakkında Bilgi

Şair Küçük-Güccük-Abdal 

Küçük Abdal’ın doğum ve ölüm tarihi ile ilgili bilgiler bulunamamıştır. Küçük Abdal, 15. Yüzyıl Bektaşi şeyhlerinden Hüsam Şah olarak da anılan Otman Baba’nın halifelerindendir. Küçük Abdal adını da kendisine bizzat şeyhi Otman Baba vermiştir.

Vilâyetnâme-i Otman Baba adlı eserini şeyhinin ölümünden beş sene sonra 1483 yılında kaleme aldığı anlaşılıyor. Eseri incelendiğinde Küçük Abdal’ın Arapça ve Farsça’yı iyi bildiği ve iyi bir tekke eğitim aldığı anlaşılmaktadır.

Devamını Oku…

Kaygusuz Abdal Kimdir?

fft64_mf1257895

Sanatçı, Alâiye’de dünyaya geldi. Alâiye Beyi Hüsameddin Mahmut’un çocuğudur. Kay­gusuz Abdal‘ın asıl ismi Alaaddin Gaybi’dir. İyi bir eğitim almış, genç denilebilecek bir yaşta Abdal Musa’ya derviş olmuş ve bu andan sonra Kay­gusuz mahlasını edinmiştir. 14. yüzyılın sonlarında Mısır’a geçerek bir tekke açmış, Hicaz, Suriye ve Irak’ı gezerek Ana­dolu’ya gelmiştir. Rumeli’nin Yanya, Filibe ve Manastır bölgelerinde de yaşamış takriben 1444 senesinde hayata gözlerini yummuştur.

Kaygusuz Abdal Sultan, Hacı Bektaş-ı Veli okulunda yetişmiş ve çağdaşı olan Yunus Emre ile birlikte Alevî edebiyatının iki kurucusundan birisi sayılmıştır.

Hayatı hakkındaki bilgileri menkıbelerden ve velayetnamelerden öğrenip, görüşlerini ve düşüncelerini mensur ve nesir eserlerinden anladığımız Kaygusuz Abdal Türk edebiyatının da kuşkusuz en büyük üstatlarından birisidir.

Devamını Oku…