30 Mayıs’ta Neler Oldu?

Mayıs Ayına Geri Dön <—

30 Mayıs'ta Neler Oldu?

30 Mayıs’ta Olaylar    30 Mayıs’ta Doğanlar   30 Mayıs’ta  Ölenler

30 Mayıs, Miladi takvime göre yılın 150. (artık yıllarda 151.) günüdür. Yıl sonuna kadar kalan 215 gün vardır.
Dünyada ve Türkiye’de 30 Mayıs’ta Neler Oldu?

Yıldönümleri ve Olaylar

  • 1453 – Fatih Sultan Mehmet, Hızır Bey’i (Çelebi) İstanbul’a ilk belediye başkanı olarak atadı.
  • 1453 – Fatih Sultan Mehmet, İstanbul Üniversitesi’ni kurdu.
  • 1740 – Osmanlı Devleti, Fransa ile kapütülasyon antlaşması yaptı.
  • 1876 – Osmanlı Padişahı Abdülaziz, önderliğini Sadrazam Mütercim Rüştü Paşa, Serasker Hüseyin Avni Paşa, Adliye Nazırı Mithat Paşa ve Şeyhülislam Hasan Hayrullah Efendi’nin yaptığı dörtlü cunta tarafından